Rothschild Banche Centrali

When I chose my first name "lorenzojhwh," I believed, for having offended God, because, before, I put my name, and, after, the name of God, But God said me: "1. I am infinite humility, and love, everything else, is secondary, for me. then, 2. neither you had no intention to offend me. 3. indeed, are the values ​​the ideals of the people those things that give me glory "That's why, I understand, that, those, that, go to hell, do not have valid ideals, and in fact, with their behavior, make suffer, many innocent people.

dominusUniusRei

Larry Medina. [/profile_redirector/110374709364728879112] Ha condiviso il tuo video: Hell is Real 2of29 Shocking inferno Proof ade geenna sheol purgatory evil.flv [] Why did God allow such childish wager? Very weird only time will tell. Perché Dio ha permesso tale scommessa infantile? Solo il tempo ci dirà molto strano.
[ Hell is Real 2of29 Shocking inferno Proof ade geenna sheol purgatory evil.flv ] Quando io ho scelto il mio primo nome "lorenzoJHWH", io ho creduto, di avere offeso Dio, perché io ho messo prima il mio name, e dopo il nome di Dio. Ma, Dio ha detto: " 1. io sono infinita uniltà e amore, tutto il resto è secondario per me. poi, 2. tu non avevi nessuna intenzion di offendere me. 3. anzi, sono i valori gli ideali delle persone quelle cose che mi danno gloria" Ecco perché io ho capito che quelli che vanno allo inferno non hanno degli ideali validi, ed infatti, con il loro comportamento fanno soffrire persone innocenti

/watch?v=7Ttc9AFN-gI [ OGNI UOMO: è in relazione ai suoi valori ] [quindi è la fede nei valori, che caratterizza le persone] ora la religione non è un valore, ma, è uno strumento! e non ci può essere nessuno, che per una credenza religiosa di merda, salafita, di farisei, nduisti idolatri, ecc.. che, può pensare di fare del male a persone innocenti, pacifiche, che, non hanno fatto, niente di male a lui!
 [EVERY MAN is in relation to its values​​] [then it is faith in the values ​​that characterizes the people ] now religion is not a value, but is a tool! and there can be none, that, for a religious belief of shit, Salafi, Pharisees, Hindus, idolaters, etc, etc.  .. you can think of to hurt innocent people, peaceful, that they did not, nothing wrong with him!

[i am looking for, of any government, corporation, institution, typography in the world] that, for cashing costs typographical, and organizational (management of a web site), [through the currency of the debt demon, created from scratch, by the god Baal Rothschild, IMF owl] to allow me, to print, in my name, Unius REI, bank notes, by 1000 Auriti (Auro), you can give, to every person on the planet, such as, compensation for dormant capital, which have been lost, and that they stole the Banks!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it
[sono alla ricerca, di un qualsiasi Governo, Ente, Istituzione, Tipografia nel mondo] che, incassando i costi tipografici e organizzativi(gestione di un sito internet), [attraverso, la moneta del demonio debito, creata dal nulla dal dio Baal Rotschild Fmi, ] consenta a me, di stampare, a mio nome, banconote, per 1000 Auriti, da poter regalare, ad ogni persona del pianeta, come, risarcimento dei capitali dormienti, che, sono andati perduti, e che, hanno rubato le Banche!

when the mind is separated from his demons, at the time of death, then, falls the veil of lies, religious, ideological and selfish.. and it is at that moment that a person is overwhelmed by the infused knowledge! certainly, without the mercy of God, no man could survive in that moment terrible!

quando la mente si separa dai suoi demoni, nel momento della morte, poi, cade il velo delle menzogne religiose, ideologiche ed egoistiche, ed è proprio in quel momento, che una persona è sopraffatta dalla scienza infusa! certamente, senza la misericordia di Dio, nessun uomo potrebbe sopravvivere a quel momento terribile!

saudi arabia king [old goat] of a god Allah fucked into ass, like, you then buy at interest, a money, which the Pharisees were created out of nothing? That's why, the Lord God, the Almighty Creator, is going to kill you like a dog! king saudi arabia [vecchio caprone] di un dio Allah inculato, come, tu poi, comprare ad interesse, un denaro, che, i farisei hanno creato dal nulla? ecco perché, il Signore Dio Onnipotente Creatore, ti sta per uccidere, come un cane!

Saoedi-Arabië, die koning [ou bok] van 'n god Allah, fucked, in gat, soos jy dan koop, teen rente, 'n geld, wat die Fariseërs, geskep is, uit niks? Dit is waarom die Here God, die Almagtige Skepper, gaan jy dood te maak soos 'n hond! [Ek soek, van enige regering, korporasie, instelling, tipografie in die wêreld] wat, vir die wisseling koste tipografiese en organisatoriese (bestuur van 'n webwerf), [deur die geldeenheid van die skuld demoon, geskep uit niks, deur die god Baäl Rothschild, IMF uil] om my te laat, druk, in my naam, Unius REI, banknote, deur 1000 Auriti (Auro), kan jy gee, aan elke persoon op die planeet, soos vergoeding vir dormant kapitaal, wat verlore geraak het, en dat hulle die Banke gesteel!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Arabia Saudite, mbreti [dhi vjetër] e Perëndisë Allahut, fucked, në gomar, si, ju atëherë blej, me kamatë, një të holla, të cilat, farisenjtë, ishin krijuar, nga asgjëja? Kjo është arsyeja pse, Zoti, Zoti, Krijuesi i Plotfuqishëm, do të të vrasë si një qen! [Unë jam duke kërkuar për të, i çdo qeveri, korporatë, institucion, tipografi në botë] që, për arkëtimin kostot shtypi, dhe organizative (menaxhimi i një web site), [nëpërmjet monedhën e borxhit demon, krijuar nga asgjëja, nga zot Baal Rothschild, FMN buf] për të lejuar mua, të shtypura, në emrin tim, Unius REI, shënimet bankare, me 1000 Auriti (Auro), ju mund të jepni, për çdo person, në planet, të tilla si, kompensim për kapitalit në gjumë, të cilat kanë qenë të humbur, dhe se ata vodhi Bankat!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

السعودية جزيره العرب ملك [الماعز قديمة] إله الله، مارس الجنس، في الحمار، مثل، لك، ثم شراء، في الفائدة، والمال، والتي، والفريسيين، تم إنشاؤها، من لا شيء؟ لهذا السبب، الرب، الخالق عز وجل، سوف أقتلك مثل كلب! [أنا أبحث عن، أي حكومة، شركة، مؤسسة، الطباعة في العالم]، بالنسبة للصرف تكاليف المطبعية، والتنظيمية (إدارة موقع على شبكة الإنترنت)، [من خلال عملة شيطان الديون، التي تم إنشاؤها من لا شيء، من إله بعل روتشيلد وصندوق النقد الدولي البومة] للسماح لي، الطباعة، باسمي الخط الفاصل REI، ورقية، وبحلول عام 1000 Auriti (أورو)، يمكنك ان تعطي، إلى كل شخص، على كوكب الأرض، مثل التعويض عن العاصمة نائمة، والتي قد فقدت، وأنهم سرقوا البنوك!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Սաուդյան Արաբիան արքայ [ամյա այծ] մի աստված Ալլահի fucked մեջ էշի, ինչպես եք, ապա գնում է, հետաքրքրությունը, գումար, որը Փարիսեցիները ստեղծվել են, ոչնչից. Ահա թե ինչու, Տեր Աստված, Ամենակարող Ստեղծող, պատրաստվում է սպանել քեզ նման մի շուն. [ես փնտրում, որեւէ կառավարության, կորպորացիա, հիմնարկը, Գրատպություն աշխարհում], որ կանխիկացնելու costs տպագրական, եւ կազմակերպական (կառավարման մի կայքում), [through արժույթով պարտքի demon, ստեղծված ոչինչ, ի Բահաղ աստծուն Rothschild, ԱՄՀ - ն բու] թույլ տվեք, որ տպագիր, իմ անունովս, Unius REI, բանկային նշումներ, ըստ 1000 Auriti (auro), դուք կարող եք տալ, որ յուրաքանչյուր անձի վրա մոլորակի, ինչպես, օրինակ, հատուցում քնած կապիտալը, որն արդեն կորցրել է, եւ որ նրանք գողացան բանկեր!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

ass daxil sikilmiş bir tanrı Allah saudi arabia king [köhnə keçi], kimi, sonra heç bir şey, maraq da yaradılmışdır ki, Pharisees, pul, almaq? Buna görə də Rəbb Allah, yenilməz qüvvət Creator, bir it kimi öldürmək üçün gedir! [i üçün axtarır am heç bir dövlət, korporasiya, müəssisə, dünyada mətbəə] ki, (bir web site idarə edilməsi), mətbəə, və təşkilati xərcləri nağdlaşdırılması üçün, [heç yaradılmış borc demon, valyuta vasitəsilə, Allah Baal Rothschild tərəfindən, IMF bayquş] mənim ad, 1000 Auriti (Auro) tərəfindən Unius Rei, bank qeydləri, siz kimi, dünyanın hər bir şəxs üçün, üçün kompensasiya verə bilər, çap, mənə imkan hərəkətsiz itirilmiş edilmiş kapital, və onlar Banklar stole ki!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudi Arabiako errege [ahuntz zaharra] jainkoa Allah, fucked, ipurdian sartu, bezala, gero erosi, interes at, diru bat, eta hori, Phariseuetaric, sortu ziren, ezerezetik? Horregatik, Jaunaren Jainkoak, Almighty Sortzailea, duzu txakur bat bezala hil behar da joan! [i am bila, edozein gobernu, korporazio, instituzio, munduko tipografia], duten kostuak tipografikoak, eta antolaketa (kudeaketa webgune baten) cashing, [zor deabru, ezerezetik sortu moneta bidez, jainko Baal Rothschild, NDF hontza] me ahalbidetzeko, inprimatu, nire izenean, Unius REI, banku-billeteak, 1000 Auriti (Auro) arabera, eman duzu daiteke, pertsona bakoitzak, planetako, hala nola, kalte-ordainak dormant kapitala, horrek galdu egin dira, eta Kutxen lapurtu dutela?
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

মলদ্বার মধ্যে, fucked একটি দেবতা আল্লাহর সৌদি আরব রাজা [পুরানো ছাগল],, ভালো, আপনি তাহলে কিছুই আউট, সুদের এ, তৈরি করা হয়েছিল, যা ফরীশীরা, একটি অর্থ,, কিনতে? এটা কেন, প্রভু ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা, একটি কুকুরের মত আপনি বধ যাচ্ছে না! [আমি খুঁজছেন am কোন সরকার, কর্পোরেশন, প্রতিষ্ঠান, বিশ্বের লেখনী], যে (একটি ওয়েব সাইটের ব্যবস্থাপনা) বানান ও অন্যান্য, এবং সাংগঠনিক খরচ ক্যাশিং জন্য, [কিছুই থেকে তৈরি ঋণ দৈত্য, মুদ্রা মাধ্যমে, দেবতা বাল রথসচাইল্ড দ্বারা, আইএমএফ পেঁচা] আমার নামে, 1000 Auriti (ইমিগ্রেশন রিফর্ম জন্য রিয়েল) দ্বারা রাজ্য: ব্যাংক নোট,, আপনি, যেমন, গ্রহের উপর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে পারেন, মুদ্রণ, আমার অনুমতি সুপ্ত হারিয়ে হয়েছে রাজধানী, এবং তারা ব্যাংক চুরি করে!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

saudi arabia king [old goat] of a god Allah, fucked, into ass, like, you then buy, at interest, a money, which, the Pharisees, were created, out of nothing? That's why, the Lord God, the Almighty Creator, is going to kill you like a dog! [i am looking for, of any government, corporation, institution, typography in the world] that, for cashing costs typographical, and organizational (management of a web site), [through the currency of the debt demon, created from of nothing, by the god Baal Rothschild, IMF owl] to allow me, of print, in my name, Unius REI, bank notes, by 1000 Auriti (Auro), you can give, to every person, on the planet, such as, compensation for dormant capital, which have been lost, and that they stole the Banks!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Саудаўская Аравія кароль [стары казёл] бога Алаха, трахал, у азадак, як, вы затым купіць, пад працэнты, а грошы, якія, фарысэі, былі створаны, з нічога? Вось чаму, Гасподзь Бог, Усявышні Творца, збіраецца забіць цябе, як сабаку! [Я шукаю, з любога ўрада, карпарацыі, установы, друкарня ў свеце], што для атрымання наяўных выдаткі друкарскія і арганізацыйныя (кіраванне вэб-сайт), [праз валюце доўгу дэмана, створанага з нічога, богам Ваал Ротшыльд, МВФ сава], каб дазволіць мне, з друку, на маё імя, Unius REI, банкноты, на 1000 Auriti (Auro), вы можаце даць, каб кожны чалавек, на планеце, такія як, кампенсацыі за мёртвы капітал, якія былі страчаныя, і што яны скралі Банкі!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudijska Arabija king [stari jarac] boga Allaha, jebeno, u dupe, kao što su, onda kupiti, po kamate, a novac, koji, farizeji, stvoreni su, ni iz čega? Zato, Gospod Bog, Svemogući Stvoritelj, će te ubiti kao psa! [ja sam u potrazi za, od bilo koje vlade, korporacije, institucije, tipografija u svijetu] da, za unovčavanje troškove pravopisne, i organizacione (upravljanje web stranice), [kroz valuti duga demona, stvorio iz ničega, od Boga Baala Rothschild, MMF sova] da mi dozvolite, print, u moje ime, Unius REI, novčanice, od 1000 Auriti (Auro), možete dati, svakoj osobi, na planeti, kao što su, naknade za uspavane kapitala, koji su izgubili, i da su ukrali banaka!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

цар Саудитска Арабия [стара коза] от бог Аллах, прецака, в задника, като, вие след това купуват, при интерес, а парите, които фарисеите, бяха създадени, от нищото? Ето защо, Господ Бог, Всемогъщият Създател, ще те убия като куче! [Аз търся, на всяко едно правителство, корпорация, институция, типография в света], че за осребряване на разходи печатни и организационни (управление на уеб сайт), [чрез валутата на демона на дълга, създаден от нищото, от бог Ваал Ротшилд, МВФ бухал], за да ми позволите, на печата, на мое име, Unius REI, банкноти, от 1000 Auriti (Auro), можете да дадете, за всеки човек, на планетата, като компенсация за спящ капитал, които са били изгубени, и че те открадна банки!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudi Arabia rei [vella cabra] d'un déu Al · là, fotut, al cul, com, a continuació, comprar, amb interessos, uns diners, que, els fariseus, es van crear, del no-res? Per això, el Senyor Déu, el Creador Totpoderós, se't va a matar com a un gos! [I estic buscant, de qualsevol govern, corporació, institució, la tipografia en el món] que, per cobrar els costos tipogràfics, i l'organització (gestió d'un lloc web), [a través de la moneda del dimoni del deute, creat a partir del no-res, pel déu Baal Rothschild, l'FMI òliba] em permet, de forma impresa, en el meu nom, unius REI, bitllets de banc, per 1.000 Auriti (Auro), li pot donar, a cada persona, al planeta, com ara, la indemnització per el capital inactiu, que s'han perdut, i que es van robar els bancs!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudi Arabia nga hari [daan nga kanding nga] sa usa ka dios nga Allah, giiyot, ngadto sa asno, sama sa, ikaw unya sa pagpalit, sa interes, nga usa ka salapi, nga, sa mga Fariseo, sa pagbuhat, gikan sa bisan unsa? Mao nga, ang Ginoong Dios, ang Makagagahum Magbubuhat, mao ang pag-adto sa pagpatay kanimo sama sa usa ka iro! [i ako sa pagtan-aw sa, sa bisan unsa nga gobyerno, korporasyon, institusyon, typography sa kalibutan] nga, tungod sa mirehistro gasto typographical, ug sa organisasyon (management sa usa ka web site), [pinaagi sa mga kwarta sa utang yawa, gibuhat gikan sa sa bisan unsa, sa dios Baal Rothschild, IMF ngiw-ngiw] sa pagtugot sa kanako, sa print, diha sa akong ngalan, Unius hari, bangko mubo nga mga sulat, sa 1000 Auriti (Auro), mahimo sa paghatag, sa tanan nga mga tawo, sa planeta, sama sa, bayad alang sa dormant kaulohan, nga nawala, ug nga sila gikawat sa mga bangko!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saúdská Arábie král [starý kozel] boha Alláha, v prdeli, do zadku, jako, ty pak koupit, na úrok, a peníze, které se farizeové, byly vytvořeny, z ničeho? To je důvod, proč Pán Bůh, všemohoucí Stvořitel, se chystá zabít jako pes! [Já jsem hledal, jakékoliv vlády, korporace, instituce, typografie ve světě], že pro proplacení nákladů na typografické a organizačních (správa webových stránek), [po měně dluhu démona, vytvořené z ničeho, bohem Baal Rothschild, MMF sova] na dovolíte, tisku, ve jménu mém, Unius REI, bankovky, o 1000 Auriti (Auro), můžete si dát, aby každé osobě, na této planetě, jako náhradu za spící kapitálu, které byly ztraceny, a že oni ukradli Banks!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

沙特阿拉伯國王神阿拉的[老山羊],性交,成驢一樣,你再去買,在利率,貨幣,創建它的法利賽人,無中生有?這就是為什麼,主神,全能的造物主,是要殺死你像狗一樣! [我要尋找,任何政府,企業,機構,印刷術在世界],對於兌現印刷和組織(網站管理)的成本,[通過債務妖,從虛無中創造的貨幣,由神巴力羅斯柴爾德,國際貨幣基金組織貓頭鷹],讓我打印,我的名,Unius REI,銀行票據,由1000 Auriti(的Auro),你可以給,給每個人,在這個星球上,比如,賠償休眠資金,這已經丟失,他們偷走了銀行!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

엉덩이에, 엿 신 알라의 사우디 아라비아의 왕 [이전 염소],, 등, 당신은 무 (无)이자에서 만들어진, 바리새인, 돈을 구입? 그 이유는, 주 하나님, 전능하신 창조주, 개처럼 당신을 죽일거야입니다! [내가 찾고 있어요의 정부, 기업, 교육 기관, 세계의 인쇄술], 그 (웹 사이트 관리) 인쇄 상, 조직의 비용을 현금화 [무에서 만든 부채 악마의 통화를 통해, 신 바알 로스 차일드, IMF는 올빼미] 내 이름으로, 1000 Auriti (아우로)에 의해 Unius REI, 지폐는, 당신은, 같은 행성에, 모든 사람에 대한 보상을 제공 할 수 있습니다, ​​인쇄의, 저를 허용하는 휴면 손실되었을 수도, 그들은 은행을 훔친!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Arabi Saoudit, wa [fin vye granmoun kabrit] nan yon Allah Bondye, foutu, nan manman bourik, tankou, ou Lè sa a, achte, nan enterè, yon lajan, ki, farizyen yo, yo te kreye, soti nan pa gen anyen? Se poutèt sa, Seyè a, Bondye a, Kreyatè a ki gen tout pouvwa, ki pral touye ou tankou yon chen! [mwen kap chèche, nan nenpòt ki gouvènman an, sosyete, enstitisyon, tipografi nan mond lan] ki, pou ankesman depans Tipografi, ak òganizasyonèl (jesyon nan yon sit entènèt), [nan lajan an nan move lespri sou li nan dèt, ki te kreye nan nan pa gen anyen, pa bondye Baal Rothschild a, Fon Monetè Entènasyonal chwèt] yo ki pèmèt m ', nan ekri ak lèt ​​detache, nan non mwen, Unius Rei, nòt labank, pa 1000 Auriti (oro), ou kapab bay, nan tout moun, sou planèt la, tankou, konpansasyon pou kapital andòmi, ki te pèdi, e ke yo te vòlè bank yo!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudijska Arabija Kralj [stari jarac] boga Allaha, jebeno, u dupe, kao, onda kupi, uz kamate, a novac koji, farizeji, su stvorili, ni iz čega? Zato, Gospodin Bog, Svemogući Stvoritelj, će vas ubiti kao psa! [ja sam u potrazi za, od bilo koja vlada, korporacija, institucija, tipografija u svijetu] da, za unovčavanje troškove tipografske i organizacijske (upravljanje web stranicama), [kroz valuti duga demona, stvoren iz ničega, od strane boga Baal Rothschilda, MMF sova] da mi dopustite, tiska, u moje ime, Unius REI, novčanice, po 1000 Auriti (Auro), što može dati, za svaku osobu, na planeti, kao što su, naknadu za uspavani grad, koji su izgubili, i da su ukrali bankama!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudi-Arabien konge [gammel ged] af en gud Allah, kneppet, i røv, ligesom, du derefter købe på renter, en penge, som farisæerne, blev skabt ud af ingenting? Det er derfor, Gud Herren, den Almægtige Skaber, kommer til at dræbe dig som en hund! [Jeg leder efter, for nogen regering, virksomhed, institution, typografi i verden], at for at indkassere omkostninger typografiske, og organisatoriske (forvaltning af en webside), [gennem valuta gælden dæmon, skabt af ingenting, af guden Baal Rothschild, IMF ugle] for at tillade mig, print, i mit navn, Unius REI, pengesedler, med 1000 Auriti (Auro), kan du give, til enhver person, på planeten, såsom kompensation for sovende kapital, der er gået tabt, og at de stjal bankerne!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

סעודיה מלך [תיש זקן] של אל אללה, אכל אותה, לתוך התחת, כמו, ואז אתה קונה, בריבית, כסף, אשר, הפרושים, נוצרו, יש מאין? לכן, ה 'אלוהים, הבורא יתברך, הוא הולך להרוג אותך כמו כלב! [אני מחפש, של כל ממשלה, תאגיד, מוסד, טיפוגרפיה בעולם] כי, לזימון עלויות דפוס, וארגוניות (ניהול של אתר אינטרנט), [דרך המטבע של שד החוב, שנוצר מתוך דבר, ידי האל הבעל רוטשילד, קרן המטבע הבינלאומית ינשוף] כדי לאפשר לי, של הדפסה, בשם שלי, Unius REI, שטרות, על ידי 1000 Auriti (Auro), אתה יכול לתת, לכל אדם, על פני כדור הארץ, כגון, פיצוי בגין הון רדום, שאבד, וכי הם גנבו את הבנקים!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saŭda Arabio reĝo [malnova kapro] de dio Alaho, fucked, en azenon, kiel, vi tiam povas acxeti, je intereso, mono, kiu, la Fariseoj, estis kreitaj el nenio? Tial, Dio, la Sinjoro, la Plejpotenca Kreinto, tuj mortigos vin kiel hundon! [mi serĉas, de iu ajn registaro, korporacio, institucio, tipografio en la mondo], ke, por cashing kostoj tipografiaj kaj organiza (mastrumado de TTT-ejo), [tra la devizo de la ŝuldo demono, kreita el nenio, per la dio Baal Rothschild, FMI strigo] por permesi al mi, de la impreso, en mia nomo, Unius Rei bankbiletoj, por 1000 Auriti (Auro), vi povas doni lia mano, por ĉiu persono sur la planedo, ekzemple, kompenso por dormanta ĉefurbo, kiuj estis perdita, kaj ke ili ŝtelis la Bankoj!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudi Araabia kuningas [vana kits] of god Jumal, perses, arvesse ass, nagu sa siis osta intressidega, raha, mida variserid olid loodud, eimillestki? Sellepärast, Issand, kõigeväeline Jumal Looja, tapab sind nagu koer! [Otsin mis tahes valitsus, ettevõtte, institutsiooni, tüpograafia maailmas], et rahavahetus kulud trüki-, ja organisatsiooni (haldamise kohta, WWW), [läbi valuuta võla deemon, mis on loodud ja midagi, mida jumal Baal Rothschild, IMF öökull] lubada mind, print, minu nimi, Unius REI, pangatähtede, 1000 Auriti (Auro), saate anda, et iga inimene, planeet, nagu hüvitamise seisvate kapitali, mis on kadunud, ja et nad varastasid pangad!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudi Arabia king [lumang kambing] ng isang diyos Ala, fucked, sa asno, tulad ng, pagkatapos mong bumili, sa interes, isang pera, na kung saan, ang mga Pariseo, ay nilikha, sa labas ng wala? Iyon ang dahilan kung bakit, ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat Tagapaglikha, ay pagpunta sa pumatay sa iyo tulad ng isang aso! [i ako ay naghahanap ng, ng anumang gobyerno, korporasyon, institusyon, palalimbagan sa mundo] na, para sa cashing gastos typographical, at pangsamahang (pamamahala, ng isang, mga web site), [sa pamamagitan ng pera ng demonyo utang, na ginawa mula sa walang anuman, sa pamamagitan ng mga diyos Baal Rothschild, IMF bahaw] upang payagan ang sa akin, ng naka-print, sa aking pangalan, Unius Rei, mga tala sa bangko, sa pamamagitan ng 1,000 Auriti (Auro), ikaw ay maaaring magbigay, sa bawat tao, sa planeta, tulad ng, kompensasyon para sa hindi lumalaki kabisera, na kung saan ay na-nawala, at nakaagaw na nila ang Bangko!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudi-Arabia king [vanha vuohi] jumala Allah, perseestä, osaksi ass, kuten, voit sitten ostaa, korolla, rahaa, joka, fariseukset, luotiin, tyhjästä? Siksi, Herra Jumala, Kaikkivaltias Luoja, on tappaa sinut kuin koira! [i am looking for, sekä minkä tahansa valtion, yhtiö, laitos, typografia maailmassa], että lunastettaessa kustannukset kirjoitusvirheitä, ja organisaation (hallinnoinnin yhteydessä, verkkosivut), [kautta valuutta velan demoni, luotu ja mitään, jonka jumala Baal Rothschild, IMF pöllö], jotta minä, tulostaa, minun nimeeni, uNiUs REI, seteleitä, 1000 Auriti (Auro), voit antaa, jokaiselle ihmiselle, planeetalla, kuten korvaus lepotilassa pääomaa, joka on menetetty, ja että he varastivat Banks!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

arabie saoudite roi [vieille chèvre] d'un dieu Allah, baisée, dans le cul, comme, vous puis acheter, à intérêt, de l'argent, qui, les Pharisiens, ont créé, à partir de rien? C'est pourquoi, le Seigneur Dieu, le Créateur Tout-Puissant, va te tuer comme un chien! [je cherche, de tout gouvernement, société, institution, la typographie dans le monde] que, pour l'encaissement des frais typographiques et organisationnels (gestion, d'un, site web), [à travers la monnaie du démon de la dette, créé à partir de rien, par le dieu Baal Rothschild, le FMI hibou] pour me permettre, de l'impression, en mon nom, unius REI, billets de banque, de 1000 Auriti (Auro), vous pouvez attribuer à chaque personne sur la planète, tels que, rémunération pour le capital dormant, qui ont été perdus, et qu'ils ont volé les banques!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudi-Arabia king [vanha vuohi] jumala Allah, perseestä, osaksi ass, kuten, voit sitten ostaa, korolla, rahaa, joka, fariseukset, luotiin, tyhjästä? Siksi, Herra Jumala, Kaikkivaltias Luoja, on tappaa sinut kuin koira! [i am looking for, sekä minkä tahansa valtion, yhtiö, laitos, typografia maailmassa], että lunastettaessa kustannukset kirjoitusvirheitä, ja organisaation (hallinnoinnin yhteydessä, verkkosivut), [kautta valuutta velan demoni, luotu ja mitään, jonka jumala Baal Rothschild, IMF pöllö], jotta minä, tulostaa, minun nimeeni, uNiUs REI, seteleitä, 1000 Auriti (Auro), voit antaa, jokaiselle ihmiselle, planeetalla, kuten korvaus lepotilassa pääomaa, joka on menetetty, ja että he varastivat Banks!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

arabie saoudite roi [vieille chèvre] d'un dieu Allah, baisée, dans le cul, comme, vous puis acheter, à intérêt, de l'argent, qui, les Pharisiens, ont créé, à partir de rien? C'est pourquoi, le Seigneur Dieu, le Créateur Tout-Puissant, va te tuer comme un chien! [je cherche, de tout gouvernement, société, institution, la typographie dans le monde] que, pour l'encaissement des frais typographiques et organisationnels (gestion, d'un, site web), [à travers la monnaie du démon de la dette, créé à partir de rien, par le dieu Baal Rothschild, le FMI hibou] pour me permettre, de l'impression, en mon nom, unius REI, billets de banque, de 1000 Auriti (Auro), vous pouvez attribuer à chaque personne sur la planète, tels que, rémunération pour le capital dormant, qui ont été perdus, et qu'ils ont volé les banques!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Arabia Saudita rei [chivo vello] dun deus Allah, fodido na aparvado, como, vostede, a continuación, comprar, a xuros, un diñeiro que, os fariseos, foron creados, a partir da nada? Por iso, o Señor Deus, o Creador Todopoderoso, vai matalo como un can! [I estou buscando, de calquera goberno, corporación, institución, tipografía do mundo] que, para descontar os gastos de escritura e de organización (xestión, dun, sitio web), [a través da moeda do demo da débeda, creado a partir de nada, polo deus Baal Rothschild, FMI curuxa] para permitir-me, de impresión, no meu nome, uNiUs REI, notas de base, en 1000 Auriti (Auro), pode dar, para cada persoa, no planeta, tales como, remuneración ao capital durminte, que foron perdidos, e que roubaron os bancos!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudi Arabia brenin [hen afr] o dduw Allah, fucked, i mewn i asyn, fel, byddwch wedyn yn prynu, ar log, arian, sydd, y Phariseaid, yn cael eu creu, allan o ddim byd? Dyna pam, yr Arglwydd Dduw, yr Hollalluog Creawdwr, yn mynd i ladd chi fel ci! [i wyf yn edrych am, unrhyw lywodraeth, corfforaeth, sefydliad, teipograffeg yn y byd], ar gyfer cyfnewid costau argraffu, a sefydliadol (rheoli, o, gwefan), [trwy yr arian y cythraul ddyled, a grëwyd o o dim byd, gan y duw Baal Rothschild, IMF tylluan] er mwyn i mi, o brint, yn fy enw i, Unius rei, nodiadau banc, 1000 Auriti (Auro), gallwch roi, i bob person, ar y blaned, megis, iawndal ar gyfer cyfalaf segur, sydd wedi cael eu colli, a'u bod yn dwyn ​​y Banciau!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

საუდის არაბეთის მეფე [ძველი თხა] ღმერთი ალლაჰის, fucked, შევიდა ass, როგორიცაა, მაშინ ყიდვა, ინტერესი, ფული, რომელიც, ფარისეველთა, შეიქმნა, აქედან არაფერი? ამიტომ, უფალი ღმერთი, ყოვლისშემძლე შემოქმედი, აპირებს მოგკლას, როგორც ძაღლი! [i ვეძებ, ნებისმიერი ხელისუფლება, კორპორაცია, დაწესებულების, ტიპოგრაფია მსოფლიოში], რომ განაღდების ხარჯები typographical და ორგანიზაციული (მართვა, საქართველოს, საიტზე), [გზით ვალუტის ვალის დემონი, შეიქმნა საქართველოს არაფერი, ღმერთი ბაალ Rothschild, IMF owl] დაუშვას ჩემთვის, ბეჭდვითი, ჩემი სახელით, Unius REI, საბანკო აღნიშნავს, 1000 Auriti (auro), შეგიძლიათ მისცეს, რომ ყველა პირი, დამოკიდებული, როგორიცაა, კომპენსაციის პასიური კაპიტალი, რომელიც დაიკარგა, და რომ მათ მოიპარეს ბანკები,
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

お尻に、めちゃくちゃ神アッラーのサウジアラビア王[古いヤギ]は、、のように、その後、何もないところから、利子で、作成された、パリサイ人、お金を、購入するか?だからこそ、主なる神、全能の創造主は、犬のようにあなたを殺すために起こっているの! [私は、探しています、政府、企業、教育機関、世界のタイポグラフィはの]コスト(、Webサイトの管理)誤字、組織のキャッシングは、[債務悪魔の通貨での貫通から作成された、という何も、神バアルロスチャイルドでは、IMFはOWL]、私は、プリントの、わたしの名によって、Unius REI、銀行券は、1000年Auriti(アウロ)により、次のような、地球上の、すべての人に、与えることができるようにしないように休眠失われた資本、そして、彼らは銀行を盗んだことに対する補償!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudi Arabia raja [lawas wedhus] allah Allah, bajingan, menyang bokong, kaya, sampeyan banjur tuku, ing kapentingan, karo dhuwit, kang, wong Farisi, padha digawe, metu saka boten? Makane, ing Allah, kang nitahake moho kuwoso, arep matèni kowé kaya asu! [i am looking for, samubarang pemerintah, perusahaan, institusi, typography ing donya] sing, kanggo spesifikasi biaya kesalahan, lan pengaturan (Manajemen, saka, situs web), [liwat itungan saka setan utang, digawe saka saka apa-apa, dening Allah Baal Rothschild, IMF manuk dares] kanggo ngidini kula, saka print, ing jeneng, Unius kagene, cathetan bank, kanthi 1000 Auriti (Auro), sampeyan bisa menehi, kanggo saben wong, ing planet, kayata, ganti rugi kanggo dormant ibukutha, kang wis ilang, lan sing padha nyolong Banks!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Σαουδική Αραβία ο βασιλιάς [παλιό κατσίκα] ενός θεού Αλλάχ, πατήσαμε, στο κώλο, όπως, στη συνέχεια αγοράζουν, με τόκο, το χρήμα, το οποίο, οι Φαρισαίοι, που δημιουργήθηκαν από το τίποτα; Γι 'αυτό, ο Κύριος ο Θεός, ο Δημιουργός Παντοδύναμος, δεν πρόκειται να σας σκοτώσουν σαν σκυλί! [ψάχνω για, από οποιαδήποτε κυβέρνηση, εταιρεία, ίδρυμα, τυπογραφίας στον κόσμο] ότι, για την εξαργύρωση του κόστους τυπογραφικά, και την οργανωτική (διαχείριση, ενός, web site), [με το νόμισμα του δαίμονα του χρέους, που δημιουργήθηκε από του τίποτα, από τον θεό Βάαλ Rothschild, το ΔΝΤ κουκουβάγια] να μου επιτρέψετε, της εκτύπωσης, στο όνομά μου, Unius REI, χαρτονομίσματα, από το 1000 Auriti (Auro), μπορείτε να δώσετε, σε κάθε πρόσωπο, στον πλανήτη, όπως, αποζημίωση για τα αδρανοποιημένα κεφάλαια, τα οποία έχουν χαθεί, και ότι έκλεψε τα Τράπεζες!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

ગર્દભ માં, fucked ઈશ્વર અલ્લાહ સાઉદી અરેબિયા રાજા [જૂના બકરી], જેમ, તમે પછી કંઈ જ બહાર, વ્યાજ, બનાવવામાં આવી હતી, જે ફરોશીઓ, મની, ખરીદી? કે શા માટે છે, ભગવાન ભગવાન, ઈશ્વર, એક કૂતરો જેમ તમે મારી રહ્યું છે છે! [હું શોધી રહ્યો છું કોઈપણ સરકાર, નિગમ, સંસ્થા, વિશ્વમાં ટાઇપોગ્રાફી] ખર્ચ (ક, વેબ સાઇટ, મેનેજમેન્ટ) લખાણ લગતી, અને સંસ્થાકીય કેશિંગ માટે, [, દેવું રાક્ષસ ના ચલણ મારફતે ની બનેલ છે, કે જે કંઈ, દેવ બઆલ રોથસચાઈલ્ડ દ્વારા, આઇએમએફ ઘુવડ], મને, પ્રિન્ટ, મારે નામે, Unius રેઇ, બેંક નોંધો, 1000 Auriti (Auro) દ્વારા, તમે આ રીતે, ગ્રહ પર, દરેક વ્યક્તિ માટે, આપી શકે પરવાનગી આપે છે નિષ્ક્રિય ગુમાવી કરવામાં આવેલી મૂડી,, અને તેઓ બેંકો ચોરી કરે છે તે માટે વળતર!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

saudi arabia sarki [tsohon goat] a bautawa Allah, fucked, a cikin ass, kamar, to, ka saya, a sha'awa, wani kudi, wanda, Farisiyawa, aka halicce su, daga kome ba? Shi ya sa, da Ubangiji Allah, Mai-iko duka Mahalicci, da yake faruwa ya kashe kamar kare! [ina neman, na kowane gwamnati, kamfani, ma'aikata, typography a duniya] cewa, don Cashing halin kaka bisa, da kuma ƙungiya (management, wata, shafin yanar gizo), [ta wurin waje da bashi aljan, na halitta daga bã kõme ba, da abin bautawa Ba'al Rothschild, IMF mujiya] don ba da damar da ni, na buga, a cikin sunana, Unius Rei, bankin bayanin kula, 1000 by Auriti (Auro), za ka iya ba, ga kowane mutum, a duniya, irin su, ramuwa ga dormant babban birnin kasar, wanda aka rasa, da kuma cewa su sace da Banks.
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

पिछवाड़े में गड़बड़, एक देवता अल्लाह के सऊदी अरब के राजा [पुराने बकरी],, जैसे, आप तो कुछ नहीं से बाहर, ब्याज पर बनाया गया है, जो फरीसियों, एक पैसा, खरीदते हैं? यही कारण है कि प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान निर्माता, एक कुत्ते की तरह आप को मारने के लिए जा रहा है! [मैं देख रहा हूँ किसी भी सरकार, निगम, संस्था, दुनिया में टाइपोग्राफी की] लागत (एक, वेब साइट की, प्रबंधन) टंकण, और संगठनात्मक भुना लिए, [, ऋण दानव की मुद्रा के माध्यम से से बनाया, कि कुछ नहीं, भगवान बाल Rothschild द्वारा आईएमएफ उल्लू], मुझे, प्रिंट की, मेरे नाम में, Unius REI, बैंक नोट, 1000 Auriti (ऑरो) द्वारा, अगर आप इस तरह के रूप में, इस ग्रह पर हर व्यक्ति को, दे सकते हैं अनुमति देने के लिए निष्क्रिय खो गया है, जो राजधानी है, और वे बैंकों चुरा लिया है कि के लिए मुआवजा!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudi Arabia vaj ntxwv [laus tshis] ntawm ib tug vajtswv Allah, liam, rau hauv nawb, zoo li, koj ces yuav, nyob rau hauv kev txaus siab, ib tug nyiaj, uas, cov neeg Falixais, raug tsim, tawm ntawm ib yam dab tsi? Yog vim li cas, tus Tswv Vajtswv, lub hwjchim uas Tsim peb, yog mus tua koj zoo li ib tug aub! [Kuv tab tom nrhiav rau, ntawm tej nom tswv, corporation, chaw hauj lawm, typography nyob rau hauv lub ntiaj teb no] hais tias, rau cashing nqi typographical, thiab lwm cov kev (kev tswj, ntawm ib tug, web site), [los ntawm lub txiaj ntawm tus nqi dab, tsim los ntawm ntawm tsis muaj dab tsi, los ntawm tus vajtswv Baal Rothschild, IMF tus plas] cia kuv, ntawm cov ntawv luam tawm, nyob rau hauv kuv lub npe, Unius Rei, nyiaj ntawv, los ntawm cov 1000 Auriti (Auro), koj muaj peev xwm muab, rau txhua tus neeg, nyob rau lub ntiaj teb, xws li, them tauj rau dormant capital, uas tau ploj lawm, thiab hais tias lawv stole lub tsev nyiaj!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudi Arabia eze [ochie ewu] nke chi Allah, iberibe, n'ime ịnyịnya ibu, dị ka, i mgbe izu, ke mmasị, a ego, nke ahụ, ndị Farisii, e kere, nke ihe ọ bụla? Ọ bụ ya mere, Jehova Chineke, Onye Pụrụ Ime Ihe Onye Okike, a na-aga igbu gị dị ka nkịta! [ana m achọ, ọ bụla ọchịchị, Corporation, ewumewu, typography ke ererimbot] na, n'ihi na cashing akwụ ụgwọ typographical, na nzukọ (management, nke a, na ebe nrụọrụ weebụ), [ebe ego nke ụgwọ demon, kee nke ihe, site na chi Baal Rothschild, IMF ikwiikwii] na-ekwe ka m, nke na-ebipụta, m na aha, Unius Olee otú ọ na-akụ na ndetu, site na 1000 Auriti (Auro), ị nwere ike nye, ka ọ bụla onye ahụ, na uwa, dị ka, kwụghachi ya ụgwọ maka dormant isi obodo, nke a furu efu, nakwa na ha zuru anoghi n'ulo oba!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

saudi arabia king [kambing tua] dari dewa Allah, kacau, ke pantat, seperti, Anda kemudian membeli, dengan bunga, uang, yang, orang-orang Farisi, diciptakan, dari apa-apa? Itu sebabnya, Tuhan Allah, Pencipta Yang Maha Esa, akan membunuh Anda seperti anjing! [saya mencari, dari pemerintah, perusahaan, lembaga, tipografi dalam dunia] bahwa, untuk menguangkan biaya ketik, dan organisasi (manajemen, dari sebuah situs, web), [melalui mata uang setan utang, dibuat dari dari apa-apa, oleh dewa Baal Rothschild, IMF burung hantu] untuk mengizinkan saya, cetak, dalam nama-Ku, Unius REI, catatan bank, dengan 1000 Auriti (Auro), Anda dapat memberikan, kepada setiap orang, di planet ini, seperti, kompensasi untuk modal aktif, yang telah hilang, dan bahwa mereka mencuri Bank!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Araib Shádach rí [gabhar d'aois] de Dia Allah, fucked, i asal, cosúil le, leat a cheannach ansin, ar ús, ar airgead, a, na Fairisínigh, cruthaíodh, as rud ar bith? Sin an fáth, an Tiarna Dia, an Cruthaitheoir Almighty, ag dul chun tú a mharú ar nós madraí! [tá mé ag lorg, ar aon rialtas, bardas, institiúid, clóghrafaíocht ar fud an domhain] go, i leith costas typographical, agus eagrúcháin (bainistíocht, de, láithreán gréasáin) cashing, [trí airgeadra an Demon fiach, a cruthaíodh ó na rud ar bith, ag an Baal dia Rothschild, CAI owl] a ligean dom, cló, i mo ainm, Unius Rei, nótaí bainc, 1000 Auriti (Auro), is féidir leat a thabhairt, do gach duine, ar an phláinéid, mar shampla, cúiteamh le haghaidh caipitil díomhaoin, a bheith caillte, agus gur ghoid siad na Bainc!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudi Arabia konungur [gamla geit] um guð Allah, helvíti, í rass, eins og þú kaupir þá, á vöxtum, að peningar, sem, farísearnir, varst skapaður, út af engu? Þess vegna, Drottinn Guð, þú alvaldi Creator, er að fara að drepa þig eins og hund! [Ég er að leita að, af hvaða ríkisstjórn, fyrirtæki, stofnun, typography í heimi] að fyrir gjaldkeri kostnað prentvillur, og skipulags (stjórnun, á, vef), [gegnum gjaldmiðli skulda, illum búin til úr af ekkert, því guð Baal Rothschild, IMF uglan] að leyfa mér, á prenti, í mínu nafni, Unius REI, peningaseðla, um 1000 Auriti (Auro), sem þú getur gefið, fyrir hvern einstakling, á jörðinni, svo sem, bætur fyrir sofandi fjármagni, sem hefur verið glatað, og að þeir stálu bankarnir!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

arabia saudita re [vecchia capra] di un dio Allah, scopata, nel culo, come, poi comprare, ad interesse, un denaro, che, i farisei, sono stati creati dal nulla? Ecco perché, il Signore Dio, il Creatore Onnipotente, sta per ucciderti come un cane! [cerco, di qualsiasi governo, società, istituzione, tipografia nel mondo] che, per incassare i costi tipografici, e organizzativi (gestione, di un sito web), [attraverso la valuta del demone debito, creato da di nulla, dal dio Baal Rothschild, FMI gufo] per consentire a me, di stampa, a mio nome, Unius REI, banconote, per 1000 Auriti (Auro), si può dare, ad ogni persona, sul pianeta, come ad esempio, compenso per il capitale dormiente, che sono andati perduti, e che hanno rubato le banche!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

ಕೋಳಿಯ ಒಳಗೆ, ನಾಶವಾಗಿದ್ದನು ದೇವರು ಅಲ್ಲಾ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ರಾಜ [ಹಳೆಯ ಮೇಕೆ],,, ನೀವು ನಂತರ ಇಲ್ಲ, ಬಡ್ಡಿ, ರಚಿಸಲಾಯಿತು, ಫರಿಸಾಯರು, ಒಂದು ಹಣ, ಖರೀದಿ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ದೇವರು ಆಲ್ಮೈಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ನಾಯಿಯಂತೆ ನೀವು ಕೊಲ್ಲಲು ಹೋಗುತ್ತದೆ! [ನಾನು, ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ, ನಿಗಮ, ಸಂಸ್ಥೆಯು, ವಿಶ್ವದ ಮುದ್ರಣಕಲೆಯ] ವೆಚ್ಚ (ಒಂದು, ವೆಬ್ ಸೈಟ್, ನಿರ್ವಹಣೆ) ಬೆರಳಚ್ಚು, ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಗದೀಕರಿಸಿದ, [, ಸಾಲ ರಾಕ್ಷಸ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಲಾದ, ಎಂದು ಏನೂ, ದೇವರ ಬಾಳನ ರಾಥ್ಸ್ಚೈಲ್ಡ್, ಐಎಮ್ಎಫ್ ಗೂಬೆ], ನನಗೆ, ಮುದ್ರಣ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ರೈ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟ್ಸ್, 1000 Auriti (ಚಿನ್ನದ) ಮೂಲಕ, ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅವಕಾಶ ಸುಪ್ತ ಕಳೆದುಹೋಗಿವೆ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಳವು ಪರಿಹಾರ!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

ស្តេចអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត [ពពែចាស់] នៃព្រះព្រះអាឡស់មួយ fucked ទៅក្នុង ass ដូចជាអ្នកទិញបន្ទាប់មកនៅការប្រាក់, ប្រាក់ដែលពួកផារិស៊ីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងចេញពីគ្មានអ្វី? នោះហើយជាមូលហេតុដែលដែលជាព្រះអម្ចាស់ជាព្រះដែលជាកម្មសិទ្ធបញ្ញាពិភពទាំងមូលនឹងសម្លាប់អ្នកបានដូចជាសត្វឆ្កែមួយ! [ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកការណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលសាជីវកម្មវិទ្យាស្ថានហ្វុនអក្សរនៅក្នុងពិភពលោក] ថាសម្រាប់ការចំណាយលើ cashing ប្រការនិងអង្គការ (គ្រប់គ្រងវែបសាយត៍បណ្តាញមួយ) [តាមរយៈរូបិយប័ណ្ណបំណុលបិសាចនោះបានបង្កើតពី អ្វីឡើយដោយព្រះ Baal Rothschild, IMF បានតីតុយ] ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំនៃការបោះពុម្ពនៅក្នុងឈ្មោះរបស់ខ្ញុំ Unius សេរីចំណាំធនាគារដោយ 1000 Auriti (Auro) អ្នកអាចផ្តល់ឱ្យដើម្បីមនុស្សទាំងអស់នៅលើភពផែនដីដូចជា, សំណងសម្រាប់ដើមទុនអសកម្មដែលត្រូវបានបាត់បង់ហើយថាពួកគេបានលួចធនាគារបាននោះទេ!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

ຄົນ Saudi ເທດອາຣະເບີຍ [ແບ້ອາຍຸ] ຂອງ Allah ພຣະເຈົ້າ, fucked, ເຂົ້າໄປໃນກົ້ນຂອງ, ເຊັ່ນ, ທ່ານຊື້, ໃນຄວາມສົນໃຈ, ການເງິນ, ເຊິ່ງ, ພວກຟາຣິຊາຍໄດ້, ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນ, ອອກຈາກບໍ່ມີຫຍັງ? ວ່າເປັນຫຍັງ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຈົ້າ, ການເພື່ອນ E-ພະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ແມ່ນການຂ້າທ່ານຄືຫມາເປັນ! [ຂ້າພະເຈົ້າສໍາລັບການ, ຂອງລັດຖະບານ, ບໍລິສັດ, ສະຖາບັນ, typography ໃນໂລກ] ວ່າ, ສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລໍ້າລວຍ typographical, ແລະການຈັດຕັ້ງ (ການຄຸ້ມຄອງ, ຂອງເວັບໄຊຕ໌ເປັນ,), [ໂດຍຜ່ານສະກຸນເງິນຂອງເດີນທາງໄປສຶກເປັນຫນີ້ສິນ, ການສ້າງຕັ້ງຈາກຂອງ ບໍ່ມີຫຍັງ, ໂດຍພຣະເຈົ້າພະບາອານ Rothschild, ກອງທຶນສາກົນ owl] ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ, ການພິມ, ໃນພຣະນາມຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, Unius Rei, ອທະນາຄານ, ໂດຍ 1000 Auriti (Auro), ທ່ານສາມາດໃຫ້, ເພື່ອໃຫ້ທຸກໆຄົນໄດ້, ກ່ຽວກັບການດາວໄດ້, ເຊັ່ນ, ການຊົດເຊີຍສໍາລັບນະຄອນຫຼວງ dormant, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສູນເສຍ, ແລະວ່າພວກເຂົາເຈົ້າ stole ທະນາຄານໄດ້!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

rex Arabiae [capram anniculam] dei Allah pussy in asino, sicut vos emere ad usuram pecuniam, quam Pharisaei creavit ex nihilo? Ut quid, Deus, Creator omnipotens, occidere canis est? [i quaero, de imperio, corporis, institutionem, minim est in mundo], quod nulla causa documentorum pecuniae typographicam, et, (procuratio of a web site), [per monetæ de debito illo, daemon, et cum ex nihil per Rothschild Baal, IMF noctuae] permittas me iungat in nomine meo, Uníus Rei ripam notis Auriti a M (Diskografie) tibi licet, omnem hominem in tellure, ut recompensationem sopitam urbem amissa, et furati ripis!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saūda Arābija karalis [vecā kaza] par dievu Allah, fucked, uz ass, piemēram, jūs pēc tam nopirkt, uz procentiem, naudu, kas, farizeji, tika izveidota, no nekā? Tas ir tāpēc, Dievs Tas Kungs, Visuvarenais Radītājs, ir gatavojas nogalināt jums kā suns! [Es meklēju, jebkuras valdības, korporācija, iestāde, tipogrāfija pasaulē], ka, lai cashing izmaksu drukas, un organizatoriskās (vadība, ar, tīmekļa vietnes), [ar valūtas parāda dēmona, kas izveidota no nekas, ko dievs Baal Rothschild, SVF pūce], lai ļauj man, drukāšanas, manā vārdā, Unius REI, naudaszīmes, par 1000 Auriti (Auro), jūs varat sniegt, lai ikviena persona, uz planētas, piemēram, kompensācija par neaktīvā kapitālu, kas ir zaudēti, un ka viņi nozaga bankām!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudo Arabijos karalius [sena ožka] dievo Allah, fucked, į užpakalį, kaip jūs tada pirkti, už palūkanas, pinigų, kurie, fariziejai, buvo sukurta iš nieko? Štai kodėl Viešpats Dievas, Visagalis Kūrėjas, ketina tave nužudyti, kaip šuo! [aš ieškau, bet vyriausybė, korporacija, institucija, spausdinimas pasaulyje], kad išgryninimo išlaidas spausdinimo ir organizacines (valdymas, kurio, svetainėje), [per skolos demonas valiuta, sukurtas iš nieko, iki dievo Baal Rothschild, TVF pelėda] leisti man, spausdinti, mano vardu, uNIUS REI, banknotai, kurį 1000 Auriti (Auro), galite duoti, kad kiekvienam asmeniui, dėl planetos, pavyzdžiui, kompensacija už ramybės kapitalo, kuris buvo prarastas, ir kad jie pavogė bankai!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Саудиска Арабија крал [стара коза] на Бог Аллах, заебана, во газ, како, тогаш купи, во интерес, пари, кои, фарисеите, беа создадени, од ништо? Тоа е причината зошто, Господ Бог, Семоќниот Творец, се случува да те убие како куче! [Јас барам, од која било влада, корпорација, институција, типографија во светот] дека за cashing трошоци печатарските, и организациски (менаџмент, на, веб-сајт), [преку валутата на демонот на долгот, создадени од на ништо, од страна на бог Ваал Ротшилд, ММФ був] за да ми дозволат, од печат, во Мое име, Unius РЕИ, банкноти, од 1000 Auriti (Евро), може да даде, за секој човек, на планетата, како такви, надомест за хибернација капитал, кои биле изгубени, и дека тие украле банки!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

saudi arabia raja [kambing lama] tuhan Allah, fucked, ke dalam pantat, seperti, anda membeli, dengan faedah, wang, yang, orang-orang Farisi, telah dicipta, daripada apa-apa? Itulah sebabnya, Tuhan Allah Yang Maha Kuasa Pencipta, akan membunuh anda seperti anjing! [saya ingin mencari, mana-mana kerajaan, perbadanan, institusi, tipografi di dunia] bahawa, untuk menunaikan kos tipografi, dan organisasi (pengurusan, daripada, laman web), [melalui mata wang setan hutang, dicipta daripada satu apa-apa, dengan dewa Baal Rothschild, IMF burung hantu] untuk membolehkan saya, cetak, atas nama saya, Unius REI, nota bank, sebanyak 1000 Auriti (Auro), anda boleh memberi, untuk setiap orang, di planet ini, seperti, pampasan bagi modal tidak aktif, yang telah hilang, dan bahawa mereka mencuri Bank!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

king Għarabja Sawdita [mogħoż qodma] ta 'god Allah, fucked, fil ħmar, bħal, inti mbagħad tixtri, fuq l-imgħax, flus, li, l-Pharisees, ġew maħluqa, ta' xejn? C'est pourquoi, il-Mulej Alla, il-Ħallieq Almighty, se joqtlu inti bħal kelb! [i am tfittex għal, ta 'kull gvern, korporazzjoni, istituzzjoni, tipografija fid-dinja] li, għall cashing ispejjeż tipografiċi, u organizzattivi (ġestjoni, ta', is-sit web), [permezz tal-munita ta 'l-dimostrazzjoni dejn, maħluqa minn ta' xejn, mill-alla Baal Rothschild, IMF kokka] biex jippermettu me, stampati, f'ismi, Unius REI, noti bankarji, minn 1000 Auriti (Auro), inti tista 'tagħti, għal kull persuna, fuq il-pjaneta, bħal, kumpens għall-kapital reqdin, li ġew mitlufa, u li seraq il-Banek!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Hauti Arapia kingi [koati tawhito] o te atua Allah, fucked, ki kaihe, rite, ka hoko koutou, i te moni, he moni, i hanga nei e, te Parihi,, i roto i tetahi o? E ai, te Ariki, te Atua, te Kaha Rawa Kaihanga, te haere ki te patu ia koe, ano he kuri! [ahau ka titiro i hoki, o tetahi kāwanatanga, kaporeihana, institution, patotuhinga i roto i te ao] e, tāwhai utu typographical, me te whakahaere (te whakahaere, o te, pae tukutuku), [i roto i te moni o te rewera nama, i hanga i o kahore, i te atua Paara Rothschild, IMF ruru] ki te tuku i ahau, o tā, i roto i toku ingoa, Unius rei, notes pēke, i te 1000 Auriti (Auro), ka taea e hoatu e koe, ki te tangata katoa, i runga i te ao, pēnei i te, utu mo te pane te hohe, i kua ngaro, a ka tahaetia e ratou te Banks!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

बूड मध्ये, fucked देव अल्लाह सौदी अरेबिया राजा [जुन्या शेळी], जसे, आपण नंतर काहीही बाहेर, व्याज येथे निर्माण झाले, परुशी, एक पैसा, खरेदी? त्या का, प्रभु देव, सर्वसमर्थ क्रिएटर, एक कुत्रा सारखे आपण ठार करणार आहे! [मी शोधत आहे कोणत्याही सरकारी, महापालिकेचे, संस्था, जगात मुद्रणशैली च्या] खर्च (एका, वेबसाईटचा, व्यवस्थापन) टायपोग्राफि संबंधित, आणि संस्थात्मक कॅशिंग साठी, [, कर्ज भूत च्या चलन माध्यमातून च्या तयार, की काहीही, देव बाल Rothschild करून, IMF घुबड], मला, मुद्रण च्या, माझ्या नावाने, Unius REI, बँक नोट्स, 1000 Auriti (Auro) द्वारे, आपण जसे, ग्रहावर, प्रत्येक व्यक्तीस, देऊ शकता परवानगी देणे सुप्त गमावले गेले आहेत जे राजधानी, आणि ते बँका चोरले की भरपाई!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

илжиг рүү fucked нь бурхан Аллах Саудын Араб хаан [настай ямаа] шиг, та дараа нь ч гарч, хүү нь, бий болсон бөгөөд энэ нь фарисайчууд, мөнгө, худалдан авах? Ийм учраас, Их Эзэн Бурхан, Бүхнийг Чадагч Бүтээгч, нохой шиг чамайг алах гэж байна шүү дээ! [би хайж буй зүйл бол аль ч Засгийн газар, корпораци, байгууллага, дэлхийн Typography нь] зардал (нэг, вэб сайт, менежмент) хэвлэлийн, зохион байгуулалтын cashing нь [өрийн чөтгөрт эзэмдүүлсэн валют замаар нь үүссэн нь юу ч биш, бурхан Баал Ротшилд-аар, ОУВС-гийн үүлө], би, хэвлэх, миний нэрээр Unius REI банкны тэмдэглэл 1000 Auriti (Auro)-аар, та ийм байдлаар манай гариг ​​дээр хүн бүрт өгч чадна зөвшөөрөх унтаа алдсан авсан нийслэл, тэд банкаас хулгайлсан нь нөхөн!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

गधा मा गडबड, देवता अल्लाह को साउदी अरब राजा [पुराना बाख्रा],, जस्तै, तपाईं त केहि पनि बाहिर, ब्याज मा, सृष्टि भएका थिए, जो फरिसीहरू, एक पैसा,, खरीद? त्यो किन, प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता, एक कुकुर जस्तै तपाईं मार्न जाने हो त! [म, देख रहयो कुनै पनि सरकार, निगम, संस्था, संसारमा typography को] लागत (एक, वेब साइट को, व्यवस्थापन) मुद्रण, र संगठनात्मक भुना लागि, [, ऋण दानव को मुद्रा माध्यम को सृष्टि, कि केही, देव बाल Rothschild द्वारा, आईएमएफ उल्लू], मलाई, मुद्रण को, मेरो नाम मा, युनियस REI, बैंक नोटहरू, 1000 Auriti (ओरो) द्वारा, तपाईं जस्तै, ग्रह मा, हरेक व्यक्तिलाई, दिन सक्नुहुन्छ अनुमति निष्क्रिय गरिएको छ गुमाएका थिए जो राजधानी,, र तिनीहरूले बैंक चुरा कि क्षतिपूर्ति!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

saudi arabia kongen [gammel geit] av en gud Allah, knullet, i rumpa, som du så kjøpe, mot renter, penger, som, fariseerne, ble opprettet, ut av ingenting? Det er derfor, Gud Herren, den allmektige skaper, kommer til å drepe deg som en hund! [Jeg leter etter, av enhver regjering, selskap, institusjon, typografi i verden] at, for innløse kostnader typografiske, og organisatoriske (forvaltning, av en, nettsted), [gjennom valuta av gjelden demon, laget fra av ingenting, av guden Baal Rothschild, IMF ugle] for å tillate meg, av trykk, i mitt navn, UNIUS REI, sedler, etter 1000 Auriti (Auro), du kan på planeten som gir, til hver person,,, kompensasjon for sovende kapital, som har gått tapt, og at de stjal Banker!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Саудовская Аравия король [старый козел] бога Аллаха, трахал, в задницу, как, вы затем купить, под проценты, а деньги, которые, фарисеи, были созданы, из ничего? Вот почему, Господь Бог, Всевышний Творец, собирается убить тебя, как собаку! [я ищу, из любого правительства, корпорации, учреждения, типография в мире], что для обналичивания расходы типографские и организационные (управление, из, веб-сайт), [через валюте долга демона, созданная из из ничего, богом Ваал Ротшильд, МВФ сова] не позволить мне, из печати, на мое имя, Unius REI, банкноты, на 1000 Auriti (Auro), вы можете дать, чтобы каждый человек, на планете, такие как, компенсация за покоя капитала, которые были потеряны, и что они украли Банки!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

saudi arabia rey [vieja cabra] de un dios Alá, jodido, en el culo, como, a continuación, comprar, con intereses, un dinero, que, los fariseos, se crearon, de la nada? Por eso, el Señor Dios, el Creador Todopoderoso, se te va a matar como a un perro! [i estoy buscando, de cualquier gobierno, corporación, institución, la tipografía en el mundo] que, para cobrar los costos tipográficos, y de organización (gestión, de un sitio web), [a través de la moneda del demonio de la deuda, creado a partir de nada, por el dios Baal Rothschild, el FMI lechuza] para permitir que yo, de impresión, en mi nombre, Unius REI, billetes de banco, por 1.000 Auriti (Auro), te puedo dar, a cada persona, en el planeta, tales como, compensación por el capital inactivo, que se han perdido, y que se robaron los bancos!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudi-Arabien König [alte Ziege] eines Gottes Allah, gefickt, in den Arsch, wie, sie dann zu kaufen, bei Interesse, ein Geld, das die Pharisäer, angelegt wurden, aus dem Nichts? Das ist, warum, Gott der Herr, der allmächtige Schöpfer, wird Sie wie ein Hund zu töten! [ich suche, einer Regierung, Unternehmen, Institution, Typografie in der Welt], dass für die Einlösung Kosten typografische, und organisatorischen (Management, einer, Website), [durch die Währung des Schulden Dämon aus der erstellten nichts, von dem Gott Baal Rothschild, IWF Eule], mir zu erlauben, von Print-, in meinem Namen, unius REI, Banknoten, um 1000 Auriti (Auro), die Sie geben können, zu jeder Person, auf dem Planeten, wie Vergütung für stille Hauptstadt, die verloren gegangen sind, und dass sie die Banken gestohlen!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

eşek içine becerdin bir tanrı Allah Suudi Arabistan kralı [eski keçi], gibi, o yoktan, faizle, oluşturulan, Ferisiler, bir para, satın al? Bu nedenle, Rab Tanrı, Yüce Yaratıcı, bir köpek gibi seni öldürecek mi! [i arıyorum, herhangi bir devlet, şirket, kurum, dünyada tipografi arasında] maliyetleri (bir web sitesinin, yönetimi) yazım ve örgütsel bozdururken için, [borç iblis para birimi üzerinden ve oluşturulan bu hiçbir şey, tanrı Baal Rothschild tarafından, IMF baykuş], bana, baskı, benim adıma, uNiUs REI, banknotlar, 1000 Auriti (Auro) tarafından, sen gibi, gezegendeki her bir kişi için, verebilir izin uyuyan kaybolmuş sermaye, ve onlar Bankalar çaldığı için tazminat!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

SIGNORAGGIO è

Evolution is religion ] Dio è RE di tutta la terra! https://YOUTU.BE/6TQ10VV2MBI
amico tu sei già finito nel bidone di acido solforico della tua 666 CIA?
eIH Satana ] soltanto perché tu possiedi i Governi e le Religioni di tutto il mondo? [ 666 Banche CENTRALI Spa FED BCE FMI? ] soltanto perché tu guidi la LEGA ARABA e tutto il sistema massonico Bildenberg Nwo? SOLTANTO PERCHé LA CIA TI FA 200000 SACRIFICI UMANI OGNI ANNO? DICO soltanto per questo, tu credi di poter vincere questa sfida contro di me? ALLORA è PROPRIO VERO CHE TU SEI UN COGLIONE!
AL GOVERNO MASSONICO MONDIALE DI YOUTUBE, CAZZO! TU TI SEI RIEMPITO DI SACERDOTI DI SATANA, GAY LGBT GENDER DARWIN E DI ISLAMICI SGOZZATORI PEDOFILI, MI PUOI DIRE COME RIESCI A TENERE INSIEME TUTTE QUELLE TUE OCHE DEL CAMPIDOGLIO? UniusRei3 [ 3 settimane fa ]  al governo mondiale massonico di youtube ] mi dispiace che, nel momento in cui io ho fatto, il mio ultimo commento, su: https://www.youtube.com/user/YouTube/discussion e su https://www.youtube.com/user/JHWH999/discussion il commento sia stato cancellato e che da allora, 30 minuti fa, mi è stato sottratto anche il collegamento telefonico e ADSL FASTWEB! [quindi, IO sono connesso con una chiavetta Wind ORA ] in cui dicevo: che i miei ministri angeli non lasceranno impuniti i gay culto che stanno calunniando, bestemmiando  la mia regalità metafisica universale!
SALMAN SAUDI ARABIA ] che significa, come fanno a sapere se io guardo o non guado un filmino pornografico [ il tuo cervello ed il cervello di tutti LEADER del mondo, è così pieno di connessioni artificiali neuronali aliene, che quando tu sei con tua moglie al buio e sotto le lenzuola? tu non puoi immaginare come: 187AudioHostem e IHateNewLayout, loro si possono divertire! infatti, loro hanno tutte le percezioni dei tuoi sensi al completo! e se, tu non sei riuscito a schermare anche le frequenze radio del sistema neurologico umano, io ti dico che tutte le volte che tu ti incontri nella LEGA ARABA per discutere di come soffocare a morte tutti gli israeliani? loro sanno tutto! Figuriamoci di un qualsiasi dato che può essere trasformato in bit. INFATTI, LA MINACCIA DI QUESTO WINDOWS10 è RAPPRESENTATA DAL FATTO CHE, TU NON PUOI RIDURRE ALL'ESSENZIALE LE FUNZIONI DEL SISTEMA OPERATIVO PER ESCLUDERE TUTTI GLI ALTRI DRIVER, E PROGRAMMI ACCESSORI IN RESILIENZA, TUTTI SPIONI NON STRETTAMENTE NECESSARI! WINDOWS10 è UNO STRUMENTO FORMIDABILE PER IL TUO GRANDE FRATELLO SATANA BUSH 322 ROTHSCHILD!
SALMAN SAUDI ARABIA ] BOKO HARAM LA CIVILTà OCCIDENTALE è PECCATO! [ ma, come dice il proverbio, non tutti i mali vengono per nuocere! poiché, i SACERDOTI DI SATANA E LORO ALIENI, loro sanno tutto, di qualsiasi TUO "peccato" quindi, loro ti possono ricattare, oppure, conoscono il tuo punto debole, quindi loro sanno come orchestrare una trappola per farti cadere! ECCO PERCHé BUSH HA IN PUGNO COME UN FAZZOLOTTO L'ANIMA lurida di OBAMA! Pertanto, tutti i politici e tutti gli uomini del mondo adesso sono costretti a trovare la perferzione morale della virtù, se tutti loro non vogliono diventare le vittime del NUOVO ORDINE MONDIALE E LE VITTIME DEI SUOI SACERDOTI DI SATANA! Quando tu pecchi, tu dai un diritto di prelazione sulla tua vita, ai sacerdoti di satana, e loro hanno 1000 modi per rovinarti, e se loro vogliono ti possono trasformare, anche, in un sacrificio umano! Da questo punto di vista INTERNET è diventata una minaccia estrema per un genere umano sottomesso a ipnotica soprannaturale demonica schiavitù interiore! LORO TI PORTERANNO A DESIDERARE LE COSE CHE LORO VOGLIONO CHE TU DEVI DESIDERARE, LORO HANNO IL POTERE ASSOLUTO E TOTALE E POSSONO PLASMARE LA TUA VITA ED IL TUO CONSENSO A LORO PIACIMENTO! QUINDI C'è UNA SAPIENZA PERFETTA NEI TERRORISTI ISLAMICI, CHE DISTRUGGONO TUTTA LA TECNOLOGIA E DICONO: BOKO HARAM LA CIVILTà OCCIDENTALE è PECCATO!
SALMAN SAUDI ARABIA ] anche perché se, i sacerdoti di satana ti obbligano alla virtù, come farebbe mai un povero assassino criminale pedofilo poligano ladro ipocrita, commerciante di schiavi dhimmi, di ogni islamico nazista e maniaco religioso, come te, a cercare la virtù in modo adeguato? se, tutti sanno che, anche Maometto era come uno loro? TUTTAVIA, NON TI PREOCCUPARE CIRCA IL COMPLOTTO DI TUTTA LA LEGA ARABA DI STERMINARE TUTTI GLI ISRAELIANI E DI FARE IL CALIFFATO DI ROMA E PARIGI, perché su questi argomenti i sacerdoti di satana? non vi tradiranno mai!
==========
Isis, trafficanti nucleare hanno cercato contatto. Contrabbandieri con legami in Russia hanno messo in piedi negli anni scorsi un mercato nero di materiale nucleare nell'Europa dell'est e hanno cercato acquirenti tra i jihadisti [ se i cecchini della CIA a Maidan hanno operato il Golpe Costituzione in favore di MERKEL PRAVY SECTOR, perché, si dovrebbe escludere la possibilità che agenti della CIA, cioè, sacerdoti di satana, siano già infiltrati in tutte le NAZIONI? e che motivo avrebbe l'ISIS di spendere del denato se loro hanno già diversi quintali di materiale radioattivo iracheno?
non è più da pazzi fare una terza guerra mondiale: inutile, già decisa da Rothschild a motivo del suo falso in bilancio, per uccidere almono 5 miliardi di persone? NON è PIù INTELLIGENTE, economico, MANDARE IN BANCAROTTA IL SPA BANCA MONDIALE, invece? ] NEW YORK [ Donne al fronte. Il capo del Pentagono, Ash Carter, apre all'impiego delle soldatesse anche in ruoli di combattimento, e lo fa parlando alle truppe americane nella base di Sigonella, in Sicilia. "Limitare la ricerca di personale militare qualificato solo a meta' della popolazione sarebbe da pazzi", ha detto Carter, che avrebbe chiesto al generale Joseph Dunford, capo di stato maggiore delle forze armate americane, di rivedere entro la fine di ottobre le linee guida che riguardano le missioni di combattimento.
==============
allora, VOI NON AVVICINATEVI PIù ALLA FRONTIERA, perché lo sanno tutti che VOI SIETE I CRIMINALI! F-16 turchi puntati da missili Siria, Ankara, stavamo pattugliando frontiera, "anche caccia ignoti" SE ERANO IGNOTI? ALLORA POTEVANO ANCHE ESSERE ISRAELIANI!
EIH ERDOGAN ] se per te i caccia sul tuo confine sono: 1. di provenienza ignota, e 2. di nazionalità ignota? ASCOLTA IL MIO CONSIGLIO, VAI IN CAMPAGNA A COLTIVARE LE RAPE! QUESTA TUA STORIA DEL PUTTANATO SULTANATO? non mi sembra per te una storia a lieto fine!
ok, gli sgozzatori, stupratori, profanatori di Chiese, genocidio allah akbar contro tutti gli infedeli, cioè, tutti i terroristi moderati di OBAMA, si facciano avanti per avere salva la loro vita! ] MOSCA, 6 OTT - La Russia non sosterrà i volontari che vogliono combattere in Siria con le truppe governative di Bashar al-Assad. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, dichiarando che non è compito dello Stato farlo. I raid aerei russi colpiscono "i gruppi terroristici ed estremisti" presenti nel paese mediorientale in "quantità enorme", ha aggiunto.
Signor President Barack Hussein Obama SHARIA nazismo, perché, ti metti a fare complotti contro le Nazioni? colpi di Stato in Ucraina, con cecchini della CIA? e perché tu usi i terroristi islamici in Siria? Putin cerca invano, il tuo esercito Libero Siriano per dire loro: "ok ragazzi datemi una mappa per farmi sapere dove siete, così io non vi possa bombardare" ma, QUESTA è LA VERITà, NON è mai ESISTito UN ESERCITO LIBERO SIRIANO PERCHé SONO TUTTI TERRORISTI ISLAMICI STUPRATORI SGOZZATORI, SAUDITI E TURCHI, mercenari della internazionale islamica, ECC.. CHE CON LA SIRIA, loro? loro NON CENTRANO NIENTE! Obama tu sei il più grande criminale internazionale della storia del genere umano! e Certo, Ella S.V. Ill.ma non è consapevole, delle migliaia di puerpere, che, ogni anno partoriscono sull'altare di satana della CIA, per donare i loro figli a satana, perché, INFATTI, non è la sua Amministrazione il vero Governo degli USA! Sig. OBAMA Ella è un tragico attore Hollywood! e QUESTO UFFICIO: UNIUS REI, LE ORDINA, immediatamente, di TRARRE LE OPPORTUNE CONSEGUENZE POLITICHE E GIUDIZIARIE!

QUESTO è IL DISEGNO OCCULTO DELLA KABBALAH ] [ IL PEGGIORE NAZISMO RAZZISMO E SATANISMO DI TUTTA LA STORIA DEL GENERE UMANO è QUELLO MASSONICO USUROCRATICO: DEMO PLUTO GIUDAICO SPA FMI, BANCA MONDIALE, MERKEL TR0IKA: I CREDITORI SATANISTI, DEL TALMUD BILDENBERG REGIME ROTHSCHILD (MA QUESTO è UN SATANISMO OCCULTO ESOTERICO INVISIBILE: PERCHé GLI ATTORI OBAMA GENDER NON LO FANNO VEDERE) MA QUELLO ISLAMICO DEL CORANO SHARIA è UN SATANISMO RAZZISMO NAZISMO TROPPO EVIDENTE, PER NON FARE A LORO QUEL GENOCIDIO, CHE LORO CERTAMENTE FARANNO SUBIRE A ISRAELE E ANCHE A NOI, PERCHé è proprio QUESTO è IL DISEGNO OCCULTO DELLA KABBALAH
ANCHE PERCHé IN ITALIA TUTTI CONOSCONO GIACINTO AURITI ORMAI! il Signor Rothschild SpA Banca Mondiale, è troppo spaventato che gli italiani pagano l'Euro il 40% in più del suo valore, e sta facendo una pubblicità spudorata in televisione a favore della vecchia buona e brava LIRA. La Merkel Ladra è felice di incamerare quel 40%, sul valore EURO LIRA, in più che, sublima e fa da volano alla sua economia! MA ANCHE LA LIRA ERA PAGATA DAL POPOLO PECORA SCHIAVO AD INTERESSE! QUINDI NON RESTA ALTRO DA FARE CHE LA GUERRA CIVILE, MOLTO TRUCULENTA, COMUNQUE, DURANTE UNA BELLA GUERRA MONDIALE NUCLEARE!
dichiarazione di guerra, di ISRAELE, RUSSIA E IRAN, contro la GIORDANIA sharia Califfato saudita salafita, perché, ha dato rifugio, proteggendo tutti i terroristi dello ISIS che fuggono, per sfuggire ai bombardamenti russi!
quindi, il malato di mente Erdogan pugnalatore e sgozzatore di poveri preti e turisti tedeschi, ha rinunciato al nazismo sharia, ha rinunciato a stuprare e sposare le bambine di 9 anni, alla poligamia, ed ha liberato tutte le opposizioni dal suo regime nazista repressivo, perché lui ha rinunciato alla sua posizione ideologica sultanato sharia? Quindi anche i Curdi possono vivere felici, e Santa Sofia è stata restituita agli Ortodossi, dopo il genocidio di tutti i bizantini ed il genocidio di tutti fgli armeni? BRUXELLES, 5 OTTobre. L'adesione alla Ue "resta la scelta strategica" della Turchia. Lo dice il presidente Recep Tayyip Erdogan dopo l'incontro con il presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, chiedendo che "sia rivitalizzato il processo" dei negoziati e "sgombrato il campo dalle visioni ideologiche".
però, le femmine che hanno mandato da ERDOGAN erano troppo racchie! Turchia: Femen contro Erdogan, protesta al seggio elettorale. E NORMALE POI, CHE ERDOGAN PENSI CHE LE DONNE SONO ESSERI INFERIORI!
Papa Francesco in Turchia, HA DETTO: "stessi diritti per tutte le religioni" MA, ERDOGAN HA PENSATO: "COME NO, è CON IL CAZZO! IO DEVO FARE IL SULTANATO DI ROMA" per la Cronaca: lui non lo ha detto, ma, lui lo ha pensato!
05-10-2015 sono terroristi che lanciano ordigni micidiali, e che pugnalano a morte civili israeliani alla prima occasione! IN TUTTO IL MONDO ISLAMICI DIMOSTRANO DI NON RIUSCIRE A CONVIVERE PACIFICAMENTE CON NESSUNO! SONO NAZISTI SHARIA, E DEVONO ESSERE TUTTI STERMINATI, IO VOGLIO VEDERE LA LEGA ARABA COME UN SOLO GRANDE TAPPETO DI CADAVERI! M.O: Alta tensione tra Israele e Palestina. Un ragazzino palestinese di 12 anni ucciso negli scontri, Resta alta la tensione tra Israele e Palestina. Due razzi lanciati dalla striscia di Gaza verso Israele.
http://www.ansa.it/webimages/img_457x/2015/10/5/e976d933a21e446dac561cea810ff7d4.jpg
MI SONO STANCATO DI QUESTO TERRORISMO INFINITO: CONTRO TUTTI I POPOLI DEL MONDO! Ban Ki-moon, 'ferma condanna della colonizzazione israeliana' ] QUESTO è IL VERO NODO DEL PROBLEMA! [ SE, MUSULMANI SAPESSERO VIVERE PACIFICAMENTE CON GLI ALTRI, E NON FOSSERO RAZZISTI PEDOFILI POLIGAMI E NAZISTI SENZA RECIPROCITà? POI, LORO NON AVREBBERO IL GENOCIDIO CRIMINALE CHE è RAPPRESENTATO DALLA SHARIA, POI, POTREBBERO AVERE TUTTO IL TERRITORIO DI ISRAELE DAVANTI A LORO! MA, A TUTT'OGGI LE COLONIE SONO STATE PAGATE CON SANGUE INNOCENTE DEI CIVILI ISRAELIANI! MA, IO CREDO CHE I PALESTINESI (PER COLPA DELLA LEGA ARABA IMPERIALISMO VISIONE IDEOLOGIA CALIFFATO MONDIALE NAZISTA ) DEVONO TUTTI ESSERE DEPORTATI IN SIRIA, PERCHé, MI SONO STANCATO DI QUESTO TERRORISMO INFINITO!
FINIRà PRESTO TUTTA LA VOSTRA TRACOTANZA! NATO e Turchia dimostrano di essere i bulli i provocatori, quelli con la puzza al naso e con la merda al culo! coloro che credono di avere già vinto la guerra mondiale nucleare! [ Turchia, jet russo ha violato nostro spazio aereo ] COSA? Convocato Consiglio Atlantico Nato dopo incontro ministro turco? PER UNO SCONFINAMENTO INVOLONTARIO E SUPPOSTO? CHE NON SAPPIAMO SE è VERO? FINIRà PRESTO TUTTA LA VOSTRA TRACOTANZA!

ERDOGAN TU SEI UN COGLIONE DI SATANA! marzo 2015 ] delirio e schizofrenia della NATO! cioè, l'aereo russo era in acque internAzionali addirittura a 12 miglia di distanza (20 km ) dallo spazio aereo turco. IO DICO: VOI ASPETTATE A CONQUISTARE, PRIMA TUTTO IL PIANETA, PRIMA DI FARVI I PADRONI ASSOLUTI DI TUTTO LO SPAZIO AEREO INTERNAZIONALE!  [ L'aereo russo, un IL-20, si è avvicinato a 12 miglia dallo spazio aereo turco. Il caccia russo poco dopo si è allontanato. Altri incidenti analoghi si sono verificati nelle scorse settimane.

SE, TU DICI NELLA LEGA ARABA CHE L'ISLAM è UNA RELIGIONE DI PACE? LORO SI OFFENDONO! QUESTA NON è UNA NOVITà, TUTTO L'ISLAM HA SEMPRE AVUTO PAURA DELLA CULTURA! SOLTANTO IL LIBRO INCREATO DEL CORANO SI DEVE CONOSCERE A MEMORIA! SE, NON FOSSERO I NAZISTI SHARIA, TAGLIATORI DI TESTE, SGOZZATORI, COMMERCIANTI DI SCHIAVI DHIMMI, MANIACI RELIGIOSI, SENZA RECIPROCITà, SENZA LIBERTà DI RELIGIONE, TORTURATORI LADRI CALUNNIATORI E STUPRATORI? LA LORO RELIGIONE CROLLEREBBE! INFATTI SE, TU DICI NELLA LEGA ARABA CHE L'ISLAM è UNA RELIGIONE DI PACE? LORO SI OFFENDONO! Unesco, Isis ha paura della cultura. Direttrice Bokova condanna distruzione Arco Trionfo Palmira

PER DICHIARARE GUERRA ALLA RUSSIA, AL PIù PRESTO, PERCHé, BOLLE FINANZIARIE, PRODOTTI DERIVATI E I TITOLI SPAZZATURA NON SI POSSONO PIù TENERE IN BANCA PER MOLTO TEMPO HANNO DETTO NEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE! BRUXELLES, 5 OTT - "Le azioni militari della Russia in Siria non contribuiscono alla sicurezza DI ISIS NELLA regione", le violazioni dello spazio aereo turco sono "inaccettabili" e Mosca "deve rispettare lo spazio aereo Nato". Lo dichiara il segretario generale Jens Stoltenberg [ BIN BUN BAN ] che dopo la visita del ministro degli esteri turco ha convocato il Consiglio Atlantico PER DICHIARARE GUERRA ALLA RUSSIA.

Erdogan ISLAMICO TERRORISTA ISIS CALIFFATO PUTTANATO SHARIA: dice: "processo pace con i curdi non può continuare". 28 luglio 2015. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha assicurato che Ankara "continuerà le operazioni militari contro l'Isis (PER FINTA, ANCHE PERCHé COMPRA IL PETROLIO DALLO ISIS) e CONTRO il Pkk PER DAVVERO". ANCHE PERCHé BLIZ DI TERRA CONTRO ISIS SHARIA, ANkARA NON NE HA mai FATTI e mai ne farà!

islamici terroristi cannibali, sono tutti sharia nazisti terroristi: internazionale islamica: di fratelli musulmani turchi sauditi MECCA Ummah il demonio CIA! ] gli USA e LEGA ARABA sono un crimine assoluto contro tutto il genere umano! [ Mosca e' pronta a contatti con l'esercito siriano libero (Esl, ndr) ma per ora lo ritiene un "gruppo fantasma". "Ci parlano dell'esercito libero siriano ma dov'e'? resta un gruppo fantasma non se ne sa niente", ha detto il ministro degli esteri russo Serghiei Lavrov, aggiungendo che sono state chieste informazioni al proposito agli Usa.

Ok! ALLORA, SE VOI PROVATE A VOLARE SULLA MIA SIRIA? IO VI BUTTO GIù! I CURDI IN SIRIA NON POSSONO ESSERE UN VOSTRO OBIETTIVO, PER PROTEGGERE ISIS SHARIA! [ Turchia, jet russo ha violato nostro spazio aereo ] vi brucia il GENDER di Maometto CIA il Gufo SpA: che io vi sto facendo a pezzi i vostri terroristi dello ISIS sharia, il vostro gioiello servizi segreti Boko Haram sauditi Ummah! ] [  Un jet da combattimento russo ha violato sabato lo spazio aereo turco nella provincia di Hatay, vicino al confine siriano. Lo riferisce il ministero degli Esteri turco. L'ambasciatore russo Andrey Karlov, è stato convocato per esprimere le dure proteste turche annunciando reazioni in caso tali incidenti dovessero ripetersi. ( Stoltenberg, inaccettabili violazioni aree russe. Convocato Consiglio Atlantico Nato dopo incontro ministro turco ) Convocato ambasciatore,"possibili conseguenze se succede ancora". Ok! ALLORA, SE VOI PROVATE A VOLARE SULLA MIA SIRIA? IO VI BUTTO GIù! I CURDI IN SIRIA NON POSSONO ESSERE UN VOSTRO OBIETTIVO, PER PROTEGGERE ISIS SHARIA!

al mio Ministro ECCELLENTE della Pubblica Istruzione FROM ITALY ] io credo che, il nome della mia disciplina: IRC (insegnamento religione cattolica) sia un termine TOTALMENTE ERRATO ED illegale! Infatti, noi non facciamo catechismo a scuola! il termine appropriato, PER INDICARE LA MIA DISCIPLINA, sarebbe: "Educazione alla Civiltà ebraico Cristiana" infatti, oltre alla nostra civiltà, non esiste una cultura che salvaguardi la sacralità della vita umana: nel suo valore universale ( perché: per tutte le religioni sataniche: il Talmud ha i goyim, il Corano ha i dhimmi, e gli induisti hanno i dalit ), oppure, che rispetti i valori democratici e tutti i diritti dell'Uomo del 1948, cioè, quando ONU non era ancora diventato ancora una troia di islamico sharia nazista: che deve uccidere ISRAELE! oK, AL DI FUORI DELLA NOSTRA CIVILTà CI SAREBBE ANCHE da prendere in considerazione LA CIVILTà DEI DARWIN GENDER OBAMA L'ANTICRISTO, MA PER AVERE UN ESEMPIO DI QUESTA CIVITà NOI DOVREMMO RISALIRE A SODOMA E GOMORRA!
UniusReiOrWarW666IMF ha detto: Sultano Erdogan è soltanto un nazista, e lui fa questo soltanto perché lui vede nella guerra mondiale nucleare al fianco dei satanisti USA una sua grande opportunità per il suo puttanato [ ISTANBUL, 3 SET - I due giornalisti britannici di Vice News Jake Hanrahan e Philip Pendlebury, arrestati una settimana fa nel sud-est della Turchia con l'accusa di terrorismo, sono stati rilasciati oggi. Resta in carcere l'interprete iracheno fermato con loro, Mohammed Ismael Rasool.
===============
Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. Su di me ha steso la mano nel giorno che lo cercavo. Salmo 114. [[ guai a chi è neofita, come Maometto, e cammina nelle vie dello spirito senza avere una solida guida spirituale, se poi, come Maometto cerca di accarezzare sempre il pene del suo peccato lussuria? poi, nascerà l'ISLAM: allah akbar morte a tutti gli infedeli, il nazismo sharia ONU! ]] 2. Verso di me ha teso l'orecchio, nel giorno in cui lo invocavo. 3. Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi. Mi opprimevano tristezza e angoscia. 4. e ho invocato il nome del Signore: «Ti prego, Signore, salvami».  5. Buono e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso.  6. Il Signore protegge gli umili: ero misero ed egli mi ha salvato. 7. Ritorna, anima mia, alla tua pace, poiché il Signore ti ha beneficato; 8. egli mi ha sottratto dalla morte, ha liberato i miei occhi dalle lacrime, ha preservato i miei piedi dalla caduta. 9. Camminerò alla presenza del Signore sulla terra dei viventi. 10. Alleluia.[ ordine esecutivo 11110 JFK ] Unius REI  [ le lodi di Dio è sulla loro bocca, MENTRe la spada a due tagli è nelle loro mani, per compiere la vendetta tra i popoli e per punire le genti. per stringere in catene i loro capi, e i loro nobili in ceppi di ferro! QUESTO è IL GIUDIZIO GIà SCRITTO PER TUTTI I SUOI FEDELI! AMEN ALLELUIA
========
https://www.youtube.com/user/drdduke/discussion eppure, tu potresti discutere con me, DENTRO AL GOVERNO MONDIALE E MASSONICO DI YOUTUBE, IO SONO TRA I POTERI OCCULTI del SPA FMI NWO GMOS AGENDA, BIOLOGIA SINTETICA, A.I. la entità aliena corporativa del NUOVO ORDINE MONDIALE dei sacerdoti di satana della CIA e della NATO! TU VIENI IN https://www.youtube.com/user/youtube/discussion
i am lorenzoJHWH and UniusREI3 in youtube, ie, political project of king Israel
=========
NWO 322 Bush SpA Fmi ] io alleggerirò soltanto il vostro portafoglio, perché, il vostro denaro è stato rubato ai poveri! MA, PER IL RESTO? IO LASCERò CHE SIA L'INFERNO A PUNIRVI!
PERCHé, la NATO deve essere essere immediatamente distrutta! ] il NWO trascende i Governi ed è speculare al potere usurocratico demonico del Fondo Monetario Internazionale: questa è la ENTITà, è qualcosa di soprannaturale che la mente umana non può affrontare! [ ED adesso si apre un capitolo veramente inquietante, le Chiese di Satana, e settori dell'Esercito, che, collaborano al progetto alieni dischi volanti, non ubbidiscono ai loro governi di appartenenza ma, ubbidiscono soltanto, a Bush 322, quindi Obama, Merkel Holland Cameron, Renzi, Netanyahu, ecc.. NON SANNO NULLA DELLA IMPLICAZIONE DI QUESTA STRUTTURA TRANSNAZIONALE SUPER SEGRETA, ecco perché possono essere fatti 200000 sacrifici umani sull'altare di satana, ogni anno, impunemente! Ecco perché è stato indispensabile introdurre la Ucraina nella NATO!
e poiché, gli alieni sono demoni, poi, perché, I DEMONI non devono collaborare con i loro adoratori, cioè la amministrazione OBAMA, la NATO USA, SpA FMI sistema massonico, e Nuovo Ordine mondiale? OVVIAMENTE QUESTA è LA ROTTURA definitiva, CIRCA LA CONVENZIONE che era obbligatoria, ossia di RISPETTARE IL LIBERO ARBITRIO degli uomini, e questo ha portato ad uno squilibrio sostanziale circa la sovranità che agli uomini andava garantita.. QUESTO DA AL REGNO DI DIO E ALLo ESERCITO DEL SIGNORE JHWH ADESSO, DI FARE LA PROSSIMA MOSSA! il NUOVO ORDINE MONDIALE è AL SUO CAPOLINEA, CROLLERà E SOTTO LE SUE MACERIE FARà DISINTEGRARE TUTTI I SUOI COMPLICI NELLA LEGA ARABA
CERTO, SONO demoni IN BIOLOGIA SINTETICA tutti GLI alieni con i loro dischi volanti, ed a chi è in peccato mortale? possono fare del male!
ovviamente, per il traditore GENTILONI complice del sistema massonico: TRUFFA Rothschild Bildenberg alto tradimento costituzionale signoraggio bancario: per rovinare il popolo pecora degli schiavi goyim e dalit dhimmi, satana e nel GENDER teosofia satanica del gufo al bohemian grove: Baal JaBullOn, SpA FMI NWO, sono io Unius REI il nemico della pace! ] PERCHé, GENTILONI PENSA CHE AMMAZZARE UN EBREO AL GIORNO SIA IL LINGUAGGIO DELLA PACE? PERCHé GENTILONI NON CONDANNA IL NAZISMO DELLA SHARIA? FORSE GENTILONI HA AVUTO DAGLI ILLUMINATI, ANCHE LUI IL RIFUGIO ANTI ATOMICO IN NORVEGIA! oppure lui è un buco di culo che vive alla giornata, e CHE DICE E FA TUTTO QUELLO CHE VOGLIONO I BILDENBERG [ ROMA, 4 OTTOBRE. Il Ministro Esteri Paolo Gentiloni esprime "forte condanna verso i gravi atti di violenza che colpiscono Gerusalemme e la Cisgiordania" e "in questo clima di forte tensione" invoca "un impegno di tutte le parti per scongiurare un'escalation della violenza sul terreno, da cui trarrebbero vantaggio solo le forze più estremiste e ostili al dialogo e alla pace".
gli USA hanno anche un volto notturno, di cannibali sacerdoti di satana della CIA che è troppo inquietante da poter guardare! SATANA STESSO CAMMINA DENTRO LE ISTITUZIONI MASSONICHE, L'ultimo carcerato Gb a  Guantanamo accusa. Parla di torture e abusi. E teme ancora di non uscirne vivo
a tutti gli ebrei del mondo, al mio popolo! ] chi pensa di essere così maledetto tanto da dover mangiare la carne dei suoi figli, durante la terza guerra mondiale nucleare, e scendere disperato all'inferno: sotto il regime massonico Bildenberg, invece di vedere i miracoli, le misericordie e le grazie e i prodigi del Signore nostro Dio Vivente JHWH? qui c'è un Tempio ebraico da costruire, c'è una vera arca di Mosé da fare venire dalla Etiopia, e ci sono cose meravigliose, nascoste e prodigiose che aspettano di essere rivelate per la nostra felicità, a queste gioie? Nessuno deve rinunciare! Lasciate stare lo sterco di Rothschild, in realtà non serve troppo denaro per essere liberi e felici! e questa è una felicità universale da condividere con tutti i popoli. e se poi, fosse soltanto una utopia, poi, voi dovete ammettere che Israele non è vero!
a tutti gli ebrei del mondo, al mio popolo! ] chi pensa di stare in piedi, o chi pensa di essere virtuoso perché rispetta la legge, cadrà in una rovina, che è senza speranza di soluzione! Le esigenze di Dio non si esauriscono nella legge, e la legge è stata anche corrotta dai farisei del talmud. I satanisti massoni usurai Rothschild sono una strada obbligata per l'Inferno a tutti! ma, voi VENITE tutti al vero monte di Dio JHWH, l'OREB o Sinai, che è in ARABIA SAUDITA nel Regno delle 12 Tribù di Israele, [ il vostro massonico patto con la morte sarà spezzato ]  Mosè vi aspetta li da 3000 anni!
my ISRAEL ] dopotutto nessuno dei veri profeti di ISRAELE ha mai detto: "un angelo del Signore mi ha detto" ma, tutti loro hanno detto: "dice il Signore!" ogni RELIGIONE NELLA SUA PRESUNZIONE DI SOSTITUIRSI AL PERSONALE RAPPORTO dell'uomo con DIO DIVENTA VERO SATANISMO! e noi tutti sappiamo che l'ISLAM proibisce ai musulmani di avere relazione con Dio, quindi, la loro sottomissione al Corano o al talmud o alla stessa Torà è puro satanismo, è vero tradimento al Regno di Dio! Infatti, è scritto che Dio non ci ha creati per una qualche religione, ma ci ha creati soltanto per lui!
my ISRAEL ] ecco perché tutti finiscono nella merda esoterica come Maometto, quando non hanno il coraggio di fermarsi di fronte al silenzio di Dio! [ a questa mia zia senza figli, che viveva nella mia casa come una nonna, lei troppo religiosa: tutta la sua vita era una preghiera continua: oggi diremmo: "come una suora in casa", quanto, sin dalla sua giovinezza, era stata troppo sfortunata e colpita da una sorte avversa, era quindi, caduta più volte, nonostante la sua solida religiosità e nonostante la sua farisaica formale virtù: ineccepibile agli occhi degli uomini, quindi, forse anche per questo, caduta in depressioni ed esaurimenti, attraversando prove, che oggettivamente, sono prove che vanno oltre l'umana possibilità di soffrire, e tuttavia confortata in questo suo calvario: da un segreto spirito guida, un demone di religione nascosto a tutti, nascosto anche alla sua coscienza, e visibile soltanto nel suo subconscio, ma, che, tuttavia questo demone, non poteva nascondersi alla mia metafisica. ovviamente, ogni metafisica può essere intuitiva, ma, non può prescindere se non parte da un elemento razionale: da poter analizzare, con profondità e discernimento! Quindi, qusta frase detta da me: "al di fuori di ogni contesto confidenziale, conoscitivo e discorsivo", non è vera al 100%, Perché questa mia zia nella sua giovinezza entrò in convento: ed una forza invisibile la prese, per buttarla dalla finestra, poi, lei ebbe una esperienza mistica con Gesù Bambino, che poteva anche essere una esperienza mistica reale! ] ma [ io il suo nipote preferito, io dissi a questa zia, intorno ai miei 30 anni, al di fuori di ogni contesto confidenziale, conoscitivo e discorsivo: "quando tu morirai, tu vedrai che colui che ti parla per confortarti da tutta una vita? lui non è la voce di Gesù Bambino ma, è il demonio, tu ricordati delle mie parole, in quel momento, e, comunque, tu non dubitare della misericordia di Dio per te" MA MIA ZIA NON POTEVA ACCETTARE QUELLA VERITà, ED IN QUEL MOMENTO NELLA SUA MENTE IL DEMONE CORSE IN SUO SOCCORSO CONSOLANDOLA E INVITANDOLA A PERDONARMI! ecco perché tutti finiscono nella merda esoterica come Maometto, quando non hanno il coraggio di fermarsi di fronte al silenzio di Dio!

my ISRAEL ] SONO dispiaciuto, che, il nostro ineffabile Eterno Creatore JHWH, abbia messo proprio me, un imperfetto peccatore, che tanto sono stato vile e prigioniero schiavo del peccato, nel mio passato, al centro di tutta la Sua Creazione, quale modello e normotipo della umiltà e della fede razionale, quale amministratore eterno ed universale su tutta la sua casa [ tu lasciali parlare, i miei detrattori: loro sanno che mai più potrà splendere su di loro la luce della grazia! sono futili, mortali. non sono stati degni di accedere alla vita eterna! ] PER QUESTO IO SONO IN YOUTUBE PER DICHIARARE AI RIBELLI OSTINATI A TUTTI LORO LA LORO DISTRUZIONE! IO LI HO ATTIRATI A ME CON VINCOLI DI AMORE, E CON PAROLE DI PACE E BENEDIZIONE, MA, LORO NON SONO VOLUTI VENIRE!
COSA è IL CARISMA: UNIUS REI DELLA TOTALITà UNIVERSALE? ESSO è RAPPRESENTATO DALLA MENORà! ] [ oggettivamente, io non credo che qualcuno potrebbe credere, che io sono un cattolico, già quando io ero un chierico una mia zia molto religiosa mi chiamava: "Martin Lutero", in realtà, se si potrebbe dire qualcosa di molto impreciso, io somiglio più di ogni altra cosa a un ebreo! EPPURE ANCHE QUESTA DEFINIZIONE è FUORVIANTE PERCHé UNIUS REI è LA FORMA UMANA: del SETTUPLICE SPIRITO SANTO: LA MENORAH, IO SONO LO SPIRITO COSMICO UNIVERSALE, ECCO PERCHé LA METAFISICA personalistica umanistica LAICA E RAZIONALE NON POTREBBE MAI ESSERE QUALCOSA DI RELIGIOSO!
IO FINIRò PER UCCIDERE ASSAD PERCHé ANCHE LUI è UN NAZISTA DELLA SHARIA, MA, QUESTO NON VUOL DIRE CHE: 1. ASSAD NON SIA UN BRAVO RAGAZZO, O CHE: 2. LUI NON ABBIA PERFETTAMENTE RAGIONE! DOPOTUTTO, QUALE DEMOCRAZIA, PROPRIO LA ARABIA SAUDITA PRETENDE di PORTARE IN SIRIA? CERTO, IL NAZISMO SHARIA della LEGA ARABA è IL PIù GRANDE NAZISMO CHE ESISTE SUL PIANETA: OGGI! "Se lasciare il mio posto è la soluzione, non esiterò a farlo". Lo ha detto il presidente siriano Bashar Assad all'emittente iraniana Khabar Tv. "La coalizione formata da Russia, Siria, Iran e Iraq - ha detto ancora - deve vincere o la regione sarà distrutta". Assad ha precisato che "la nostra priorità è impedire che altri Paesi cadano sotto l'egemonia occidentale". "Il terrorismo - ha aggiunto - è un nuovo strumento usato dall'Occidente per soggiogare la regione". "I russi - ha specificato ancora - non hanno mai cercato di imporci niente, specialmente in questa crisi".  "L'Occidente spara ai rifugiati siriani con una mano e con l'altra gli dà da mangiare". E ancora: "la guerra continuerà finché ci saranno coloro che sostengono il terrorismo". "Sosteniamo ogni soluzione politica parallelamente alla lotta al terrorismo"
ROTHSCHILD SATANA SPA FMI ] perché tu te la ridi? [ Mo: Cisgiordania, nottata di incidenti. 04 ottobre 2015. A Jenin concluso assedio a ricercato di Hamas. Diversi arresti
Gli IPOCRITI imam del Regno Unito scendono in campo per condannare i giovani musulmani che vanno a combattere in Siria e Iraq. Nell'editto degli IPOCRITI  imam si legge anche che i musulmani hanno sì un ''obbligo morale'' ad aiutare le popolazioni di Siria e Iraq (DIRITTO ALLA JIHAD, DIRITTO AL TERRORISMO CONTRO ASSAD: HA FATTO STERMINARE 2 MILIONI DI CRISTIANI) ma ''senza tradire le loro società'' CIOè SENZA DOVER RITORNARE IN INGHILTERRA PER FARE I TERRORISTI. E TUTTO QUESTO è UN SOLO MANICOMIO CRIMINALE! perché NON SI PUò CHIEDERE AD UNO JIHADISTA di NON UCCIDERE CRISTIANI OVUNQUE! Hanno emesso una 'fatwa' (editto religioso) contro i jihadisti britannici dell'Isis definendoli ''eretici''.  MA IN REALTà TUTTO L'ISLAM CHE NON è CORANICO SAUDITA SALAFITA GENOCIDARIO è ERETICO, SENZA NAZISMO ISLAMICO, E GENOCIDI OTTOMANI, TUTTA LA LEGA ARABA NON AVREBBE POTUTO FORMARSI!
Mosca: cacciare Assad solo favore a Isis ] QUESTA AFFERMAZIONE IN: IRAQ, E LIBIA, E SIRIA è GIà STATA DIMOSTRATA, NON C'è UNA POSSIBILITà ULTERIORE DI POTER DIMOSTRARE L'OVVIO E L'EVIDENTE CRIMINE DI ALTO TRADIMENTO AI VALORI DEMOCRATICI E AL DIRITTO INTERNAZIONALE CHE OCCIDENTE MASSONICO USUROCRATICO ROTHSCHILD BILDENBERG E NAZISMO ISLAMICO SHARIA LEGA ARABA, STANNO FACENDO AI DANNI DI TUTTO IL GENERE UMANO ED AI DANNI DI ISRAELE IN ONU!  MOSCA, 11 AGO - E' iniziato a Mosca l'incontro tra il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov e il suo omologo saudita Adel Al-Jubeyr. La crisi siriana dovrebbe essere al centro dei colloqui. I capi delle diplomazie russa e saudita si sono già incontrati il 3 agosto a Doha, in Qatar, in un trilaterale a cui ha partecipato anche il segretario di Stato Usa, John Kerry. Il governo russo ha sempre sostenuto il presidente siriano Bashar al Assad.
MOSCA, 11 AGOSTO. CHE DIRITTI HA IL TERRORISMO INTERNAZIONALE: GALASSIA JIHADISTA, DELLA ARABIA SAUDITA SULLA SOVRANITà COSTITUZIONALE E PLEBISCITARIA DEL POPOLO SIRIANO? "Non c'è spazio" per Assad nel futuro della Siria. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri saudita, Adel Al-Jubeyr, dopo un incontro a Mosca con il suo omologo russo, Serghiei Lavrov, precisando che la posizione di Riad nella crisi siriana "non è cambiata". La Russia ha sempre sostenuto il presidente siriano Bashar al Assad. 
Occidente MASSONICO E SATANICO GENDER SPA ROTHSCHILD AL BOHEMIAN GROVE, è totalmente islamico terrorista e genocidario! E DOVE CAMERON E OBAMA MI SANNO MOSTRARE LA LORO STABILITà? IN 5 ANNI IN SIRIA SI SONO RESI PROTAGONISTI, PROPRIO LORO DEI CRIMINI PIù EFFERATI CONTRO IL GENERE UMANO! ASSAD AVEVA 2 MILIONI DI CRISTIANI PRIMA CHE I LORO ESERCITO LIBERO SIRIANO LI UCCIDESSE TUTTI! ] [ LONDRA, 4 OTT - Vladimir Putin deve "cambiare direzione" e non "sostenere il macellaio Assad''. Lo ha detto il premier britannico David Cameron alla Bbc commentando l'intervento militare di Mosca in Siria. Intervento che, secondo il premier, porterà una "maggiore instabilità" e una crescente tensione nel Paese.
King SALMAN SAUDI ARABIA ]  tu immagina se Noé poteva dire: "i topi mi sono antipatici e li lascio affogare!" [ CHE PER FARE LA GUERRA MONDIALE? VOI NON AVETE BISOGNO DI UNIUS REI! ] ogni realtà, può essere pacificata e portata alla sua armonia originaria.. certo, che non è facile, ma, poi, noi avremo lo scrupolo di non averci almeno provato? Non sei tu il Primogenito di tutti i figli di Abramo, il Primogenito di tutto il Genere Umano? è TUA LA RESPONSABILITà DEL COMANDO!
Msf, strage Kunduz è "crimine guerra" Sia condotta da un organismo internazionale indipendente SONO INQUIETANTI, QUESTI CANNIBALI SACERDOTI DI SATANA 322 BUSH, che hanno il controllo della CIA E della NATO
==================
quanti soldi Erdogan offre all'ISIS comprando il suo petrolio? https://youtu.be/hPEV586dF-w Quando potrà essere credibile il suo bombardamento? lui si serve delll'ISIS invece per fare il genocidio di Curdi e di ogni minoranza, perché ERDOGAN è il boia della NATO! quanti soldi i migranti offrono all'ISIS per venire in europa? Tutta questa tragedia umanitaria è la conseguenza della criminale politica Americana di Obama Hussein Imam USA sharia GENDER DAWIN: l'abominio di Sodoma e del NWO FMI ] BENGASI, 4 OTT - I corpi di almeno 95 migranti sono stati trovati in Libia, nei pressi di Tripoli (85) e della città costiera di Sabartha (10), punto di partenza dei gommoni diretti verso le coste italiane. I cadaveri, quasi tutti di subsahariani, sono stati portati a terra dalla corrente. Lo ha reso noto un portavoce della Mezzaluna Rossa libica, precisando che i ritrovamenti sono avvenuti negli ultimi cinque giorni. https://www.youtube.com/watch?v=hPEV586dF-w
Pubblicato il 02 ott 2015 Massimo Mazzucco: "Chi sono i ribelli moderati siriani (2013)"
 https://youtu.be/hPEV586dF-w   Come prevedibile, i media occidentali si sono schierati all'unisono contro l'intervento aereo dei russi in Siria, dicendo che i russi non hanno affatto bombardato postazioni dell'ISIS, ma piuttosto quelle dei "ribelli moderati" che combattono Assad. Insomma, avrebbero colpito i "buoni" invece dei cattivi. Tanto per non dimenticare quanto siano veramente moderati questi ribelli (apertamente finanziati dagli USA) proponiamo un video di Massimo Mazzucco pubblicato circa due anni fa. https://www.youtube.com/user/youtube/discussion secondo la stampa massonica di regime Bildenberg esistono i cannibali terroristi moderati di OBAMA, che hanno fatto il genocidio di 2milioni di cristiani, che quando è venuto ISIS sharia non ha potuto trovare cristiani da sgozzare!
Pubblicato il 02 ott 2015. siamo ormai alla follia, gli US accusano la Russia di uccidere i terroristi ( sgozzatori moderati, estremisti profanatori di Chiese) Ormai l'occidente americano è un crimine internazionale al-NUrsa saudita turco ASSOLUTO, CERTO è Obama IL VERO TERRORISTA.
Secondo giorno dei raid di aerei russi sulla Siria. E secondo giorno di accuse da parte di Washington a Mosca, che non starebbe colpendo lo Stato Islamico ma postazioni dei cosiddetti "ribelli moderati". Le milizie ufficialmente finanziate dagli Stati Uniti e addestrate dalla CIA per rovesciare il presidente siriano Bashar al-Assad.
Alle accuse ha risposto il presidente della commissione esteri della Duma, Alexei Pushkov, a Parigi per il vertice del quartetto di Normandia sull’Ucraina, che vede impegnati oltre a Vladimir Putin, François Hollande, Angela Merkel e Petro Poroshenko.
“I nemici di Bashar sono molto vicini alle posizioni di Daesh”, ha ribattuto Pushkov in un’intervista rilasciata questa mattina all’emittente radiofonica Europe 1. E ha poi aggiunto che la coalizione a guida statunitense “ha fatto finta di bombardare l’ISIS per un anno senza risultati”: “L’80% delle missioni non ha effettuato bombardamenti. Sono ritornate alla base per le più varie ragioni”. Pushkov ha anche reso noto che la durata della missione russa in Sira andrà dai tre ai quattro mesi.
Fonti libanesi riferiscono dell’arrivo in territorio siriano di centinaia di uomini dell’esercito iraniano per fornire sostegno in una grande offensiva sul terreno alle truppe di Assad. Questa mattina sono stati stabiliti i primi contatti tra i vertici dell’esercito russo e di quello americano, appositamente per discutere le operazioni in Siria. Una linea diretta era già stata stabilita per evitare incidenti tra aerei russi e americani sul teatro di guerra.
E fonti diplomatiche americane lasciano trapelare un ammorbidimento delle posizioni intransigenti della Casa Bianca nei confronti di Assad. Obama resta un fermo sostenitore della necessità di deporre il presidente siriano, ma alla fine di una fase, la cui durata resta da fissare, di “transizione concertata”.

DEVE ESSERE UNA MISURA PERMANENTE: E DEFINITIVA, cioè, LA PROIBIZIONE DI ACCEDERE ALLA SPIANATA: DI TUTTI GLI UOMINI al di SOTTO dei 50 ANNI!  TEL AVIV, 4 OTT - Più distruzioni di case "che appartengono a terroristi". E' l'ordine dato oggi dal premier israeliano Benyamin Netanyahu al termine della riunione coi vertici militari dopo gli ultimi omicidi di israeliani a Gerusalemme e in Cisgiordania. Al tempo stesso - dicono i media - è stato disposto l'aumento di truppe a Gerusalemme e in Cisgiordania e l'incremento degli arresti preventivi. Infine, l'allontanamento degli "agitatori" dalla città e dalla Spianata delle Moschee a Gerusalemme.
La Russia negli Stati Uniti di Europa. calci in culo agli USA 322 Bush 666 Kerry SpA Fmi NWO ] noi rivendichiamo la nostra sovranità monetaria!
oggi gli USA sono i pirati! ] [ io sarei felice di poter credere in uno Stato Palestinese, se è giusto per dei nazisti islamici, maniaci religiosi, paranoici, ed assassini seriali, di tutta la LEGA ARABA, di poter avere un loro stato terrorista e nazista sharia, anche! ] Bandiera Palestina a Palazzo Vetro. Ok Assemblea a Paesi con status osservatore, anche Vaticano [ ECCO PERCHé ONU, è PURA TEOSOFIA SATANICA DEL SISTEMA MASSONICO BILDENBERG, POICHé, NON C'è PIù RELAZIONE TRA ONU E I DIRITTI UMANI, O TRA ONU ED UN QUALCHE DIRITTO INTERNAZIONALE DI MARò ITALIANI, RAPITI DALL'INDIA CON INGANNO, IN ACQUE INTERNAZIONALI! è proprio per colpa di ONU: se siamo ritornati alla legge della giungla, che ormai ISLAM ci ha portati tutti bruscamente nel medioevo, perché Bush 322 è il figlio sacerdote primogenito sull'altare di satana S.p.A. FED S.p.A. FMI, insieme a KErry 322 nel "teschio con le ossa".. ecco perché. oggi gli USA sono i pirati!
Gezabele Elisabetta אִיזֶבֶל|אִיזָבֶל‎
ovviamente, io credo nella IMMUNITà Parlamentare, ma, non ci potrebbe essere nessuna immunità parlamentare, per il terrorismo islamico, o che potrebbe giustificare un golpe della CIA fatto in Ucraina a MAIDAN per l'imperialismo USA e la usurocrazia Merkel Troika! ] ecco perché, sia benedetto da Dio colui che raderà al suolo la ARABIA SAUDITA con armi atomiche [ CARACAS, 11 SET - Il leader dell' opposizione venezuelana Leopoldo Lopez è stato condannato a 13 anni e 9 mesi di carcere da un tribunale di Caracas, per i delitti di associazione a delinquere, incendio, danni alla proprietà pubblica e istigazione alla violenza di piazza.- "Non accetteremo passivamente" la sentenza, ha commentato Maria Corina Machado, una delle leader dell'opposizione dopo la condanna contro il dirigente del partito Voluntad Popular.
Gezabele Elisabetta אִיזֶבֶל|אִיזָבֶל‎
FERMATE IL CRIMINALE ISLAMICO SHARIA ERDOGAN: CALIFFATO TERRORISMO: SERVIZI SEGRETI: GALASSIA JIHADISTA, DAL FARE IL GENOCIDIO DEI CURDI! I CURDI SONO STATI AGGREDITI DAL TERRORISMO TURCO, E SI SONO DOVUTI DIFENDERE! ma, QUì NON ESISTE PIù UN DIRITTO INTERNAZIONALE, QUì ESISTE SOLTANTO IL TERRORISMO INTERNAZIONALE saudita e massonico di sacerdoti per satana culto della CIA S.p.A. NWO! ] 11 settembre 2015 [ L'aviazione turca ha condotto la scorsa notte nuovi raid aerei in nord Iraq contro postazioni del Pkk curdo. Lo riferiscono fonti militari turche. Oltre 15 jet hanno colpito obiettivi curdi nelle montagne di Qandil, Zap e Avashin in attacchi iniziati poco prima delle mezzanotte di ieri e proseguiti fino alle 5 di stamani. Non è stato fornito un bilancio delle operazioni. Ieri il premier turco Ahmet Davutoglu aveva definito le operazioni militari in Iraq contro il Pkk "molto efficaci".
Gezabele Elisabetta אִיזֶבֶל|אִיזָבֶל‎
 [ voi siete i sacerdoti di satana! IO FARò SCEMPIO DELLE VOSTRE OSSA SULLA BOCCA DELL'INFERNO! ] [  e perché, voi non celebrate anche il grattacielo n°7, che crollò insieme alla Twin Towers, con una esplosione controllata interna: PERCHé ERANO STATI RIEMPITE DI TERMITE CHE CONTINUAVA A BRUCIARE E SCIOGLIERE L'ACCIAIO ANCHE DOPO 7 GIORNI? 14 anni fa l'attacco che cambiò la storia [ voi siete i sacerdoti di satana! VOI SIETE L'ABOMINIO DELL'INFERNO! ]  L'America commemora. Le luci illuminano il One World Trade Center per
Angela Dorothea Merkel Kasner, tu sei una bambina infelice! INFATTI, se, fu fossi una TR0ika con un mini patriottismo? TU DOVRESTI EMETTERE UNA LEGGE MARZIALE PER FARTI FUCILARE: "A CHI TU HAI DATO LA NOSTRA COSTITUZIONALE SOVRANITà MONETARIA?"
LA Nigeria è UN TERRITORIO DI CACCIA, per i salafiti SAUDITI islamisti: Ummah MECCA: la internazionale islamiaca: il porco è Allah, mentre  la scrofa è akbar, sultanato Erdogan, che compra il petrolio dallo ISIS è sempre più grande, quindi è sempre più grande anche la LEGA ARABA ] però funziona! [ la lega araba ONU Sharia, il nazismo, si ingrandisce e i cristiani stanno sparendo in tutto il mondo! IO CREDO CHE, adesso, tutti SI DOVREBBE FESTEGGIARE CON OBAMA GENDER BILDENBERG ROTHSCHILD IL DIO JABULLON GUFO AL BOHEmIAN GROVE: per la shoah di tutti gli israeliani? le bottiglie di spumante sono già state messe da parte!!
============
il più grande nemico della EUROPA e di ISRAELE è la NATO, poi, viene il nazismo Sharia di ONU: la morte dei diritti umani! QUESTA BRUTTA STORIA DELLO SCONFINAMENTO DEL CACCIA RUSSO, CHE NON SAPPIAMO SE è VERO, dimostra soltanto che la NATO protegge ISIS sharia califfato saudita salafita! LA NATO DEVE ESSERE DISTRUTTA o ci trascinerà nella guerra mondiale!
===================
La cieca violenza anti-cristiana di Maometto, Massone, Satanista, 322 Bush Kerry, Obama Spa FMI, Usura, Bildenberg, GENDER DARWIN, Chris Harper Mercer, Rothschild, Talmud Corano, Comunismo: “Adesso vi faccio vedere Dio” L’America deve ancora una volta fare i conti con l’ennesima strage in un campus universitario. Questa volta e’ successo in Oregon, all’Umpqua Community College di Roseburg. Dieci i morti (tra i quali il killer) sette i feriti. L’attacco e’ spietato. L’autore, il 26enne Chris Harper Mercer intima alle sue vittime di dichiarare la propria fede religiosa, poi li uccide con un colpo alla testa
 La Samaritana
Dopo la prima persona che ha risposto si alla domanda se era cristiana ed é stata assassinata altre 6 persone hanno testimoniato della loro fede sapendo quello che le aspettava. Il cristianesimo ha altri 7 martiri il cui nome è scritto nel Libro della Vita. Che il Signore ci dia la stessa fede.
a voi l'onere della prova! PER ME ERA UN ADEPTO DELLE CHIESE DI SATANA DELLA CIA ] [ “ERA ARRABBIATO E PIENO DI ODIO”
Della personalità di Chris Harper Mercer qualche cosa emerge dalle testimonianze sul luogo della tragedia. “E’ apparso come un giovane arrabbiato, pieno di odio”, ha testimoniato un agente, dopo aver raccolto le prime testimonianze.
====================
Parents, Infant Child Injured in Jerusalem Stabbing Spree [ io odio ogni tipo di violenza! MA BISOGNA DISATTIVARE LE RISPETTIVE POSIZIONI DOGMATICHE: MASSIMALISTE, IDEOLOGICHE, SIA DEL TALMUD, CHE DEL CORANO. NON è GIUSTO FARE MORIRE TUTTO IL GENERE UMANO PER COLPA VOSTRA! IN REALTà VOI IN UNIUS REI? VOI AVETE UN GIUDICE IMPARZIALE! IO NON MI POSSO GIOCARE IL REGNO DI DIO PER NESSUNA COSA AL MONDO! NEANCHE PER SALVARE TUTTO IL GENERE UMANO DALLA DISTRUZIONE IO METTEREI IN PERICOLO LA MIA ANIMA! [ Five Israelis were wounded - including three members of the same family - in a terrorist attack on Hazayit Street in Jerusalem's Old City on Saturday night, shortly after the end of Shabbat. Two of the victims, including the father of the family, are in critical condition; the three other victims were moderately-to-seriously wounded, including a two-year-old child. The terrorist was shot and critically injured by security forces, and died of his wounds soon after. The attacker began his attack by approaching a group of Jews, at least some of whom were on their way to prayers, at which point he drew a large knife and began stabbing. One of his victims - a woman who was moderately wounded - ran to police stationed some 50 meters away and alerted them to the attack. Police and border police forces ran towards the scene immediately, and were immediately fired upon by the terrorist, who had apparently seized a pistol from one of his victims. Forces responded with accurate fire towards the terrorist, fatally wounding him.
According to Magen David Adom, one 40-year-old victim - apparently the father - was transferred to Shaarei Tzedek hospital with multiple stab wounds all over his body. The latest attack comes as Palestinian leaders continue to call for more violence against Israelis, on the heels of last week's deadly terrorist attack in which Arab terrorists murdered two parents in front of their children. In further violence Friday, an Israeli mother and daughter were lightly injured in a rock-throwing attack close to the town of Migdalim, near Hevron. Also on Friday, a border policeman was lightly injured by Arab rock-throwers near the Lion's Gate in Jerusalem's Old City. Earlier Friday, police arrested a 25-year-old resident of the Arab neighborhood of Shuafat in Jerusalem, on suspicion of attempting to carry out terrorist attacks against border police in the city, after CCTV showed the man hurling a firebomb at security forces.
=====================
A ROTHSCHILD ED A SALMAN ] open letter [ CHIARAMENTE UN RE LORENZOJHWH PER ISRAELE, è IL TRIONFO DEL REGNO DI DIO e della Torà originale, ED è LA DISTRUZIONE DELLO SPA FMI, COME, è la distruzione DELLO STATO MASSONICO DI ISRAELE! QUINDI è ANCHE LA DISTRUZIONE DEL NAZISMO ISLAMICO sharia! e QUESTO è UN BUON CONTRATTO per me! IO AL POSTO VOSTRO LO ACCETTEREI!  Palestinian Stabbings Cause Jewish Blood to Flow in the Streets of Jerusalem. An upsurge of Palestinian terror attacks against Jews during Sukkot has killed 4 innocent Israelis and orphaned 14 children. As Jewish blood flows in the streets of Jerusalem, the Palestinians are celebrating, calling the terrorists “heroes.” A series of deadly Palestinian attacks shook Jerusalem, sparking protests, demonstrations and tension throughout the capital. On Saturday night – a day after the burial of Eitam and Naama Henkin, who were murdered Thursday evening in Samaria on their way home from Sukkot festivities, in the presence of their children – a Palestinian terrorist stabbed four Israelis in the Old City, killing two men. The victims were Rabbi Nehemiah Lavi, 41, a father of seven, and Aaron Bennett, 24, a father of one.
Bennett’s wife Adele and their baby were also wounded in the attack.
Nineteen-year-old Muhannad Halabi from nearby Ramallah in the Palestinian Authority (PA) territories carried out the attack, which took place near the Lion’s Gate of the Old City. Following the stabbing, the terrorist grabbed a gun from one of his victims and started shooting at security forces, who responded and shot him dead.
In another incident early Sunday morning, a Palestinian terrorists stabbed a 15-year-old Israeli near the Old City of Jerusalem in the chest. He survived the attack and is being treated at a Jerusalem hospital. Police forces shot and killed the terrorist.
The Palestinian Authority not only refused to condemn any of the recent terrorist attacks, but also dubbed the Old City stabber, who murdered two Israeli civilians, a “hero.”
!5 Year-Old Stabbing Victim Moshe Malka (YouTube)
The incidents sparked major demonstrations on Saturday evening, with Israelis protesting the deteriorating security in the city and demanding harsh measures to stop the frequent attacks.
On Sunday, October 4, Israel announced it would restrict access to the Old City for two days. During this period access will be granted only to Israeli citizens, residents of the Old City, tourists, business owners working in the area and students studying there.
In response to the heightened security measures, the PA denounced what it termed a “policy of escalation” by “Israeli occupation authorities against our people in ‘occupied Jerusalem’ and the West Bank,” Palestinian media reported.
The outburst of violence follows PA leader Abu Mazen’s speech at the UN General Assembly in which he declared he was “no longer bound” by the Oslo Accords and claimed that Israel will “bear all its responsibilities”.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu called the speech “deceitful and inciting violence”.
On Sunday, October 4, Netanyahu slammed the Palestinian leadership for calling the Old City terrorist a “hero.” “Look at the ‘moderates’ at the Palestinian Authority, our alleged peace partner,” said Netanyahu. “We are fighting a bitter war on terror, and we shall do so vigorously”.
The two victims of Saturday night’s attacks, Rabbi Nechemiah Lavie and Aaron Bennett, were laid to rest on Sunday in Jerusalem’s Har Hamenuchot cemetery. By: Michael Bachner, Tazpit News Agency and United with Israel staff
===================
SALMAN SAUDI ARABIA, PUò ANCHE SUCCEDERE CHE UN ASSASSINO SERIALE COME TE DEBBA PREPARARSI A MORIRE? IO DICO CHE PUò SUCCEDERE! ] [ UK Leader Lectures Obama on Failure to Name Radical Islam as Main Global Threat. After President Obama said all faiths have extremists, UK Prime Minister David Cameron pointed out to him that Islamist ideology is the biggest problem facing the world today, not violence from other faiths. US President Barack Obama has drawn fire in the UN from UK Prime Minister David Cameron this week over Obama’s refusal to admit that radical Islam is the root cause of violent extremism today.
Obama cautioned a gathering of international leaders not to profile Muslims specifically on the grounds that “violent extremism is not unique to any one faith.” “Barack, you said it and you’re right — every religion has its extremists,” Cameron countered. “But we have to be frank that the biggest problem we have today is the Islamist extremist violence that has given birth to ISIL, to al-Shabab, to al-Nusra, al Qaeda and so many other groups.” “The boy who straps a bomb to his chest and blows up an Iraqi town, the guy that stands in the desert with a knife, having just beheaded a British hostage or whoever, they don’t get there from a standing start,” Cameron went on to say. “They have extremist views and an extremist mindset before they make that final decision to be an extremist terrorist. We have to stop this process at the start, not at the end. We also need to challenge the extremist worldview right at the very start,” he added.
Cameron first named the political ideology of Islamist extremism as the cause of terrorism in a landmark speech earlier this year. Obama responded positively to Cameron’s remarks while still not naming Islamist extremism as the problem, however, saying, “I thought David Cameron’s point [on radicalization] was excellent, that we are focused on violent extremism, but violent extremism is emerging out of an extremist worldview that has to be counteracted.” By: The Clarion Project
    SOLTANTO UNIUS REI VI PUò SALVARE! ] [ Bush su strage nel College: DISSE: "sono cose che capitano" E "Obama, non merita risposta!" ma QUESTI SONO DUE MASSONI TRADITORI, CHE NON GUARDANO MAI VERSO LE CHIESE DI SATANA DELLA CIA, PERCHé NON ESISTE PER UN POLITICO: IN TUTTO L'OCCIDENTE, UNA SOLA POSSIBILITà DI POTER AFFRONTARE QUESTO PROBLEMA! "Non credo che io debba reagire. Credo che il popolo americano sia in grado di fare una valutazione basandosi sul fatto che quasi ogni mese abbiamo una sparatoria di massa e possa decidere se si tratta di 'cose che succedono'", ha detto Barack Obama.
QUALI CIVILI SAUDITI E TURCHI LA NATO VUOLE TROVARE IN SIRIA DOPO MOLTEPLICI GENOCIDI FATTI DALLE VARIE MILIZIE DELLA CIA I SATANISTI NWO? LE VARIE MILIZIE ISLAMICHE CHE SI SONO SUCCEDUTE? HANNO FATTO UN GENOCIDIO PERFETTO DI TUTTI GLI SCIITI E DI TUTTI I CRISTIANI, ECC. ECC.. TUTTE LE MINORANZE SONO STATE STERMINATE! QUINDI, SOLTANTO LO STERMINIO DEGLI ISLAMICI PUò ESSERE LA SOLA RISPOSTA ADEGUATA SOTTO IL PROFILO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE! Nato, Russia fermi raid su civili e oppositori in Siria! QUESTA STORIA DELLA NATO CONTRO LA RUSSIA E IN FAVORE DEGLI ISLAMICI NAZISTI? STà TROVANDO FORTI CRITICHE IN TUTTO IL MONDO! ERDOGAN sta giocando SPORCO su più fronti, ed anche se la UE e gli USA lo sanno, nessuno vuole perdere la TURCHIA come membro NATO. In pochi giorni Putin riesce a fare quello che Nato e Obama non HANNO VOLUTO FARE IN 5 ANNI PERCHé SONO PROPRIO LORO I TERRORISTI! Il mondo va proprio alla rovescia, anzichè ringraziare Putin per aver finalmente iniziato a combattere il terrorismo sul serio, ogni occasione e buona per starnazzare e gridare all'orso all'orso, sicuramente un jet russo avrà anche per pochi km sforato, forse ( le prove?? ), ma anche due anni fa per errore un jet siriano e stato abbattuto dai turchi DENTRO IL TERRITORIO SIRIANO.. ED ALLORA CHI HA PROTESTATO? NATO O NON NATO Ankara RISCHIA di essere cancellata dalle cartine geografiche. perchè non prova Erdogan a fare qualcosa di male alla Russia che sta bombardando i suoi jihaidisti? dovrebbe essere contento, non SONO GLI JIHADISTI un nemico per il mondo intero? o sono amici di Erdogan? CERTO Erdogan è NEMICO DEL MONDO INTERO, il vero terrorista

IL FATTO CHE NON DEMOLISCONO NEI BOMBARDAMENTI TUTTE LE MOSCHEE DELLO ISIS, BOKO HARAM, TALEBANI ECC..? è UN CHIARO, INDIZIO PROVA E SEGNO DI COLPEVOLEZZA E COMPLICITà DI TUTTA LA LEGA ARABA CON IL TERRORISMO INTERNAZIONALE! "Decapiteremo i ribelli dell'opposizione dopo la preghiera del venerdì, gli abitanti di Sirte consegnino le loro figlie ai combattenti che le sposeranno". E' il minaccioso proclama lanciato ieri dal leader spirituale dell'Isis, Hassan al Karami, in un sermone nella moschea al Rabat, dove ha proclamato l'emirato di Sirte.
=======================
Rothschild hell
eih, GENDER del sistema massonico Bildenberg regime censura, usura mondiale S.p.A. FED S.p.A. BCE S.p.A. FMI: alto tradimento S.p.A.! ] sono due anni che, io osservo in ANSA, tutte le vostre strumentali manomissioni di immagini e di informazioni! CON ME, VOI VI DOVETE STARE BUONI BUONI!
Rothschild hell
quei GENDER del sistema massonico Bildenberg regime hanno fotografato Putin o con gli occhi socchiusi dell'infame traditore, o con gli occhi socchiusi del cadavere!  http://www.ansa.it/webimages/img_457x/2015/2/11/103aa5a74b27f70cbbea906b5db99004.jpg non c'è nessuna pace che il NWO può portare in Ucraina, dal momento che in questa foto la unica cattiva esposizione e quella di Putin! ] e la MERKEL si dovrebbe vergognare doppiamente per essere anche una donna! [ si incontreranno il 2 ottobre, come preannunciato a Parigi, i leader dei Paesi del cosiddetto "Quartetto di Normandia" (Russia, Francia, Germania e Ucraina) a Parigi per discutere l'attuazione degli accordi di Minsk per la pace nel Donbass
Rothschild hell
jihad Obama GENDER, 322 US President Barack Osama IMAM Obama sharia ] PER VOI, con voi, e circa voi è venuta nel mondo ogni malvagità! [ IL SUO SISTEMA S.P.a. DI SATANISMO ISTITUZIONALE, DICE NELLA SUA SETTA MASSONICA: "TESCHIO CON LE OSSA" 322 "Skull and bones": "BISOGNA FARE IL MALE A TUTTI I POPOLI, perché quanto peggio è per loro tanto meglio è per noi!".. ed è su questo, che hanno giurato i sacerdoti di satana Bush e Kerry: ovviamente sputando sulla Costituzione e calpestando la Croce di Cristo! e voi fate, ogni anno, un sacrificio umano rituale, al Bohemian Grove dal vostro dio gufo Baal! Siete stati voi che, voi avete incoraggiato tutti i musulmani della LEGA ARABA a diventare Islamici, infatti, voi avete reso potenti i wahhabiti salafiti in Arabia SAUDITA! e loro: i vostri figli, a immagine e somiglianza, del vostro satanismo: NUOVO ORDINE MONDIALE PIRAMIDE MASSONICA, LORO islamici predatori genetici, loro HANNO FATTO UNA PIRAMIDE ISLAMICA, ED INSIEME a Voi: SIETE complici, per LA PREDAZIONE DI TUTTI I POPOLI DEL MONDO! ] Mina in scuola Bengasi, 5 bimbi uccisi, Fonti, avevano fra 7 e 10 anni, altri 6 feriti gravemente.
==============================
https://www.youtube.com/watch?v=Ah-G92i0XQ0&feature=gp-n-o&google_comment_id=z12ctt5j4ma1jlz5g04cezvrwnbhtxyapfk
NON SO COSA DICE QUESTO VIDEO, E PENSO CHE SIA TROPPO INGIUSTO ED IRRISPETTOSO, CONTRO TANTI SANTI UOMINI MUSULMANI, miei fratelli, CHE CAMMINANO SULLA VIA DELLA VIRTù! SE PER LORO è RISPETTOSO UCCIDERE IN NOME DI ALLAH TANTE PERSONE, virtuose e totalmente innocenti, i martiri cristiani, DENTRO TUTTA LA LEGA ARABA: DEL NAZISMO TALMUDICO coranico Sharia! MA, IO NON SO PERCHé, con quale scopo, e CHI HA VOLUTO CANCELLARE O NASCONDERE QUESTI COMMENTI CHE ERANO STATI MESSI SOTTO QUESTO VIDEO! WE WILL SAND YOU TO HELL SOON !!! RILIGION OF PEACE OR PISS ??? PISS IS THE RIGHT WORD !!! YOU MUZZIES WAKE UP U.S.A ,RUSSIA ,CHINA AND ISRAEL =NOW WE START ANEW BALL GAME =OUR TURN NOW
6 giorni fa ahmed mounir ha condiviso:
دين محمد دين الرحمة والعدل والانسانية وليس دين الارهاب وانتهاك الحرمات والاغتصاب والزنا والواط دين امرنا بتنفيذ اوامره واجتناب نواهيه والا نهاية الانسان جهنم وباس القرار يامن تتكلمون وتسبون نبينا
6 giorni fa
samuel fillips ha condiviso: dear muzzies are like female brand of pigs they give birth anywhere anyplace and anytime in shit  all days if on friday that would be blessed day for delivery who can tell a pig for that day its
20 set
NO NAME ha condiviso: THATS GREAT CLIP MY FRIEND !!! SO FUNNY, MY SHIRT IS WET  NOW, GREAT& FUNNY!!! OTHERS MUST WATCH THAT CLIP!!! 19 set
========================
SE QUALCUNO HA DA OBIETTARE QUALCOSA PRIMA LUI SI DEVE PRENDERE QUEL COLPO DI FIONDA, ECC.. E POI, DEVE PARLARE! ] [ Israele demolisce case di 2 attentatori. il terrorista hamas Abu Mazen, ipocrita e bugiardo dice: " non vogliamo escalation tensione " intanto, vuole citare Israele presso lo ONU, per crimini di guerra, soltanto, perché non lascia uccidere la sua gente e i suoi soldati! ] [ QUESTO è UN ORDINE! ] [ è INDISPENSABILE SCATTARE, PRIMA LA FOTO DEL RAGAZZO DI 10 ANNI, CON LA FIONDA O CON LA BOMBA MOLOTOV, POI, è INDISPENSABILE METTERE UN PROIETTILE IN MEZZO AI SUOI OCCHI, QUINDI UCCIDERE AL PRIMO COLPO QUESTO TERRORISTA BAMBINO, E POI, BISOGNA SPEDIRE IL CADAVERE DI QUESTO TERRORISTA CON LA SUA FOTO AD ONU. E SE QUALCUNO HA DA OBIETTARE QUALCOSA? PRIMA LUI SI DEVE PRENDERE QUEL COLPO DI FIONDA, ECC.. E POI, DEVE PARLARE!
=========================
MERKEL LA TR0iKA: IN QUALE GENDER OBAMA, TU HAI MESSO LA NOSTRA COSTITUZIONALE SOVRANITà MONETARIA, CHE TU HAI TRADITO NOI, PER FARE DI TUTTI NOI GLI SCHIAVI, PER IL TUO AMANTE ROTHSCHILD? Quinta 5° Parte Giacinto Auriti : "...la moneta è di coloro che partecipano alla convenzione, cioè dei cittadini, cioè una democrazia integrale...convenzione e credito sono due fattispecie giuridiche quindi in ogni caso la moneta è oggetto della scenza del diritto...ecco la ragione per cui la mia scuola di Atri è stata chiusa, perchè la verità da fastidio...il terzo anno il Rettore non ha attivato il corso...la segreteria non ha accetatto le domande in modo ingiustificato, ecco che cosa significa la massoneria dentro le università! Adesso basta ! Cominciamo a dirle queste verità...naturalmente l'università noi la facciamo fuori...con questo canale, per le strade, perchè la verità non la fermiamo...stiamo giocando una grande carta, quella che noi veniamo a proporre è una rivoluzione...di dimensioni mondiali...la verità fa scandalo, questa è un'idea-forza, tutte le idee rivoluzionarie sono idee forza...abbiamo proposto...dare ad ogni cittadino un CODICE dei REDDITI SOCIALI...mentre il codice fiscale serve per pagare, il codice dei redditi sociale serve per incassare la QUOTA di REDDITO CAUSATO dalla STAMPA della MONETA...con questa formula semplice noi mettiamo tutti i popoli del mondo contro tutte le banche centrali del mondo...Che cosa sono le banche centrali ? Il quartiere generale dell'usurocrazia...il mondo dei giganti della malavita...la prima moneta nominale in Francia, quando la banca...emette gli assegnati, 3 anni dopo l'emissione degli assegnati, non a caso, scoppia la rivoluzione della Vandea...la banca di Francia quando doveva ritirare gli assegnati che aveva dato in prestito lo faceva col fisco...i cittadini si sono accorti che con la sostituzione dalla moneta d'oro alla moneta nominale, loro erano stati trasformati, da proprietari in debitori... l'usura e il fisco le cause della contestazione...
https://www.youtube.com/watch?v=vP6KeW4msKs "
Buon ascolto P.S.- Per condividere aggiungere quest'introduzione al video
Altre info su www.simec.org e SAUS TV su You Tube qui
http://www.youtube.com/user/ScuolaAuritianaSimec/videos?view=0
a ERDOGAN ] perché la NATO ha rotto il cazzo a tutti? Perché non ha detto nulla, quando tu hai dato ordine di abbattere un caccia siriano in territorio siriano! Ecco quello, che tu devi fare, la prossima volta che un caccia russo entra nel tuo spazio aereo, tu devi abbatterlo! Ma se questo caccia russo cade nel tuo territorio, a te non ti succede niente, ma, se questo caccia russo cade in territorio siriano, io ti faccio radere al suolo tutta la Nazione! e c'è, un ultima cosa che io ti voglio dire, quando una mitragliatrice (fuoco utile 6 km) siriana ha abbattuto, in modo evidente, un tuo fantom, in territorio siriano? Tu hai preferito uccidere i tuoi due piloti, ordinando loro di portare il tuo caccia in acque internazionali! E poi sono stato io, che io ho ordinato ai russi di uccidere tutti i tuoi terroristi! e se tu hai qualcosa da obiettare? tu puoi sempre portare le tue rimostranze a questo mio ufficio:  https://www.youtube.com/user/youtube/discussion
NWO SPA FMI ] la dovete smettere di ricattare i politici Occidentali che non sono allineati con i vostri sacerdoti di satana! Voi state facendo indebite pressioni spicologiche contro Cameron da troppo tempo! [ SOLTANTO A QUELLO SPOCACCIONE DI MASSONE BERLUSCONI, VOI DOVETE CACCIARE! ] Imbarazzo Cameron, foto caccia a volpe. Premier ora è contrario, ma "nel 2004 era cacciatore accanito"
==========================
Eih OBAMA GENDER, your 666 US must pay Russia for war on ISIL! is why you are faggot NWO SPA IMF 322 owl queen Elisabeth Jezabell II ] https://www.youtube.com/watch?v=huqtt7BICsY Pubblicato il 04 ott 2015 https://youtu.be/huqtt7BICsY ] [ The United States and its Western allies should compensate Russian President Vladimir Putin for the costly military intervention to destroy terrorist groups operating in Syria, a writer and activist based in Boston says. Russia has carried out airstrikes since Wednesday against the Daesh Takfiri terrorists (ISIL or ISIS) near the city of Homs in western Syria. The Russian strikes have drawn criticism from Western governments and their allies in the Middle East, which have been supporting the militants operating in the region. Moscow is helping an ally who is under attack from a foreign mercenary army. Will it be expensive? Yes it’ll be expensive but the West should pay Putin back because this is their genie that they let out of the bottle and they can’t quite get back in. They’ve been fighting this fake war on ISIS which is partly their creation or at the very least is an outgrowth of the death squads that they have funded and trained. A senior US administration official said Thursday that Russia will not be able to hold out long in Syria with no future for Syrian President Bashar al-Assad in the Arab country. CNN quoted several Obama administration officials who said no ambiguity remains about Russia’s strategy in Syria. According to the CNN report, President Barack Obama's administration assessment is that Russia is seeking to take over the airspace in the region and be the agenda-setting force on the ground. The Russians can't be stupid, said a senior administration official. This is going to be wildly expensive. And they can't hold out long.
they know in the end there is no future for the guy (Assad) because the whole reason they had to come in is because Assad and his forces were extremely vulnerable, said the official. The official who spoke on condition of anonymity called on Russians to come to their senses, stabilize the situation and then we can agree on the Assad piece. The US and its so-called coalition of the willing is not serious [in fighting Daesh] and they’re upset because Russia is coming to the aid of an ally. Washington is super mad because the era when it could declare a sovereign government like Syria as illegitimate is over.
Daniel Patrick Welch.
=============================
GLI BRUCIA ALLA NATO, CHE I RUSSI SONO ANDATI A SCOPRIRE I LORO DELITTI! 6 OTT - L'Opac invierà suoi esperti in Iraq per investigare [ 1. circa IL COMMERCIO DI PETROLIO TRA ISIS ED ERDOGAN ] 2. sulle accuse di ripetuto uso di armi chimiche nel paese. Lo ha annunciato stamani il direttore generale dell'Opac, Ahmet Uzumcu. Secondo fonti Usa ed europee, l'Isis avrebbe usato armi chimiche, tra cui l'iprite, contro esercito iracheno e peshmerga curdi. BLA BLA BLA, FORSE CAPIRANNO CHE: ISIS SHARIA è USA 666, GIORDANIA sharia, TUCHIA sharia, E ARABIA SAUDITA sharia! GLI BRUCIA ALLA NATO, CHE I RUSSI SONO ANDATI A SCOPRIRE I LORO DELITTI!
====================
Benjamin Netanyahu Primo ministro di Israele: Israele, Netanyahu: "Pugno di ferro nei confronti di chi istiga" BISOGNA QUERELARE ANSA [ ALIAS: BILDENBERG, NATO E SPA FMI 322 NWO, LA CIA ], PER ISTIGAZIONE ALL'ODIO INTERETNICO, TERRORISMO E PER CALUNNIA! Israele, tensione alle stelle: demolite case di due attentatori palestinesi. 'Misure straordinarie di repressione dell'ondata di violenza attuale'. Ieri uccisi due ragazzi. cioè, SU QUESTA NOTIZIA COSì DRAMMATICA? HANNO MESSO LA FOTO DI ISRAELIANI CHE FESTEGGIANO! http://www.ansa.it/webimages/img_457x/2015/10/6/264aa6ad7b0870c849ef5677d2ed7125.jpg
Benjamin Netanyahu Primo ministro di Israele: a google devono essere chiuse tutte le sue entrate pubblicitarie! [ LA CIA SI STA PRENDENDO GIOCO DI ME! ] Entrate definitive Visualizza pagamenti Saldo attuale 14,54 €. Pagamento più recente 96,56 € inviato il 22/lug/2015 MI DAVANO CIRCA 90,00 EURO OGNI MESE, MA, IN OLTRE DUE MESI IO HO MATURATO, soltanto, UN SALDO ATTUALE DI 14,54 EURO, CIOè, CON 110 BLOGGER E CON CIRCA 100 CANALI DI YOUTUBE.
========================
Benjamin Netanyahu Primo ministro di Israele: TRA UN POCO L'ANTISPAM MI IMPEDIRà DI FARE IL "COPIA INCOLLA" ANCHE SU QUESTA PAGINA, https://www.youtube.com/user/youtube/discussion E POI, ANCHE SUL MIO STESSO SITO, INFATTI SONO COSTRETTO A "LAVARE" IL TESTO NEL HTML FORMAT, PRIMA DI POTERLO INCOLLARE NUOVAMENTE SU QUESTA PAGINA! NELLA CIA MI VOGLIONO SOFFOCARE! POVERI STUPIDI! Corea del Nord: una nazione abbandonata da Dio? Sintesi: un nostro collaboratore ha recentemente visitato una zona della Cina dove trovano rifugio molte persone che scappano dalla Corea del Nord. Proprio in questo posto ha capito che Dio non ha abbandonato il popolo nordcoreano.
Un nostro collaboratore è recentemente andato ad incontrare alcuni cristiani nordcoreani in una zona della Cina dove i profughi trovano un rifugio insieme ad una testimonianza forte da parte dei cristiani locali.
"Ho messo via la mia macchina fotografica per guardare oltre le verdi colline, ignorando il rombo del motore della barca in cui mi trovavo. Finalmente ho trovato il coraggio di chiedere a Dio la domanda che è nella mente di tutti: Perché Dio? Perché hai abbandonato la Corea del Nord?"
"So che Dio non ha abbandonato questa terra. Ho incontrato troppe persone che raccontano la sua opera di salvezza in Corea del Nord. Eppure la maggior parte dei nordcoreani vivono e muoiono sotto il dominio dei Kim e non hanno mai sentito parlare del Dio che li ha creati, se ne preoccupa, e se ne prende cura. Ho guardato il cielo e mi sono chiesto: Dove sei?"
"Mai fare a Dio una domanda imprudente. Egli può rispedirtela indietro: Perché la Corea del Nord ha abbandonato me?" "Mi sono pentito per la mia domanda. Come posso incolpare Dio di aver dimenticato qualcuno quando noi uomini, per primi, ci siamo dimenticati di Lui? Gli ho chiesto perdono per me, per la mia nazione e per la Corea del Nord". "Mentre guidavamo lungo il confine nord-coreano, in una zona molto delicata della Cina, sembrava che non ci fossero posti di blocco presidiati dalla polizia. Eppure dovevamo stare molto attenti perché eravamo stati avvertiti dal fratello Simone (nome modificato per ragioni di sicurezza), coordinatore Porte Aperte per la Corea del Nord, che in questa regione ci sono decine di spie".
Le storie ascoltate hanno fatto cambiare prospettiva al nostro collaboratore.
"Come ho potuto dubitare? Dio salva la Corea del Nord chiamando singolarmente le persone e usa personaggi improbabili per la Sua opera: guardaboschi ignoranti che parlano del Vangelo, mariti violenti che si convertono, madri fisicamente deboli che danno la loro vita per Cristo. Dio usa anche le persone che viaggiano o che scrivono, così come le persone che leggono, pregano, e donano".
============================
PER UN MOMENTO IO HO TEMUTO CHE... In Nepal i fondamentalisti Indù invitano i cristiani ad andarsene. [ che paura! MENO MALE CHE NON HANNO INVITATO I NAZISTI ONU USA IMAM OBAMA HUSSEIN ISLAMICI SHARIA DELLA LEGA ARABA AD ANDARSENE, PER UN MOMENTO IO HO TEMUTO CHE... ] La piccola comunità cristiana del paese ora teme per il proprio futuro. La comunità cristiana del Nepal teme per il suo futuro. Secondo quanto riferiscono ad Aiuto alla Chiesa che Soffre fonti vicine alla Chiesa locale, tra gli appartenenti alla minoranza – appena lo 0,5% della popolazione – cresce la sensazione di insicurezza in seguito agli attentati dinamitardi che nella notte tra il 14 ed il 15 settembre hanno colpito tre chiese protestanti. Le esplosioni non hanno provocato vittime, ma sono bastate ad alimentare le paure della comunità cristiana, soprattutto perché si sono verificate a poche ore dalla votazione di un emendamento alla Costituzione, fortemente voluto dal partito nazionalista Rastriya Prajatantra. Tale modifica, che non è stata approvata, avrebbe reso il Nepal uno stato induista. Nonostante gli attentati non siano stati rivendicati, nelle tre chiese sono stati trovati dei volantini a firma del gruppo estremista induista Hindu Morcha Nepal. Nei messaggi i fondamentalisti accusavano il governo nepalese di essere controllato da nazioni straniere e la comunità cristiana di aver trascinato il paese in un conflitto etnico e religioso. Gli estremisti hanno quindi lanciato un avvertimento a tutti i leader cristiani stranieri: «La vostra presenza nel paese non è più tollerata. Per questo dovete lasciare immediatamente il Nepal. E invitiamo anche i nepalesi che si sono convertiti al cristianesimo di ritornare alla loro religione ancestrale: l’induismo». La situazione nello stato himalayano è particolarmente tesa dopo la promulgazione della nuova Costituzione – a lungo rinviata e poi approvata il 20 settembre scorso – che definisce il Nepal uno stato secolare e federale. Fatta eccezione per alcuni partiti e gruppi nazionalisti, la Carta incontra il favore della maggior parte della popolazione. Tuttavia la Chiesa guarda con sospetto all’art. n. 26, che ha il fine di evitare le conversioni forzate, ma rischia di impedire anche le libere conversioni. Un’ulteriore preoccupazione per la minuscola minoranza cristiana che, come attesta il Rapporto sulla libertà religiosa nel mondo di Aiuto alla Chiesa che Soffre, subisce non poche discriminazioni. In quanto gruppo minoritario, ad esempio, i cristiani non possono registrarsi come istituzione religiosa e non hanno dunque il diritto di acquisire terreni sui quali edificare chiese o cimiteri. E quando i cristiani sono costretti a seppellire i propri cari in terreni privati, le tombe sono spesso profanate e i terreni occupati.
===============================
METTINE SUBITO FUORI A CALCI IN CULO UN 50%! ] YOUTUBE [ CAZZO! TU OLTRE AD ESSERE UN FROCIO GENDER, TI HANNO ANCHE FATTO BERE DEL PETROLIO? ] ma, quanti islamici nazisti sgozzatori pedofili poligami: commercianti di schiavi dhimmi hanno fatto entrare nel tuo governo massonico mondiale? METTINE SUBITO FUORI A CALCI IN CULO UN 50%, e mandali da Erdogan!
===================
HILLARY INCAZZATA? E CHE DIRETE DI ME, CHE IO VI STO VENENDO A SOFFOCARE? NEW YORK, 6 OTTobre - In pubblico, Hillary Clinton ha sorrisi per tutti, ma una volta spente le luci delle telecamere emerge il suo vero carattere: addirittura di "persona cattiva e odiosa". Almeno secondo le rivelazioni di alcuni ex agenti del Secret Service raccolte in un libro 'The First family detail", di Ron Kessler. e VOI PERCHé, NON SMETTETE DI FARE I SACRIFICI UMANI SULL'ALTARE DI SATANA? E NON SMETTETE DI FARE SCOPPIARE LA GUERRA CIVILE NELLE NAZIONI CHE NON VOGLIONO ESSERE I VOSTRI SCHIAVI: SPA FMI NWO? "persona cattiva e odiosa" HILLARY? E CHE DIRETE DI ME, CHE IO VI STO VENENDO A SOFFOCARE?
===================
SALMAN SAUDI ARABIA ] perché tu mi chiedi se, [ SE, I MIEI MINISTRI ANGELI POTREBBERO SOFFOCARE VERAMENTE, tutti I CRIMINALI IN TUTTO IL MONDO? NESSUNO DOVREBBE DUBITARLO! ] IDF Special Forces Capture Terrorists Across Samaria
After a complex security and intelligence operation, Israeli security forces have caught the terror cell responsible for the brutal shootings of Rabbi Eitam and Naama Henkin last Thursday night, it was cleared for publication Monday. Five terrorists were arrested, all of whom are Hamas terrorists from Shechem (Nablus), via a joint operation between the Israel Security Agency (ISA or Shin Bet), IDF, and Israel Police. Several other terrorists involved with the cell were also arrested. Security sources leaked Saturday night that an operation was underway, but details about the terrorists have now been released for the first time.
The terrorists responsible have been named as:
Raeb Ahmad Muhammad Alivi, 37, terror cell leader. Recruited other terrorists, instructed them to implement attacks and provided them with weapons;
Yahya Muhammad Nayif Abdallah Haj Hamed, 24. Carried out the shooting in this attack and other attacks;
Samir Zahir Ibrahim Kusa, 33, took part in the three attacks as a driver;
Karam Lutfi Fathi Razek, 23, fired during the attack with a pistol but was accidentally shot by another Hamas terrorist during the attack
Zir Ziad Jamil Amar, 31, who ensured that the roads were clear to carry out the attack.
Watch Here
After confirming via Amar that the roads were clear, Muhammad, Kuda, Hamad, and Razek left Shechem in search of Israeli civilians to kill; they then saw the Henkin car outside Beit Furik and began firing. After stopping the car, two of the terrorists then exited and approached the driver's side and passengers' seat, shooting both occupants at close range. Razek accidentally shot the hand of a fellow terrorist in the cell during the attack, causing him to drop his rifle at the scene; the rifle was found by IDF forces and used as part of the investigation. The five then fled back to Shechem. The terror cell has also been involved in two shooting attacks which caused no casualties - an attack on an Israeli vehicle near the entrance to Kedumim (near Jit junction in Samaria) in mid-August, and another, unnamed attack.
=======================
SALMAN SAUDI ARABIA ] è TUTTA COLPA DEL TUO NWO, CHE, HA COSTRETTO LA MIA FEDE A GIUNGERE AD UN LIVELLO LETALE! QUANDO I SACERDOTI DI SATANA MI HANNO MINACCIATO, CIRCA, IL FATTO CHE IO NON AVREI MAI PIù DOVUTO VEDERE UN FILMINO PORNOGRAFICO, come io facevo prima, OGNI 4 MESI? IO poi, io sono stato costretto ad ORDINAre ALLA MIA FEDE DINAMICA E CREATIVA DI DARMI LA CASTITà PERFETTA! E COSì è STATO! ADESSO PER LA LEGGE DEL CONTRAPPASSO e del taglione, IO posso minacciare DI MORTE TUTTI COLORO CHE SI RIBELLANO ALLA MIA LEGGE: della fratellanza universale, PERCHé IO SONO UN POLITICO DEL REGNO DI DIO, io sono l'esercito del Signore Dio JHWH. IO NON SONO UN EVANGELISTA, O UN PROFETA, O UN CARISMATICO! no! NIENTE DI TUTTO QUESTO, IO SONO SOLTANTO UN POLITICO DEL REGNO DI DIO! QUINDI IO ADESSO, STO AGENDO POLITICAMENTE! E QUESTA è TUTTA COLPA DEL TUO NWO, CHE, HA COSTRETTO LA MIA FEDE A GIUNGERE A questo LIVELLO LETALE! The Canadian Government Just Aided Muslims In A Way You Would Not Believe. Muslims win prayer case against Webber Academy Pubblicato il 17 apr 2015 Ezra Levant reports for TheRebel.media: https://www.youtube.com/watch?t=16&v=XELWyJeKSV0
Alberta's leading independent school, the Webber Academy, was just ordered by that province's so-called "Human Rights Commission" to pay $26,000 to the families of two Muslim students who were refused permission to pray in that non-denominational school.
JOIN TheRebel.media for more news and commentary you won’t find anywhere else.
http://www.TheRebel.media
READ Ezra Levant's book about the Canadian Human Rights Commissions:
"Shakedown: How Our Government is Undermining Democracy in the Name of Human Rights" -- It was voted "the best political book of the last 25 years."
https://tinyurl.com/LevantShakedown
Who are Canada's radical Muslim leaders? FIND OUT and fight back at CanadianJihad.ca
http://canadianjihad.ca/#/#petition
Watcher ForChrist 5 mesi fa
There are no moderate or peaceful muslims....only quiet ones....until they reach their numbers...then they rise up like the evil army Islam is and begin to occupy...make demands and push for sharia law.  This is what is taking place...and every mosque is nothing more than a terrorist sleeper cell for the army of Islam. Time to wake up and know thy enemy...he is as close as the nearest mosque.
https://youtu.be/XELWyJeKSV0
===================
SALMAN SAUDI ARABIA ] se, tutto il genere umano, non era minacciato di sterminio, schiavitù, ipnosi, e satanismo, dai tuoi farisei rabbini talmud kabbalah Rothschild SpA Bildenberg Banche CENTRALI SPA? dei tuoi poteri occulti demonici esoterici e voodoo? NON CI SAREBBE MAI STATA NESSUNA NECESSITà, PER ME, DI DIVENTARE UNIUS REI! E QUESTA STORIA DEL FILMINO PORNOGRAFICO è SOLTANTO L'ULTIMA SFIDA, IN ORDINE DI TEMPO, CHE, I CANNIBALI FARISEI Rabbini TALMUD tuoi fratelli, e i loro satanisti della CIA MI HANNO FATTO, IN QUESTI 8 ANNI, CHE IO SONO IN YOUTUBE, dato che, terrorizzati, più nessuno: dei sacerdoti di satana ha pensato che avrebbe potuto sentirsi meglio, insieme con il loro dottore e chirurgo, in cliniche psichiatriche, venendo a parlare con me in https://www.youtube.com/user/youtube/discussion MA QUESTA STORIA DEL FILMINO PORNOGRAFICO, è STATA tutta e soltanto, UNA INIZIATIVA ESCLUSIVA DEI FARISEI CHE DEVONO UCCIDERE ISRAELE, E CHE PER QUESTO NON MI VOGLIONO RICONOSCERE COME RE DI ISRAELE, eppure i sacerdoti di satana Bush 322 Kerry, li avevano avvisati ed avevano detto loro: "voi non lo fate!"
ma, non era la NATO, così tanto desiderosa di fare QUESTA guerra mondiale NUCLEARE? e perché adesso hanno così tanta paura? E POI, COME, TU PUOI DIRE AL MIRINO DEGLI OCCHI: "TU NON GUARDARE LE CURVE DI UNA BELLA RAGAZZA?" ONESTAMENTE? LE PRETESE DEI TURCHI SONO ASSURDE: QUASI SCHIZOFRENICHE! ISTANBUL, 6 OTT - Jet F-16 turchi che stavano pattugliando il confine con la Siria si sono trovati per 4 minuti e 15 secondi nel mirino di radar dei sistemi missilistici di Damasco e per 4 minuti e mezzo in quello di caccia MiG-29 di provenienza ignota. Lo riferisce l'esercito di Ankara. Sia l'aviazione siriana che quella russa utilizzano caccia MiG-29. L'episodio segue uno analogo avvenuto domenica, quando due jet da combattimento F-16 turchi si sono trovati nel mirino di un caccia MiG-29 .
666 NATO 322 ] perché, nessuno ti aveva avvisato MAI, che i caccia MiG-29 ERANO di provenienza ignota? infatti, ERANO TUTTI CACCIA INVISIBILI PER TE! QUESTO è COME LA STORIA DEI SOMMERGIBILI NUCLEARI russi, CHE TU NON RIESCI mai A VEDERE! Un sommergibile lo hanno chiamato "il buco nero" di Obama GENDER!
666 NATO 322 ] vedo che, tu non sei adeguatamente informato circa, il potenziale militare russo, e circa tutte le loro armi segrete! Senza rivelare tutti i loro segreti, ti posso dire soltanto, che, i russi loro hanno il missile: da combattimento caccia: aria aria, in assoluto il più sofisticato e invisibile e iperveloce: inoltre, questo missile può colpire obiettivi in volo, ad una distanza quasi doppia della tecnologia USA! circa il sommergibile convenzionale DI ULTIMA GENERAZIONE CHIAMATO "BUCO NERO" E questo non è uno scherzo, PERCHé SI CHIAMA PROPRIO COSì! TU SEI SEMPRE NEL SUO MIRINO, SOLTANTO CHE TU NON PUOI ACCORGERTI MAI DI LUI! L'UNICA DIFFERENZA CON IL BUCO MATRIMONIALE GENDER DI OBAMA, E CHE IL BUCO SODOMA DI OBAMA è MOLTO RUMOROSO E PUZZA, MENTRE IL BUCO NERO SOMMERGIBILE RUSSO? LUI TI FA TROVARE MORTO SENZA CHE TU TE NE ACCORGI!
EIH ERDOGAN ] se per te i caccia sul tuo confine sono: 1. di provenienza ignota, e 2. di nazionalità ignota? ASCOLTA IL MIO CONSIGLIO, VAI IN CAMPAGNA A COLTIVARE LE RAPE! QUESTA TUA STORIA DEL PUTTANATO SULTANATO? non mi sembra per te una storia a lieto fine!
CHE Dio possa CONTINUARE A benedirvi ANCORA... perché volete scendere all'inferno prima del tempo? LASCIATE CHE IO POSSA FARE UN GENOCIDIO PERFETTO DI TUTTI I TURCHI E DI TUTTI I SAUDITI CHE HANNO SOSTITUITO IL VERO POPOLO SIRIANO: DOPO CHE COME CANNIBALI SE LO SONO MANGIATO!
KING SALMAN SAUDI ARABIA ] ovviamente [ tutti quelli che fanno la volontà di Dio per me sono fratello sorella e madre! ] 27 gennaio giornata mondiale di commemorazione delle vittime dell'Olocausto e di ogni Shoah! OVVIAMENTE TU PIANGI INSIEME A ME!
KING SALMAN SAUDI ARABIA ] no! come tu puoi verificare tutte le mie impostazioni sono regolari [ UA-123456-1 ID publisher     pub-0316771350888352    ID cliente 7485367137     ID fatturazione 1617-8370-3859  Billing ID 1617-8370-3859 Google Feedback lets you send Google suggestions about our products. We welcome problem reports, feature ideas and general comments. Start by writing a brief description: [[ VOI siete delle troie! vi state prendendo gioco di me! mi davate 90,00 euro al mese da youtube soltanto, e niente da 110 blogger, poi in due mesi ho fatto soltanto 14,00 euro? VOI SIETE DEI LADRI CHE DOVETE ESSERE PUNITI! ]]  Next we'll let you identify areas of the page related to your description. Google Feedback. Thank you for your feedback. We value every piece of feedback we receive. We cannot respond individually to every one, but we will use your comments as we strive to improve your Google experience.LAVORO PER TUTTI = DOVERE PER TUTTI. In Italia è possibile conseguire il traguardo della piena occupazione affermando il principio che il lavoro è un dovere prima ancora di essere un diritto e che ad ogni compenso deve corrispondere una prestazione lavorativa. Il lavoro per tutti diventerà realtà quando corrisponderà al dovere per tutti. Liberiamo l'Italia dalla cultura sindacale che predica il diritto al lavoro e produce disoccupazione. PIU' FIGLI ITALIANI. Liberiamo l'Italia dal suicidio-omicidio demografico promuovendo la famiglia naturale dalla deriva del relativismo, sostenendo la maternità attraverso congrui sussidi e agevolazioni riconoscendo il valore economico del lavoro domestico, favorendo la natalità degli italiani e diffondendo la cultura della vita.
SCUOLA CHE GARANTISCE IL LAVORO. La riforma della scuola che renda i giovani  "Protagonisti del presente". Liberiamo l'Italia dalla cultura dell'istruzione statalista, relativista, buonista che sforna diplomati incompetenti, irresponsabili e disoccupati
DIGNITA' AD ANZIANI DISABILI AMMALATI. Una riforma della Sanità pubblica che garantisce il diritto alla salute di tutti, mantiene la Tessera sanitaria per tutti, è regolamentata dallo Stato e gestita dagli imprenditori privati. Liberiamo l'Italia dalla malasanità che danneggia la salute e sperpera i soldi dei cittadini. LAVORO CASA SCUOLA PENSIONI SUSSIDI: PRIORITA' AGLI ITALIANI. Prima gli italiani nell'assegnazione di posti di lavoro, case popolari, scuole, pensioni e sussidi sociali. Affermiamo con orgoglio il principio che gli italiani hanno il diritto di godere di una vita dignitosa nella nostra "casa comune". GRATIS RICICLAGGIO RIFIUTI URBANI ACQUA CORRENTE POTABILE AMBIENTE PULITO COPERTURA WI-FI
Disponibilità gratuita di acqua potabile, ambiente pulito e copertura rete Internet in quanto servizi vitali. LA RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE DEI MAGISTRATI
La legge deve essere uguale per tutti compresi i magistrati che, al pari di tutti i cittadini, devono avere la responsabilità civile e penale per gli atti commessi nell'esercizio della loro funzione. Vogliamo una Giustizia indipendente che non si sostituisca né al potere politico né al potere legislativo. Liberiamo l'Italia dalla dittatura della magistratura golpista che cambia i governi a suon di dossier-bomba ad orologeria e del linciaggio mediatico
INFORMAZIONE CORRETTA E RESPONSABILE
Liberiamo l'Italia da un sistema della comunicazione che mistifica la realtà, favorisce il degrado sociale e pratica il linciaggio mediatico degli imputati
PRIORITA' ALLA SICUREZZA DELLO STATO
Priorità alla sicurezza dello Stato. Concentriamo le risorse nell'efficienza delle forze dell'ordine per fronteggiare le minacce interne. Razionalizzare l'organizzazione delle Forze Armate finalizzandole alla difesa della frontiera nazionale. Liberiamo l'Italia dagli oneri delle missioni internazionali infruttuose e salviamo la vita dei nostri militari inutilmente a rischio. STOP ALL'IMMIGRAZIONE
Liberiamo l'Italia dall'ideologia del buonismo che lede i nostri interessi e affermiamo una politica dell'integrazione con regole precise finalizzate al bene comune. Diamo vita a un nuovo Ministero dell'Identità nazionale, Cittadinanza, Integrazione e Cooperazione allo Sviluppo. NO MOSCHEE
Stop alla costruzione di nuove moschee per salvaguardare la nostra civiltà laica e liberale dalla minaccia islamica. Liberiamo l'Italia dall'ideologia del relativismo e prendiamo atto che, pur nel rispetto dei musulmani come persone, dobbiamo difenderci dall'islam in quanto religione incompatibile con la nostra civiltà

Contro i "suicidi di Stato" (Guerriero del Risveglio) [ tutti indotti dalla truffa, crimine di, alto: tradimento, per la svenduta sovranità monetaria, inlienabile, di cui Illuminati farisei si sono criminosamente appropriati, graziem alla congiura dei Bildenberg massonici ]
Si paventa in questi giorni una possibile class-action per"istigazione al suicidio" contro il Governo. Gli Esecutivi che si sono susseguiti da quello tecnico di Monti a quello attuale di Letta sarebbero accusati di aver portato attraverso le loro misure atte ad aumentare i balzelli illegittimi e non ad intervenire in maniera adeguata ad una la lista dei suicidi dovuti alla così detta "crisi"con iscritte centinaia di persone.

    IL SIGNORAGGIO PRIMARIO E SECONDARIO. L'ILLICEITÀ DELLE TASSE,
http://www.signoraggio.it/che-cose-il-signoraggio/
in quanto frutto, per la più gran parte, del signoraggio. L'inveramento del denaro. La neutralizzazione della svalutazione da signoraggio per effetto della diminuzione dei costi dovuta alla continua semplificazione dei processi frutto dell'evoluzione tecnologica. Indisturbate, sotto gli occhi della magistratura, le banche centrali, tra cui la Banca d'Italia (BdI) e la Banca Centrale Europea (BCE), incredibilmente private, praticano il crimine del signoraggio primario, mentre le banche di credito praticano l'ancor più grave signoraggio secondario. Crimini realizzati, come vedremo, in modo tale che le 'dinastie' – una 'cupola' che controlla di fatto le banche nel mondo – realizzino anche, mediante degli immensi falsi in bilancio, due ulteriori obiettivi.
Il primo, il furto, agli azionisti delle banche di credito (quindi 'azionisti' indiretti anche della BdI e della BCE), dei proventi dello stesso signoraggio primario e secondario.
Il secondo, un'evasione fiscale maggiore delle tasse sia pagate che evase dal resto della società. Proventi del signoraggio che, dopo averli rubati, la 'cupola' ricicla mediante centrali interbancarie mondiali, tra cui innumerevoli fonti Internet indicano la Clearstream, l'Euroclear, la Swift e altre. Dopo averlo infatti segretato già dalla nascita della Repubblica fin negli atti del Parlamento (con gli omissis), si è 'scoperto' che la BdI è di privati (85% banche, 10% assicurazioni, 5% apparentemente dell'INPS), come gran parte delle altre banche centrali; fra cui la BCE, che è al 14,57% della BdI, e quindi dei suoi proprietari. Una privatezza di cui, da quando, pochi anni fa, la si è scoperta, si cerca di sminuire la rilevanza, ma che è la causa della miseria e del malessere del mondo. Signoraggio primario della BdI/BCE e delle altre banche centrali che consiste in quel che segue. 1) Nello stampare continuamente le banconote al costo della carta e dell'inchiostro o nel creare il denaro elettronicamente con un click (dal 1929 non occorre alcun corrispettivo in oro, ma è una favola che prima occorresse). Banconote i cui numeri di serie non sono progressivi e dei quali non si conosce il significato, sicché la loro quantità, nota solo a loro, è fuori dal controllo sociale.
2) Usarle (al valore in euro, dollari ecc. su esse stampato) per comprare dagli Stati – udite udite – un pari importo in titoli del debito pubblico (BOT, CCT, BPT, CTZ).
3) Vendere i titoli alle aste, riprendendosi i soldi e lasciando allo Stato il 'debito pubblico' inventato mediante questo crimine.
4) Realizzare il predetto falso in bilancio iscrivendo fraudolentemente al passivo l'importo delle banconote stampate a costo tipografico o create elettronicamente allo scopo di 'pareggiare' iscrivendo all'attivo i titoli o il ricavato della loro vendita, e di occultare così queste enormi somme. Un occultamento al quale (fermo restando che, come vedremo, le tasse sono illecite), all'aliquota del 50%, consegue un'evasione fiscale per un importo pari alla metà delle banconote emesse o del denaro elettronico creato per 'acquistare in contropartita' il debito pubblico, il solo pagamento dei cui interessi è sufficiente a rovinare la società. Un fenomeno prima di produzione incontrollata e da falsari del denaro e poi, come vedremo, di cinquantuplicazione del suo uso a opera delle banche di credito (signoraggio secondario), che è la causa sia dell'inflazione che dell'attuale, illecito sistema fiscale, creato anche a fini di dominio dei cittadini criminalizzandoli quali evasori, riciclatori ecc. Crimini che, tra l'altro, fermo restando l'obbligo dello Stato di pagare ai compratori alla scadenza i titoli già emessi con i promessi interessi, rendono responsabili del 'debito pubblico' le 'dinastie' e, per esse, la BdI/BCE, avendone esse (non lo Stato) riscosso il corrispettivo.
5) Riciclare, nel modo già detto, il denaro così truffato. Fenomeni che hanno stravolto il mondo, a partire da ciò che si definisce inflazione, che è tutt'altro da ciò che si ritiene, perché è frutto della produzione del denaro a opera di falsari.
Osserviamo infatti che se, ad esempio, il denaro globale è 100, e un falsario (è un falsario chiunque produca denaro ma non sia lo Stato, e quindi anche le banche) ne crea un altro ammontare pari di nuovo a 100, nel momento in cui lo mette in circolazione (lo spende), da un lato si appropria indebitamente di metà della ricchezza reale, e dall'altro porta a 200 il denaro globale, per cui ne diminuisce del 50% il potere di acquisto, ovvero determina una (cosiddetta) inflazione del 50%.
Inflazione che non si verifica se è lo Stato a produrre il denaro.
Questo perché lo Stato, per legge, può poi erogarlo solo a corrispettivo di beni, prestazioni, diritti ecc., ovvero inverandolo (facendoselo coprire) mediante il parallelo incremento della ricchezza reale che riceve in cambio, per cui il potere di acquisto del denaro rimane invariato, dato il parallelo incremento del denaro e della ricchezza reale.
Inveramento (processo che ho definito io) che non c'è quando a produrre il denaro è un falsario (una banca), perché il falsario lo assegna a sé senza prima coprirlo, e solo dopo lo mette in circolazione spendendolo. Definisco quindi inflazione quel fenomeno che si verifica quando, avendo dei falsari introdotto del denaro non inverato mediante lo spenderlo, abbiano così causato (oltre che un incremento della percentuale del denaro nelle loro mani che, appena speso, si traduce in un aumento della percentuale di ricchezza reale di loro proprietà) un incremento del denaro globale senza un incremento della ricchezza, e quindi una diminuzione del potere di acquisto del denaro.
Considerazioni dalle quali si deduce anche che i cittadini hanno il potere di inverare i soldi (chiunque li produca) per il sol fatto di riceverseli, perché sussiste la presunzione di fondo che non li ricevano a titolo gratuito, ma sempre coprendoli con la prestazione, il bene o il diritto che offrono a corrispettivo.
Un quadro nel quale, se un falsario 'presta' dei soldi a un ignaro cittadino, che li spende mettendoli irrimediabilmente in circolazione, ma poi viene a sapere della loro falsità e può provarla, nulla dovrà al falsario, sia perché il falsario nulla gli ha dato, e sia perché il corrispettivo dello spendere quei soldi il cittadino lo otterrà dalla collettività, non dal falsario; sicché è alla collettività (allo Stato) che dovrà restituirli.
Motivi per i quali sostengo di seguito che fidi, mutui, quinti di stipendio ecc. non vanno restituiti alle banche, e che se si vogliono rendere veri i 'debiti' dei cittadini verso di esse, per poterli poi esigere, occorre prima confiscarle e nazionalizzarle, essendo altrimenti i loro crediti inesigibili in quanto crediti di falsari e di truffatori.
Cose la cui eliminazione, e crediti la cui riscossione, renderà ricchissimo lo Stato debellando anche la drammatica demonetizzazione pilotata dalle banche per indebolirci e dominarci.
Infatti, nel momento in cui il denaro è prodotto dallo Stato, sicché produrlo non causa inflazione, ne va stampato un adeguato quantitativo, perché ciò incrementa gli scambi ed è benefico per l'economia.
Accuse di violazione degli artt. del codice penale n. 241, 283, 648 bis, 501, 501 bis, 416, 61 ecc. che vanno ai soli beneficiari diretti e consci di questi delitti.
Opera di falsificazione delle Banche Centrali (signoraggio primario), a cui si aggiunge quella delle banche di credito (loro proprietarie) attraverso il meccanismo del 'moltiplicatore monetario' (signoraggio secondario).
Moltiplicatore monetario in virtù del quale le banche, secondo prassi che una prona e scellerata dottrina di regime dà per scontate, ma sono il massimo della criminalità, realizzano prestiti per un ammontare 50 volte maggiore del denaro che detengono.
In sostanza, se Tizio versa su Banca Intesa SanPaolo (proprietaria del 44,25% di BdI) 100.000 euro, essa banca tratterrà il 2% circa come riserva (le cifre e le percentuali sono approssimative, conta il concetto), e presterà il 98% che, una volta depositato in un'altra banca, di nuovo, a cascata, sarà prestato al 98% all'infinito.
Finché, non la singola banca, ma il sistema bancario, attraverso un giro di prestiti di un importo ogni volta più basso del 2%, avrà azzerato i 100.000 euro iniziali, ma avrà lucrato interessi su prestiti per 5.000.000.
Un usare 50 volte sempre lo stesso denaro che serve a monetizzare la società e non arreca, di per sé, vantaggi alle banche (gliene arreca molti, fermo restando però che ogni volta che una banca presta a taluno c'è un altro a cui deve restituire), ma serve loro per lucrare illecitamente interessi su ognuno di questi prestiti di denaro altrui, per i quali hanno diritto solo al compenso per il servizio (che già riscuotono), mentre gli interessi devono andare ai proprietari del denaro, e allo Stato per i prestiti frutto della cinquantuplicazione.
Interessi cinquantuplicati che costituiscono una creazione di denaro dal nulla in loro vantaggio che si realizza come effetto di ogni forma di 'versamento' o di pagamento, ovvero anche attraverso l'uso degli assegni, delle carte di credito, dei bonifici ecc.
Se infatti Caio paga a Tizio 1.000 euro con una carta di credito, un assegno o un bonifico, la banca addebita a Caio 1.000 euro inverati, perché abbiamo detto che il cittadino il denaro non può crearlo dal nulla.
1.000 euro che si configureranno come la costituzione presso la banca di un fondo che essa userà per fare pagamenti o prestiti al 98% come sopra cinquantuplicati lucrando anche qui i predetti interessi su denaro altrui.
Meccanismi di moltiplicazione i cui proventi (signoraggio secondario) non vanno nemmeno essi agli azionisti, ma vengono di nuovo sottratti dalla 'cupola' attraverso complessi falsi in bilancio e trucchi il cui effettivo accertamento richiede che una magistratura molto specializzata entri finalmente con i suoi poteri nel profondo del sistema, anziché astenersene garantendo che vi fioriscano ogni genere di imperscrutabili mostruosità.
Meccanismi di moltiplicazione del denaro a opera di falsari che non possono che provocare una continua svalutazione che però non si avverte, o si avverte meno, perché è neutralizzata dall'altrettanto continua grande diminuzione dei costi frutto della crescente meccanizzazione\semplificazione dei processi produttivi, commerciali ecc.
Quanto poi all'attuale sistema fiscale è illecito perché il grosso delle tasse e delle imposte serve per rastrellare denaro inverato da usare per acquistare il denaro da inverare dalle banche.
Tasse e imposte destinate all'acquisto del denaro dalle banche che non serviranno quando lo Stato il denaro lo stamperà da sé.
Un nuovo sistema in cui potrà bastare un'unica imposta (potremmo definirla la 'generale') da pagarsi – senza compensazioni tra dare e avere – su ogni consumo di beni, prestazioni, servizi ecc. in una misura variabile, in ipotesi, dall'1% al 20%.
Meccanismi fraudolenti che, tra signoraggio primario e secondario, processi inflattivi a loro vantaggio, tasse evase e fiscalità illecita, stanno consentendo alle dinastie che governano le banche di rastrellare un'incredibile quantità di denaro e di spingere gli Stati e le stesse banche, sia di credito che centrali, al fallimento per demenziali fini di dominio. Dominio che stanno poi follemente usando per distruggere il pianeta.
Motivi tutti per i quali, così come si può sostenere che non è dovuta a un ladro la restituzione di un prestito di somme rubate, si può sostenere nelle cause che non è dovuta alle banche la restituzione dei fidi, mutui, quinti di stipendio ecc., essendo essa dovuta al vero proprietario: la collettività.
Logica in cui non è dovuto nemmeno il pagamento delle attuali imposte e tasse.
Contestazioni che vanno fatte salvaguardandosi con ogni indispensabile strategia giudiziaria e, specie per i mutui e le imposte, continuando, se possibile, nel mentre a pagarli.
Cause in cui bisogna addurre anche, in subordine, ciò che la giurisprudenza già riconosce: come l'illegittimità di anatocismo, accredito tardivo dei versamenti, commissione di massimo scoperto, usura ecc.
Conquiste giurisprudenziali ora in forse a causa delle cinque leggi illegittime regala-soldi alle banche, quattro delle quali recentissime, contro le quali spero però riusciremo presto a condurre a buon fine l'opera di abrogazione, o in via referendaria, mediante il Comitato promotore del referendum per la loro abrogazione, o mediante la loro bocciatura da parte della Corte costituzionale (vedi da www.marra.it i ricorsi per anticostituzionalità che io stesso ho formulato).
Citazioni impostate cioè in modo da ottenere già in primo grado l'accoglimento anche solo parziale delle subordinate (per importi sovente elevati), per poi proseguire, per il resto, in appello e in cassazione, in attesa che, in breve, la giurisprudenza si evolva.
Come pure vanno promosse le cause contro le tasse e le imposte, formulando anche qui, quale domanda principale, la richiesta che venga pronunziata la loro non debenza stante la illiceità del sistema fiscale e, quali subordinate, tutte le altre ordinarie richieste.
Cupola che ha imposto al mondo le sue regole codificandole nei sistemi fiscali vigenti o nei famosi accordi di Basilea, di cui tutti si riempiono ridicolmente la bocca, ignorando che sono solo dei volgari accordi illeciti tra privati.
Cose che ora, per la verità proprio in seguito alla vasta diffusione di questo documento, sono divenute note.
Cose da eliminare attraverso la nazionalizzazione o delle banche o comunque della produzione del denaro in via primaria o secondaria, in modo che lo Stato, quando ha bisogno di denaro, possa semplicemente stamparlo, o crearlo virtualmente (accade già perché lo Stato crea le monete di metallo, che però sono solo il 2% delle banconote).
Vanno inoltre pareggiati gli interessi passivi e attivi in modo che vadano ai proprietari dei soldi, e quelli frutto del moltiplicatore monetario vadano allo Stato.
Interessi, quelli bancari, peraltro generalmente usurai. Usura che – consistendo il signoraggio secondario, come abbiamo visto, nell'appropriarsi indebitamente di interessi cinquantuplicati sui prestiti di denaro altrui – ne costituisce quindi la forma estrema. Stampa delle banconote e creazione del denaro virtuale da parte dello Stato che richiede una modifica del trattato di Maastricht però aggirabile confiscando e nazionalizzando le banche e/o eliminando i fattori di criminalità dal loro operato.
Trattato, accordi e sistemi fiscali scritti di pugno dalle banche, e con i quali hanno tentato di rapinare gli Stati della sovranità economica per ricettarla a queste cosche, ma senza potervi riuscire, perché resta il contrasto con tutti i principi fondamentali della Costituzione Italiana, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e con tutti gli altri principi di ogni altra norma. Stampa dei soldi da parte dello Stato non indispensabile anche da varie altre angolazioni, essendo sufficiente che lo Stato li paghi alla BCE/BdI al mero costo tipografico, o anche solo che le banche centrali iscrivano come è ovvio all'attivo le banconote che creano e vi paghino le tasse: cosa che non risolve tutto il problema, ma basta ad arricchirci e a evidenziare la criminalità dell'attuale sistema.
Prassi – queste della BCE come della Federal Reserve eccetera, nonché dei sistemi fiscali – contro le quali non è vero che nessuno e nessun Paese può nulla, perché non appena magistratura, politica e informazione inizieranno a fare il loro dovere questi mostri saranno sconfitti in un baleno; e se non lo faranno saranno travolti lo stesso insieme ai loro mezzani grazie a Internet: la nuova alleanza.
Alfonso Luigi Marra http://www.signoraggio.it/che-cose-il-signoraggio/
PS. Le mie tesi in tema di signoraggio secondario originano da importanti rettifiche che devo allo sforzo disperato fatto, una notte, nonostante le mie dure reazioni, da mio figlio Giulio per persuadermi di un errore in cui ero incorso. Avevo intuito nel 1980 l'aspetto cruciale di quello che avrei poi saputo essere il signoraggio secondario, ma ho appreso della privatezza delle banche centrali e del signoraggio, con sommo stupore, solo nell'estate del 2006, da Euroschiavi, il libro del mio amico Marco della Luna. Proseguendo l'analisi, ho poi impiegato sei mesi per definire ciò che ho chiamato 'inveramento' (che considero essenziale per la comprensione del signoraggio), nonché il concetto di 'svalutazione' e le altre cose non note alla precedente letteratura in materia di cui a questo foglio. Ora però che è scritto, e per leggerlo basta un quarto d'ora, mi chiedo quanto impiegherà per capirle la magistratura.
I veri colpevoli del signoraggio, della rovina della società, e ora anche delle tremende conseguenze dell'involuzione climatica, sono i magistrati, perché hanno il potere di interrompere questi crimini, ma non lo esercitano per motivi meglio noti a loro. 
I Post più letti delle ultime 24 ore. "Canone Rai illegittimo": parola di Corte Ue, in arrivo pioggia di disdette, Le cascate del Niagara ghiacciate a -30°C: non succedeva dal 1929
ALIMENTAZIONE. Ecco come è fatto il Kebab che spesso mangiamo: denti, occhi e ossa di animali "strani", Alla Germania convengono politicamente alti tassi di disoccupazione nell' Unione europea. I ricatti di Marchionne tengono in scacco la politica italiana. Perché Cina e Giappone sono sull' orlo di una guerra.
Secondo Gianni Lannes un'eruzione catastrofica del Vesuvio è ormai imminente, ma lo Stato non se ne cura. In arrivo nei nostri porti armi chimiche
Toscana: è allarme ambientale per l' impianto geotermico sul Monte Amiata.
Guernica: quando la Storia (anche quella dell'Arte) è pervasa dai falsi miti e dalle mistificazioni della propaganda. alimentazione ambiente Attualità banche BCE Berlusconi Bilderberg cancro casta crisi cronaca cultura democrazia disoccupazione economia esteri euro europa finanza giustizia governo grecia informazione italia lavoro letta lobby Marra massoneria napolitano news nucleare Obama pd politica povertà salute sanità scandali scienza signoraggio società sprechi tasse usa.
Cos'è il Signoraggio? Perchè le tasse sono illecite e si possono abolire?