Rothschild Banche Centrali

When I chose my first name "lorenzojhwh," I believed, for having offended God, because, before, I put my name, and, after, the name of God, But God said me: "1. I am infinite humility, and love, everything else, is secondary, for me. then, 2. neither you had no intention to offend me. 3. indeed, are the values ​​the ideals of the people those things that give me glory "That's why, I understand, that, those, that, go to hell, do not have valid ideals, and in fact, with their behavior, make suffer, many innocent people.

dominusUniusRei

Larry Medina. [/profile_redirector/110374709364728879112] Ha condiviso il tuo video: Hell is Real 2of29 Shocking inferno Proof ade geenna sheol purgatory evil.flv [] Why did God allow such childish wager? Very weird only time will tell. Perché Dio ha permesso tale scommessa infantile? Solo il tempo ci dirà molto strano.
[ Hell is Real 2of29 Shocking inferno Proof ade geenna sheol purgatory evil.flv ] Quando io ho scelto il mio primo nome "lorenzoJHWH", io ho creduto, di avere offeso Dio, perché io ho messo prima il mio name, e dopo il nome di Dio. Ma, Dio ha detto: " 1. io sono infinita uniltà e amore, tutto il resto è secondario per me. poi, 2. tu non avevi nessuna intenzion di offendere me. 3. anzi, sono i valori gli ideali delle persone quelle cose che mi danno gloria" Ecco perché io ho capito che quelli che vanno allo inferno non hanno degli ideali validi, ed infatti, con il loro comportamento fanno soffrire persone innocenti

/watch?v=7Ttc9AFN-gI [ OGNI UOMO: è in relazione ai suoi valori ] [quindi è la fede nei valori, che caratterizza le persone] ora la religione non è un valore, ma, è uno strumento! e non ci può essere nessuno, che per una credenza religiosa di merda, salafita, di farisei, nduisti idolatri, ecc.. che, può pensare di fare del male a persone innocenti, pacifiche, che, non hanno fatto, niente di male a lui!
 [EVERY MAN is in relation to its values​​] [then it is faith in the values ​​that characterizes the people ] now religion is not a value, but is a tool! and there can be none, that, for a religious belief of shit, Salafi, Pharisees, Hindus, idolaters, etc, etc.  .. you can think of to hurt innocent people, peaceful, that they did not, nothing wrong with him!

[i am looking for, of any government, corporation, institution, typography in the world] that, for cashing costs typographical, and organizational (management of a web site), [through the currency of the debt demon, created from scratch, by the god Baal Rothschild, IMF owl] to allow me, to print, in my name, Unius REI, bank notes, by 1000 Auriti (Auro), you can give, to every person on the planet, such as, compensation for dormant capital, which have been lost, and that they stole the Banks!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it
[sono alla ricerca, di un qualsiasi Governo, Ente, Istituzione, Tipografia nel mondo] che, incassando i costi tipografici e organizzativi(gestione di un sito internet), [attraverso, la moneta del demonio debito, creata dal nulla dal dio Baal Rotschild Fmi, ] consenta a me, di stampare, a mio nome, banconote, per 1000 Auriti, da poter regalare, ad ogni persona del pianeta, come, risarcimento dei capitali dormienti, che, sono andati perduti, e che, hanno rubato le Banche!

when the mind is separated from his demons, at the time of death, then, falls the veil of lies, religious, ideological and selfish.. and it is at that moment that a person is overwhelmed by the infused knowledge! certainly, without the mercy of God, no man could survive in that moment terrible!

quando la mente si separa dai suoi demoni, nel momento della morte, poi, cade il velo delle menzogne religiose, ideologiche ed egoistiche, ed è proprio in quel momento, che una persona è sopraffatta dalla scienza infusa! certamente, senza la misericordia di Dio, nessun uomo potrebbe sopravvivere a quel momento terribile!

saudi arabia king [old goat] of a god Allah fucked into ass, like, you then buy at interest, a money, which the Pharisees were created out of nothing? That's why, the Lord God, the Almighty Creator, is going to kill you like a dog! king saudi arabia [vecchio caprone] di un dio Allah inculato, come, tu poi, comprare ad interesse, un denaro, che, i farisei hanno creato dal nulla? ecco perché, il Signore Dio Onnipotente Creatore, ti sta per uccidere, come un cane!

Saoedi-Arabië, die koning [ou bok] van 'n god Allah, fucked, in gat, soos jy dan koop, teen rente, 'n geld, wat die Fariseërs, geskep is, uit niks? Dit is waarom die Here God, die Almagtige Skepper, gaan jy dood te maak soos 'n hond! [Ek soek, van enige regering, korporasie, instelling, tipografie in die wêreld] wat, vir die wisseling koste tipografiese en organisatoriese (bestuur van 'n webwerf), [deur die geldeenheid van die skuld demoon, geskep uit niks, deur die god Baäl Rothschild, IMF uil] om my te laat, druk, in my naam, Unius REI, banknote, deur 1000 Auriti (Auro), kan jy gee, aan elke persoon op die planeet, soos vergoeding vir dormant kapitaal, wat verlore geraak het, en dat hulle die Banke gesteel!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Arabia Saudite, mbreti [dhi vjetër] e Perëndisë Allahut, fucked, në gomar, si, ju atëherë blej, me kamatë, një të holla, të cilat, farisenjtë, ishin krijuar, nga asgjëja? Kjo është arsyeja pse, Zoti, Zoti, Krijuesi i Plotfuqishëm, do të të vrasë si një qen! [Unë jam duke kërkuar për të, i çdo qeveri, korporatë, institucion, tipografi në botë] që, për arkëtimin kostot shtypi, dhe organizative (menaxhimi i një web site), [nëpërmjet monedhën e borxhit demon, krijuar nga asgjëja, nga zot Baal Rothschild, FMN buf] për të lejuar mua, të shtypura, në emrin tim, Unius REI, shënimet bankare, me 1000 Auriti (Auro), ju mund të jepni, për çdo person, në planet, të tilla si, kompensim për kapitalit në gjumë, të cilat kanë qenë të humbur, dhe se ata vodhi Bankat!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

السعودية جزيره العرب ملك [الماعز قديمة] إله الله، مارس الجنس، في الحمار، مثل، لك، ثم شراء، في الفائدة، والمال، والتي، والفريسيين، تم إنشاؤها، من لا شيء؟ لهذا السبب، الرب، الخالق عز وجل، سوف أقتلك مثل كلب! [أنا أبحث عن، أي حكومة، شركة، مؤسسة، الطباعة في العالم]، بالنسبة للصرف تكاليف المطبعية، والتنظيمية (إدارة موقع على شبكة الإنترنت)، [من خلال عملة شيطان الديون، التي تم إنشاؤها من لا شيء، من إله بعل روتشيلد وصندوق النقد الدولي البومة] للسماح لي، الطباعة، باسمي الخط الفاصل REI، ورقية، وبحلول عام 1000 Auriti (أورو)، يمكنك ان تعطي، إلى كل شخص، على كوكب الأرض، مثل التعويض عن العاصمة نائمة، والتي قد فقدت، وأنهم سرقوا البنوك!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Սաուդյան Արաբիան արքայ [ամյա այծ] մի աստված Ալլահի fucked մեջ էշի, ինչպես եք, ապա գնում է, հետաքրքրությունը, գումար, որը Փարիսեցիները ստեղծվել են, ոչնչից. Ահա թե ինչու, Տեր Աստված, Ամենակարող Ստեղծող, պատրաստվում է սպանել քեզ նման մի շուն. [ես փնտրում, որեւէ կառավարության, կորպորացիա, հիմնարկը, Գրատպություն աշխարհում], որ կանխիկացնելու costs տպագրական, եւ կազմակերպական (կառավարման մի կայքում), [through արժույթով պարտքի demon, ստեղծված ոչինչ, ի Բահաղ աստծուն Rothschild, ԱՄՀ - ն բու] թույլ տվեք, որ տպագիր, իմ անունովս, Unius REI, բանկային նշումներ, ըստ 1000 Auriti (auro), դուք կարող եք տալ, որ յուրաքանչյուր անձի վրա մոլորակի, ինչպես, օրինակ, հատուցում քնած կապիտալը, որն արդեն կորցրել է, եւ որ նրանք գողացան բանկեր!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

ass daxil sikilmiş bir tanrı Allah saudi arabia king [köhnə keçi], kimi, sonra heç bir şey, maraq da yaradılmışdır ki, Pharisees, pul, almaq? Buna görə də Rəbb Allah, yenilməz qüvvət Creator, bir it kimi öldürmək üçün gedir! [i üçün axtarır am heç bir dövlət, korporasiya, müəssisə, dünyada mətbəə] ki, (bir web site idarə edilməsi), mətbəə, və təşkilati xərcləri nağdlaşdırılması üçün, [heç yaradılmış borc demon, valyuta vasitəsilə, Allah Baal Rothschild tərəfindən, IMF bayquş] mənim ad, 1000 Auriti (Auro) tərəfindən Unius Rei, bank qeydləri, siz kimi, dünyanın hər bir şəxs üçün, üçün kompensasiya verə bilər, çap, mənə imkan hərəkətsiz itirilmiş edilmiş kapital, və onlar Banklar stole ki!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudi Arabiako errege [ahuntz zaharra] jainkoa Allah, fucked, ipurdian sartu, bezala, gero erosi, interes at, diru bat, eta hori, Phariseuetaric, sortu ziren, ezerezetik? Horregatik, Jaunaren Jainkoak, Almighty Sortzailea, duzu txakur bat bezala hil behar da joan! [i am bila, edozein gobernu, korporazio, instituzio, munduko tipografia], duten kostuak tipografikoak, eta antolaketa (kudeaketa webgune baten) cashing, [zor deabru, ezerezetik sortu moneta bidez, jainko Baal Rothschild, NDF hontza] me ahalbidetzeko, inprimatu, nire izenean, Unius REI, banku-billeteak, 1000 Auriti (Auro) arabera, eman duzu daiteke, pertsona bakoitzak, planetako, hala nola, kalte-ordainak dormant kapitala, horrek galdu egin dira, eta Kutxen lapurtu dutela?
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

মলদ্বার মধ্যে, fucked একটি দেবতা আল্লাহর সৌদি আরব রাজা [পুরানো ছাগল],, ভালো, আপনি তাহলে কিছুই আউট, সুদের এ, তৈরি করা হয়েছিল, যা ফরীশীরা, একটি অর্থ,, কিনতে? এটা কেন, প্রভু ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা, একটি কুকুরের মত আপনি বধ যাচ্ছে না! [আমি খুঁজছেন am কোন সরকার, কর্পোরেশন, প্রতিষ্ঠান, বিশ্বের লেখনী], যে (একটি ওয়েব সাইটের ব্যবস্থাপনা) বানান ও অন্যান্য, এবং সাংগঠনিক খরচ ক্যাশিং জন্য, [কিছুই থেকে তৈরি ঋণ দৈত্য, মুদ্রা মাধ্যমে, দেবতা বাল রথসচাইল্ড দ্বারা, আইএমএফ পেঁচা] আমার নামে, 1000 Auriti (ইমিগ্রেশন রিফর্ম জন্য রিয়েল) দ্বারা রাজ্য: ব্যাংক নোট,, আপনি, যেমন, গ্রহের উপর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে পারেন, মুদ্রণ, আমার অনুমতি সুপ্ত হারিয়ে হয়েছে রাজধানী, এবং তারা ব্যাংক চুরি করে!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

saudi arabia king [old goat] of a god Allah, fucked, into ass, like, you then buy, at interest, a money, which, the Pharisees, were created, out of nothing? That's why, the Lord God, the Almighty Creator, is going to kill you like a dog! [i am looking for, of any government, corporation, institution, typography in the world] that, for cashing costs typographical, and organizational (management of a web site), [through the currency of the debt demon, created from of nothing, by the god Baal Rothschild, IMF owl] to allow me, of print, in my name, Unius REI, bank notes, by 1000 Auriti (Auro), you can give, to every person, on the planet, such as, compensation for dormant capital, which have been lost, and that they stole the Banks!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Саудаўская Аравія кароль [стары казёл] бога Алаха, трахал, у азадак, як, вы затым купіць, пад працэнты, а грошы, якія, фарысэі, былі створаны, з нічога? Вось чаму, Гасподзь Бог, Усявышні Творца, збіраецца забіць цябе, як сабаку! [Я шукаю, з любога ўрада, карпарацыі, установы, друкарня ў свеце], што для атрымання наяўных выдаткі друкарскія і арганізацыйныя (кіраванне вэб-сайт), [праз валюце доўгу дэмана, створанага з нічога, богам Ваал Ротшыльд, МВФ сава], каб дазволіць мне, з друку, на маё імя, Unius REI, банкноты, на 1000 Auriti (Auro), вы можаце даць, каб кожны чалавек, на планеце, такія як, кампенсацыі за мёртвы капітал, якія былі страчаныя, і што яны скралі Банкі!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudijska Arabija king [stari jarac] boga Allaha, jebeno, u dupe, kao što su, onda kupiti, po kamate, a novac, koji, farizeji, stvoreni su, ni iz čega? Zato, Gospod Bog, Svemogući Stvoritelj, će te ubiti kao psa! [ja sam u potrazi za, od bilo koje vlade, korporacije, institucije, tipografija u svijetu] da, za unovčavanje troškove pravopisne, i organizacione (upravljanje web stranice), [kroz valuti duga demona, stvorio iz ničega, od Boga Baala Rothschild, MMF sova] da mi dozvolite, print, u moje ime, Unius REI, novčanice, od 1000 Auriti (Auro), možete dati, svakoj osobi, na planeti, kao što su, naknade za uspavane kapitala, koji su izgubili, i da su ukrali banaka!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

цар Саудитска Арабия [стара коза] от бог Аллах, прецака, в задника, като, вие след това купуват, при интерес, а парите, които фарисеите, бяха създадени, от нищото? Ето защо, Господ Бог, Всемогъщият Създател, ще те убия като куче! [Аз търся, на всяко едно правителство, корпорация, институция, типография в света], че за осребряване на разходи печатни и организационни (управление на уеб сайт), [чрез валутата на демона на дълга, създаден от нищото, от бог Ваал Ротшилд, МВФ бухал], за да ми позволите, на печата, на мое име, Unius REI, банкноти, от 1000 Auriti (Auro), можете да дадете, за всеки човек, на планетата, като компенсация за спящ капитал, които са били изгубени, и че те открадна банки!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudi Arabia rei [vella cabra] d'un déu Al · là, fotut, al cul, com, a continuació, comprar, amb interessos, uns diners, que, els fariseus, es van crear, del no-res? Per això, el Senyor Déu, el Creador Totpoderós, se't va a matar com a un gos! [I estic buscant, de qualsevol govern, corporació, institució, la tipografia en el món] que, per cobrar els costos tipogràfics, i l'organització (gestió d'un lloc web), [a través de la moneda del dimoni del deute, creat a partir del no-res, pel déu Baal Rothschild, l'FMI òliba] em permet, de forma impresa, en el meu nom, unius REI, bitllets de banc, per 1.000 Auriti (Auro), li pot donar, a cada persona, al planeta, com ara, la indemnització per el capital inactiu, que s'han perdut, i que es van robar els bancs!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudi Arabia nga hari [daan nga kanding nga] sa usa ka dios nga Allah, giiyot, ngadto sa asno, sama sa, ikaw unya sa pagpalit, sa interes, nga usa ka salapi, nga, sa mga Fariseo, sa pagbuhat, gikan sa bisan unsa? Mao nga, ang Ginoong Dios, ang Makagagahum Magbubuhat, mao ang pag-adto sa pagpatay kanimo sama sa usa ka iro! [i ako sa pagtan-aw sa, sa bisan unsa nga gobyerno, korporasyon, institusyon, typography sa kalibutan] nga, tungod sa mirehistro gasto typographical, ug sa organisasyon (management sa usa ka web site), [pinaagi sa mga kwarta sa utang yawa, gibuhat gikan sa sa bisan unsa, sa dios Baal Rothschild, IMF ngiw-ngiw] sa pagtugot sa kanako, sa print, diha sa akong ngalan, Unius hari, bangko mubo nga mga sulat, sa 1000 Auriti (Auro), mahimo sa paghatag, sa tanan nga mga tawo, sa planeta, sama sa, bayad alang sa dormant kaulohan, nga nawala, ug nga sila gikawat sa mga bangko!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saúdská Arábie král [starý kozel] boha Alláha, v prdeli, do zadku, jako, ty pak koupit, na úrok, a peníze, které se farizeové, byly vytvořeny, z ničeho? To je důvod, proč Pán Bůh, všemohoucí Stvořitel, se chystá zabít jako pes! [Já jsem hledal, jakékoliv vlády, korporace, instituce, typografie ve světě], že pro proplacení nákladů na typografické a organizačních (správa webových stránek), [po měně dluhu démona, vytvořené z ničeho, bohem Baal Rothschild, MMF sova] na dovolíte, tisku, ve jménu mém, Unius REI, bankovky, o 1000 Auriti (Auro), můžete si dát, aby každé osobě, na této planetě, jako náhradu za spící kapitálu, které byly ztraceny, a že oni ukradli Banks!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

沙特阿拉伯國王神阿拉的[老山羊],性交,成驢一樣,你再去買,在利率,貨幣,創建它的法利賽人,無中生有?這就是為什麼,主神,全能的造物主,是要殺死你像狗一樣! [我要尋找,任何政府,企業,機構,印刷術在世界],對於兌現印刷和組織(網站管理)的成本,[通過債務妖,從虛無中創造的貨幣,由神巴力羅斯柴爾德,國際貨幣基金組織貓頭鷹],讓我打印,我的名,Unius REI,銀行票據,由1000 Auriti(的Auro),你可以給,給每個人,在這個星球上,比如,賠償休眠資金,這已經丟失,他們偷走了銀行!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

엉덩이에, 엿 신 알라의 사우디 아라비아의 왕 [이전 염소],, 등, 당신은 무 (无)이자에서 만들어진, 바리새인, 돈을 구입? 그 이유는, 주 하나님, 전능하신 창조주, 개처럼 당신을 죽일거야입니다! [내가 찾고 있어요의 정부, 기업, 교육 기관, 세계의 인쇄술], 그 (웹 사이트 관리) 인쇄 상, 조직의 비용을 현금화 [무에서 만든 부채 악마의 통화를 통해, 신 바알 로스 차일드, IMF는 올빼미] 내 이름으로, 1000 Auriti (아우로)에 의해 Unius REI, 지폐는, 당신은, 같은 행성에, 모든 사람에 대한 보상을 제공 할 수 있습니다, ​​인쇄의, 저를 허용하는 휴면 손실되었을 수도, 그들은 은행을 훔친!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Arabi Saoudit, wa [fin vye granmoun kabrit] nan yon Allah Bondye, foutu, nan manman bourik, tankou, ou Lè sa a, achte, nan enterè, yon lajan, ki, farizyen yo, yo te kreye, soti nan pa gen anyen? Se poutèt sa, Seyè a, Bondye a, Kreyatè a ki gen tout pouvwa, ki pral touye ou tankou yon chen! [mwen kap chèche, nan nenpòt ki gouvènman an, sosyete, enstitisyon, tipografi nan mond lan] ki, pou ankesman depans Tipografi, ak òganizasyonèl (jesyon nan yon sit entènèt), [nan lajan an nan move lespri sou li nan dèt, ki te kreye nan nan pa gen anyen, pa bondye Baal Rothschild a, Fon Monetè Entènasyonal chwèt] yo ki pèmèt m ', nan ekri ak lèt ​​detache, nan non mwen, Unius Rei, nòt labank, pa 1000 Auriti (oro), ou kapab bay, nan tout moun, sou planèt la, tankou, konpansasyon pou kapital andòmi, ki te pèdi, e ke yo te vòlè bank yo!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudijska Arabija Kralj [stari jarac] boga Allaha, jebeno, u dupe, kao, onda kupi, uz kamate, a novac koji, farizeji, su stvorili, ni iz čega? Zato, Gospodin Bog, Svemogući Stvoritelj, će vas ubiti kao psa! [ja sam u potrazi za, od bilo koja vlada, korporacija, institucija, tipografija u svijetu] da, za unovčavanje troškove tipografske i organizacijske (upravljanje web stranicama), [kroz valuti duga demona, stvoren iz ničega, od strane boga Baal Rothschilda, MMF sova] da mi dopustite, tiska, u moje ime, Unius REI, novčanice, po 1000 Auriti (Auro), što može dati, za svaku osobu, na planeti, kao što su, naknadu za uspavani grad, koji su izgubili, i da su ukrali bankama!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudi-Arabien konge [gammel ged] af en gud Allah, kneppet, i røv, ligesom, du derefter købe på renter, en penge, som farisæerne, blev skabt ud af ingenting? Det er derfor, Gud Herren, den Almægtige Skaber, kommer til at dræbe dig som en hund! [Jeg leder efter, for nogen regering, virksomhed, institution, typografi i verden], at for at indkassere omkostninger typografiske, og organisatoriske (forvaltning af en webside), [gennem valuta gælden dæmon, skabt af ingenting, af guden Baal Rothschild, IMF ugle] for at tillade mig, print, i mit navn, Unius REI, pengesedler, med 1000 Auriti (Auro), kan du give, til enhver person, på planeten, såsom kompensation for sovende kapital, der er gået tabt, og at de stjal bankerne!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

סעודיה מלך [תיש זקן] של אל אללה, אכל אותה, לתוך התחת, כמו, ואז אתה קונה, בריבית, כסף, אשר, הפרושים, נוצרו, יש מאין? לכן, ה 'אלוהים, הבורא יתברך, הוא הולך להרוג אותך כמו כלב! [אני מחפש, של כל ממשלה, תאגיד, מוסד, טיפוגרפיה בעולם] כי, לזימון עלויות דפוס, וארגוניות (ניהול של אתר אינטרנט), [דרך המטבע של שד החוב, שנוצר מתוך דבר, ידי האל הבעל רוטשילד, קרן המטבע הבינלאומית ינשוף] כדי לאפשר לי, של הדפסה, בשם שלי, Unius REI, שטרות, על ידי 1000 Auriti (Auro), אתה יכול לתת, לכל אדם, על פני כדור הארץ, כגון, פיצוי בגין הון רדום, שאבד, וכי הם גנבו את הבנקים!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saŭda Arabio reĝo [malnova kapro] de dio Alaho, fucked, en azenon, kiel, vi tiam povas acxeti, je intereso, mono, kiu, la Fariseoj, estis kreitaj el nenio? Tial, Dio, la Sinjoro, la Plejpotenca Kreinto, tuj mortigos vin kiel hundon! [mi serĉas, de iu ajn registaro, korporacio, institucio, tipografio en la mondo], ke, por cashing kostoj tipografiaj kaj organiza (mastrumado de TTT-ejo), [tra la devizo de la ŝuldo demono, kreita el nenio, per la dio Baal Rothschild, FMI strigo] por permesi al mi, de la impreso, en mia nomo, Unius Rei bankbiletoj, por 1000 Auriti (Auro), vi povas doni lia mano, por ĉiu persono sur la planedo, ekzemple, kompenso por dormanta ĉefurbo, kiuj estis perdita, kaj ke ili ŝtelis la Bankoj!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudi Araabia kuningas [vana kits] of god Jumal, perses, arvesse ass, nagu sa siis osta intressidega, raha, mida variserid olid loodud, eimillestki? Sellepärast, Issand, kõigeväeline Jumal Looja, tapab sind nagu koer! [Otsin mis tahes valitsus, ettevõtte, institutsiooni, tüpograafia maailmas], et rahavahetus kulud trüki-, ja organisatsiooni (haldamise kohta, WWW), [läbi valuuta võla deemon, mis on loodud ja midagi, mida jumal Baal Rothschild, IMF öökull] lubada mind, print, minu nimi, Unius REI, pangatähtede, 1000 Auriti (Auro), saate anda, et iga inimene, planeet, nagu hüvitamise seisvate kapitali, mis on kadunud, ja et nad varastasid pangad!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudi Arabia king [lumang kambing] ng isang diyos Ala, fucked, sa asno, tulad ng, pagkatapos mong bumili, sa interes, isang pera, na kung saan, ang mga Pariseo, ay nilikha, sa labas ng wala? Iyon ang dahilan kung bakit, ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat Tagapaglikha, ay pagpunta sa pumatay sa iyo tulad ng isang aso! [i ako ay naghahanap ng, ng anumang gobyerno, korporasyon, institusyon, palalimbagan sa mundo] na, para sa cashing gastos typographical, at pangsamahang (pamamahala, ng isang, mga web site), [sa pamamagitan ng pera ng demonyo utang, na ginawa mula sa walang anuman, sa pamamagitan ng mga diyos Baal Rothschild, IMF bahaw] upang payagan ang sa akin, ng naka-print, sa aking pangalan, Unius Rei, mga tala sa bangko, sa pamamagitan ng 1,000 Auriti (Auro), ikaw ay maaaring magbigay, sa bawat tao, sa planeta, tulad ng, kompensasyon para sa hindi lumalaki kabisera, na kung saan ay na-nawala, at nakaagaw na nila ang Bangko!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudi-Arabia king [vanha vuohi] jumala Allah, perseestä, osaksi ass, kuten, voit sitten ostaa, korolla, rahaa, joka, fariseukset, luotiin, tyhjästä? Siksi, Herra Jumala, Kaikkivaltias Luoja, on tappaa sinut kuin koira! [i am looking for, sekä minkä tahansa valtion, yhtiö, laitos, typografia maailmassa], että lunastettaessa kustannukset kirjoitusvirheitä, ja organisaation (hallinnoinnin yhteydessä, verkkosivut), [kautta valuutta velan demoni, luotu ja mitään, jonka jumala Baal Rothschild, IMF pöllö], jotta minä, tulostaa, minun nimeeni, uNiUs REI, seteleitä, 1000 Auriti (Auro), voit antaa, jokaiselle ihmiselle, planeetalla, kuten korvaus lepotilassa pääomaa, joka on menetetty, ja että he varastivat Banks!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

arabie saoudite roi [vieille chèvre] d'un dieu Allah, baisée, dans le cul, comme, vous puis acheter, à intérêt, de l'argent, qui, les Pharisiens, ont créé, à partir de rien? C'est pourquoi, le Seigneur Dieu, le Créateur Tout-Puissant, va te tuer comme un chien! [je cherche, de tout gouvernement, société, institution, la typographie dans le monde] que, pour l'encaissement des frais typographiques et organisationnels (gestion, d'un, site web), [à travers la monnaie du démon de la dette, créé à partir de rien, par le dieu Baal Rothschild, le FMI hibou] pour me permettre, de l'impression, en mon nom, unius REI, billets de banque, de 1000 Auriti (Auro), vous pouvez attribuer à chaque personne sur la planète, tels que, rémunération pour le capital dormant, qui ont été perdus, et qu'ils ont volé les banques!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudi-Arabia king [vanha vuohi] jumala Allah, perseestä, osaksi ass, kuten, voit sitten ostaa, korolla, rahaa, joka, fariseukset, luotiin, tyhjästä? Siksi, Herra Jumala, Kaikkivaltias Luoja, on tappaa sinut kuin koira! [i am looking for, sekä minkä tahansa valtion, yhtiö, laitos, typografia maailmassa], että lunastettaessa kustannukset kirjoitusvirheitä, ja organisaation (hallinnoinnin yhteydessä, verkkosivut), [kautta valuutta velan demoni, luotu ja mitään, jonka jumala Baal Rothschild, IMF pöllö], jotta minä, tulostaa, minun nimeeni, uNiUs REI, seteleitä, 1000 Auriti (Auro), voit antaa, jokaiselle ihmiselle, planeetalla, kuten korvaus lepotilassa pääomaa, joka on menetetty, ja että he varastivat Banks!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

arabie saoudite roi [vieille chèvre] d'un dieu Allah, baisée, dans le cul, comme, vous puis acheter, à intérêt, de l'argent, qui, les Pharisiens, ont créé, à partir de rien? C'est pourquoi, le Seigneur Dieu, le Créateur Tout-Puissant, va te tuer comme un chien! [je cherche, de tout gouvernement, société, institution, la typographie dans le monde] que, pour l'encaissement des frais typographiques et organisationnels (gestion, d'un, site web), [à travers la monnaie du démon de la dette, créé à partir de rien, par le dieu Baal Rothschild, le FMI hibou] pour me permettre, de l'impression, en mon nom, unius REI, billets de banque, de 1000 Auriti (Auro), vous pouvez attribuer à chaque personne sur la planète, tels que, rémunération pour le capital dormant, qui ont été perdus, et qu'ils ont volé les banques!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Arabia Saudita rei [chivo vello] dun deus Allah, fodido na aparvado, como, vostede, a continuación, comprar, a xuros, un diñeiro que, os fariseos, foron creados, a partir da nada? Por iso, o Señor Deus, o Creador Todopoderoso, vai matalo como un can! [I estou buscando, de calquera goberno, corporación, institución, tipografía do mundo] que, para descontar os gastos de escritura e de organización (xestión, dun, sitio web), [a través da moeda do demo da débeda, creado a partir de nada, polo deus Baal Rothschild, FMI curuxa] para permitir-me, de impresión, no meu nome, uNiUs REI, notas de base, en 1000 Auriti (Auro), pode dar, para cada persoa, no planeta, tales como, remuneración ao capital durminte, que foron perdidos, e que roubaron os bancos!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudi Arabia brenin [hen afr] o dduw Allah, fucked, i mewn i asyn, fel, byddwch wedyn yn prynu, ar log, arian, sydd, y Phariseaid, yn cael eu creu, allan o ddim byd? Dyna pam, yr Arglwydd Dduw, yr Hollalluog Creawdwr, yn mynd i ladd chi fel ci! [i wyf yn edrych am, unrhyw lywodraeth, corfforaeth, sefydliad, teipograffeg yn y byd], ar gyfer cyfnewid costau argraffu, a sefydliadol (rheoli, o, gwefan), [trwy yr arian y cythraul ddyled, a grëwyd o o dim byd, gan y duw Baal Rothschild, IMF tylluan] er mwyn i mi, o brint, yn fy enw i, Unius rei, nodiadau banc, 1000 Auriti (Auro), gallwch roi, i bob person, ar y blaned, megis, iawndal ar gyfer cyfalaf segur, sydd wedi cael eu colli, a'u bod yn dwyn ​​y Banciau!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

საუდის არაბეთის მეფე [ძველი თხა] ღმერთი ალლაჰის, fucked, შევიდა ass, როგორიცაა, მაშინ ყიდვა, ინტერესი, ფული, რომელიც, ფარისეველთა, შეიქმნა, აქედან არაფერი? ამიტომ, უფალი ღმერთი, ყოვლისშემძლე შემოქმედი, აპირებს მოგკლას, როგორც ძაღლი! [i ვეძებ, ნებისმიერი ხელისუფლება, კორპორაცია, დაწესებულების, ტიპოგრაფია მსოფლიოში], რომ განაღდების ხარჯები typographical და ორგანიზაციული (მართვა, საქართველოს, საიტზე), [გზით ვალუტის ვალის დემონი, შეიქმნა საქართველოს არაფერი, ღმერთი ბაალ Rothschild, IMF owl] დაუშვას ჩემთვის, ბეჭდვითი, ჩემი სახელით, Unius REI, საბანკო აღნიშნავს, 1000 Auriti (auro), შეგიძლიათ მისცეს, რომ ყველა პირი, დამოკიდებული, როგორიცაა, კომპენსაციის პასიური კაპიტალი, რომელიც დაიკარგა, და რომ მათ მოიპარეს ბანკები,
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

お尻に、めちゃくちゃ神アッラーのサウジアラビア王[古いヤギ]は、、のように、その後、何もないところから、利子で、作成された、パリサイ人、お金を、購入するか?だからこそ、主なる神、全能の創造主は、犬のようにあなたを殺すために起こっているの! [私は、探しています、政府、企業、教育機関、世界のタイポグラフィはの]コスト(、Webサイトの管理)誤字、組織のキャッシングは、[債務悪魔の通貨での貫通から作成された、という何も、神バアルロスチャイルドでは、IMFはOWL]、私は、プリントの、わたしの名によって、Unius REI、銀行券は、1000年Auriti(アウロ)により、次のような、地球上の、すべての人に、与えることができるようにしないように休眠失われた資本、そして、彼らは銀行を盗んだことに対する補償!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudi Arabia raja [lawas wedhus] allah Allah, bajingan, menyang bokong, kaya, sampeyan banjur tuku, ing kapentingan, karo dhuwit, kang, wong Farisi, padha digawe, metu saka boten? Makane, ing Allah, kang nitahake moho kuwoso, arep matèni kowé kaya asu! [i am looking for, samubarang pemerintah, perusahaan, institusi, typography ing donya] sing, kanggo spesifikasi biaya kesalahan, lan pengaturan (Manajemen, saka, situs web), [liwat itungan saka setan utang, digawe saka saka apa-apa, dening Allah Baal Rothschild, IMF manuk dares] kanggo ngidini kula, saka print, ing jeneng, Unius kagene, cathetan bank, kanthi 1000 Auriti (Auro), sampeyan bisa menehi, kanggo saben wong, ing planet, kayata, ganti rugi kanggo dormant ibukutha, kang wis ilang, lan sing padha nyolong Banks!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Σαουδική Αραβία ο βασιλιάς [παλιό κατσίκα] ενός θεού Αλλάχ, πατήσαμε, στο κώλο, όπως, στη συνέχεια αγοράζουν, με τόκο, το χρήμα, το οποίο, οι Φαρισαίοι, που δημιουργήθηκαν από το τίποτα; Γι 'αυτό, ο Κύριος ο Θεός, ο Δημιουργός Παντοδύναμος, δεν πρόκειται να σας σκοτώσουν σαν σκυλί! [ψάχνω για, από οποιαδήποτε κυβέρνηση, εταιρεία, ίδρυμα, τυπογραφίας στον κόσμο] ότι, για την εξαργύρωση του κόστους τυπογραφικά, και την οργανωτική (διαχείριση, ενός, web site), [με το νόμισμα του δαίμονα του χρέους, που δημιουργήθηκε από του τίποτα, από τον θεό Βάαλ Rothschild, το ΔΝΤ κουκουβάγια] να μου επιτρέψετε, της εκτύπωσης, στο όνομά μου, Unius REI, χαρτονομίσματα, από το 1000 Auriti (Auro), μπορείτε να δώσετε, σε κάθε πρόσωπο, στον πλανήτη, όπως, αποζημίωση για τα αδρανοποιημένα κεφάλαια, τα οποία έχουν χαθεί, και ότι έκλεψε τα Τράπεζες!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

ગર્દભ માં, fucked ઈશ્વર અલ્લાહ સાઉદી અરેબિયા રાજા [જૂના બકરી], જેમ, તમે પછી કંઈ જ બહાર, વ્યાજ, બનાવવામાં આવી હતી, જે ફરોશીઓ, મની, ખરીદી? કે શા માટે છે, ભગવાન ભગવાન, ઈશ્વર, એક કૂતરો જેમ તમે મારી રહ્યું છે છે! [હું શોધી રહ્યો છું કોઈપણ સરકાર, નિગમ, સંસ્થા, વિશ્વમાં ટાઇપોગ્રાફી] ખર્ચ (ક, વેબ સાઇટ, મેનેજમેન્ટ) લખાણ લગતી, અને સંસ્થાકીય કેશિંગ માટે, [, દેવું રાક્ષસ ના ચલણ મારફતે ની બનેલ છે, કે જે કંઈ, દેવ બઆલ રોથસચાઈલ્ડ દ્વારા, આઇએમએફ ઘુવડ], મને, પ્રિન્ટ, મારે નામે, Unius રેઇ, બેંક નોંધો, 1000 Auriti (Auro) દ્વારા, તમે આ રીતે, ગ્રહ પર, દરેક વ્યક્તિ માટે, આપી શકે પરવાનગી આપે છે નિષ્ક્રિય ગુમાવી કરવામાં આવેલી મૂડી,, અને તેઓ બેંકો ચોરી કરે છે તે માટે વળતર!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

saudi arabia sarki [tsohon goat] a bautawa Allah, fucked, a cikin ass, kamar, to, ka saya, a sha'awa, wani kudi, wanda, Farisiyawa, aka halicce su, daga kome ba? Shi ya sa, da Ubangiji Allah, Mai-iko duka Mahalicci, da yake faruwa ya kashe kamar kare! [ina neman, na kowane gwamnati, kamfani, ma'aikata, typography a duniya] cewa, don Cashing halin kaka bisa, da kuma ƙungiya (management, wata, shafin yanar gizo), [ta wurin waje da bashi aljan, na halitta daga bã kõme ba, da abin bautawa Ba'al Rothschild, IMF mujiya] don ba da damar da ni, na buga, a cikin sunana, Unius Rei, bankin bayanin kula, 1000 by Auriti (Auro), za ka iya ba, ga kowane mutum, a duniya, irin su, ramuwa ga dormant babban birnin kasar, wanda aka rasa, da kuma cewa su sace da Banks.
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

पिछवाड़े में गड़बड़, एक देवता अल्लाह के सऊदी अरब के राजा [पुराने बकरी],, जैसे, आप तो कुछ नहीं से बाहर, ब्याज पर बनाया गया है, जो फरीसियों, एक पैसा, खरीदते हैं? यही कारण है कि प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान निर्माता, एक कुत्ते की तरह आप को मारने के लिए जा रहा है! [मैं देख रहा हूँ किसी भी सरकार, निगम, संस्था, दुनिया में टाइपोग्राफी की] लागत (एक, वेब साइट की, प्रबंधन) टंकण, और संगठनात्मक भुना लिए, [, ऋण दानव की मुद्रा के माध्यम से से बनाया, कि कुछ नहीं, भगवान बाल Rothschild द्वारा आईएमएफ उल्लू], मुझे, प्रिंट की, मेरे नाम में, Unius REI, बैंक नोट, 1000 Auriti (ऑरो) द्वारा, अगर आप इस तरह के रूप में, इस ग्रह पर हर व्यक्ति को, दे सकते हैं अनुमति देने के लिए निष्क्रिय खो गया है, जो राजधानी है, और वे बैंकों चुरा लिया है कि के लिए मुआवजा!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudi Arabia vaj ntxwv [laus tshis] ntawm ib tug vajtswv Allah, liam, rau hauv nawb, zoo li, koj ces yuav, nyob rau hauv kev txaus siab, ib tug nyiaj, uas, cov neeg Falixais, raug tsim, tawm ntawm ib yam dab tsi? Yog vim li cas, tus Tswv Vajtswv, lub hwjchim uas Tsim peb, yog mus tua koj zoo li ib tug aub! [Kuv tab tom nrhiav rau, ntawm tej nom tswv, corporation, chaw hauj lawm, typography nyob rau hauv lub ntiaj teb no] hais tias, rau cashing nqi typographical, thiab lwm cov kev (kev tswj, ntawm ib tug, web site), [los ntawm lub txiaj ntawm tus nqi dab, tsim los ntawm ntawm tsis muaj dab tsi, los ntawm tus vajtswv Baal Rothschild, IMF tus plas] cia kuv, ntawm cov ntawv luam tawm, nyob rau hauv kuv lub npe, Unius Rei, nyiaj ntawv, los ntawm cov 1000 Auriti (Auro), koj muaj peev xwm muab, rau txhua tus neeg, nyob rau lub ntiaj teb, xws li, them tauj rau dormant capital, uas tau ploj lawm, thiab hais tias lawv stole lub tsev nyiaj!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudi Arabia eze [ochie ewu] nke chi Allah, iberibe, n'ime ịnyịnya ibu, dị ka, i mgbe izu, ke mmasị, a ego, nke ahụ, ndị Farisii, e kere, nke ihe ọ bụla? Ọ bụ ya mere, Jehova Chineke, Onye Pụrụ Ime Ihe Onye Okike, a na-aga igbu gị dị ka nkịta! [ana m achọ, ọ bụla ọchịchị, Corporation, ewumewu, typography ke ererimbot] na, n'ihi na cashing akwụ ụgwọ typographical, na nzukọ (management, nke a, na ebe nrụọrụ weebụ), [ebe ego nke ụgwọ demon, kee nke ihe, site na chi Baal Rothschild, IMF ikwiikwii] na-ekwe ka m, nke na-ebipụta, m na aha, Unius Olee otú ọ na-akụ na ndetu, site na 1000 Auriti (Auro), ị nwere ike nye, ka ọ bụla onye ahụ, na uwa, dị ka, kwụghachi ya ụgwọ maka dormant isi obodo, nke a furu efu, nakwa na ha zuru anoghi n'ulo oba!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

saudi arabia king [kambing tua] dari dewa Allah, kacau, ke pantat, seperti, Anda kemudian membeli, dengan bunga, uang, yang, orang-orang Farisi, diciptakan, dari apa-apa? Itu sebabnya, Tuhan Allah, Pencipta Yang Maha Esa, akan membunuh Anda seperti anjing! [saya mencari, dari pemerintah, perusahaan, lembaga, tipografi dalam dunia] bahwa, untuk menguangkan biaya ketik, dan organisasi (manajemen, dari sebuah situs, web), [melalui mata uang setan utang, dibuat dari dari apa-apa, oleh dewa Baal Rothschild, IMF burung hantu] untuk mengizinkan saya, cetak, dalam nama-Ku, Unius REI, catatan bank, dengan 1000 Auriti (Auro), Anda dapat memberikan, kepada setiap orang, di planet ini, seperti, kompensasi untuk modal aktif, yang telah hilang, dan bahwa mereka mencuri Bank!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Araib Shádach rí [gabhar d'aois] de Dia Allah, fucked, i asal, cosúil le, leat a cheannach ansin, ar ús, ar airgead, a, na Fairisínigh, cruthaíodh, as rud ar bith? Sin an fáth, an Tiarna Dia, an Cruthaitheoir Almighty, ag dul chun tú a mharú ar nós madraí! [tá mé ag lorg, ar aon rialtas, bardas, institiúid, clóghrafaíocht ar fud an domhain] go, i leith costas typographical, agus eagrúcháin (bainistíocht, de, láithreán gréasáin) cashing, [trí airgeadra an Demon fiach, a cruthaíodh ó na rud ar bith, ag an Baal dia Rothschild, CAI owl] a ligean dom, cló, i mo ainm, Unius Rei, nótaí bainc, 1000 Auriti (Auro), is féidir leat a thabhairt, do gach duine, ar an phláinéid, mar shampla, cúiteamh le haghaidh caipitil díomhaoin, a bheith caillte, agus gur ghoid siad na Bainc!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudi Arabia konungur [gamla geit] um guð Allah, helvíti, í rass, eins og þú kaupir þá, á vöxtum, að peningar, sem, farísearnir, varst skapaður, út af engu? Þess vegna, Drottinn Guð, þú alvaldi Creator, er að fara að drepa þig eins og hund! [Ég er að leita að, af hvaða ríkisstjórn, fyrirtæki, stofnun, typography í heimi] að fyrir gjaldkeri kostnað prentvillur, og skipulags (stjórnun, á, vef), [gegnum gjaldmiðli skulda, illum búin til úr af ekkert, því guð Baal Rothschild, IMF uglan] að leyfa mér, á prenti, í mínu nafni, Unius REI, peningaseðla, um 1000 Auriti (Auro), sem þú getur gefið, fyrir hvern einstakling, á jörðinni, svo sem, bætur fyrir sofandi fjármagni, sem hefur verið glatað, og að þeir stálu bankarnir!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

arabia saudita re [vecchia capra] di un dio Allah, scopata, nel culo, come, poi comprare, ad interesse, un denaro, che, i farisei, sono stati creati dal nulla? Ecco perché, il Signore Dio, il Creatore Onnipotente, sta per ucciderti come un cane! [cerco, di qualsiasi governo, società, istituzione, tipografia nel mondo] che, per incassare i costi tipografici, e organizzativi (gestione, di un sito web), [attraverso la valuta del demone debito, creato da di nulla, dal dio Baal Rothschild, FMI gufo] per consentire a me, di stampa, a mio nome, Unius REI, banconote, per 1000 Auriti (Auro), si può dare, ad ogni persona, sul pianeta, come ad esempio, compenso per il capitale dormiente, che sono andati perduti, e che hanno rubato le banche!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

ಕೋಳಿಯ ಒಳಗೆ, ನಾಶವಾಗಿದ್ದನು ದೇವರು ಅಲ್ಲಾ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ರಾಜ [ಹಳೆಯ ಮೇಕೆ],,, ನೀವು ನಂತರ ಇಲ್ಲ, ಬಡ್ಡಿ, ರಚಿಸಲಾಯಿತು, ಫರಿಸಾಯರು, ಒಂದು ಹಣ, ಖರೀದಿ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ದೇವರು ಆಲ್ಮೈಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ನಾಯಿಯಂತೆ ನೀವು ಕೊಲ್ಲಲು ಹೋಗುತ್ತದೆ! [ನಾನು, ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ, ನಿಗಮ, ಸಂಸ್ಥೆಯು, ವಿಶ್ವದ ಮುದ್ರಣಕಲೆಯ] ವೆಚ್ಚ (ಒಂದು, ವೆಬ್ ಸೈಟ್, ನಿರ್ವಹಣೆ) ಬೆರಳಚ್ಚು, ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಗದೀಕರಿಸಿದ, [, ಸಾಲ ರಾಕ್ಷಸ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಲಾದ, ಎಂದು ಏನೂ, ದೇವರ ಬಾಳನ ರಾಥ್ಸ್ಚೈಲ್ಡ್, ಐಎಮ್ಎಫ್ ಗೂಬೆ], ನನಗೆ, ಮುದ್ರಣ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ರೈ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟ್ಸ್, 1000 Auriti (ಚಿನ್ನದ) ಮೂಲಕ, ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅವಕಾಶ ಸುಪ್ತ ಕಳೆದುಹೋಗಿವೆ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಳವು ಪರಿಹಾರ!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

ស្តេចអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត [ពពែចាស់] នៃព្រះព្រះអាឡស់មួយ fucked ទៅក្នុង ass ដូចជាអ្នកទិញបន្ទាប់មកនៅការប្រាក់, ប្រាក់ដែលពួកផារិស៊ីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងចេញពីគ្មានអ្វី? នោះហើយជាមូលហេតុដែលដែលជាព្រះអម្ចាស់ជាព្រះដែលជាកម្មសិទ្ធបញ្ញាពិភពទាំងមូលនឹងសម្លាប់អ្នកបានដូចជាសត្វឆ្កែមួយ! [ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកការណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលសាជីវកម្មវិទ្យាស្ថានហ្វុនអក្សរនៅក្នុងពិភពលោក] ថាសម្រាប់ការចំណាយលើ cashing ប្រការនិងអង្គការ (គ្រប់គ្រងវែបសាយត៍បណ្តាញមួយ) [តាមរយៈរូបិយប័ណ្ណបំណុលបិសាចនោះបានបង្កើតពី អ្វីឡើយដោយព្រះ Baal Rothschild, IMF បានតីតុយ] ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំនៃការបោះពុម្ពនៅក្នុងឈ្មោះរបស់ខ្ញុំ Unius សេរីចំណាំធនាគារដោយ 1000 Auriti (Auro) អ្នកអាចផ្តល់ឱ្យដើម្បីមនុស្សទាំងអស់នៅលើភពផែនដីដូចជា, សំណងសម្រាប់ដើមទុនអសកម្មដែលត្រូវបានបាត់បង់ហើយថាពួកគេបានលួចធនាគារបាននោះទេ!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

ຄົນ Saudi ເທດອາຣະເບີຍ [ແບ້ອາຍຸ] ຂອງ Allah ພຣະເຈົ້າ, fucked, ເຂົ້າໄປໃນກົ້ນຂອງ, ເຊັ່ນ, ທ່ານຊື້, ໃນຄວາມສົນໃຈ, ການເງິນ, ເຊິ່ງ, ພວກຟາຣິຊາຍໄດ້, ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນ, ອອກຈາກບໍ່ມີຫຍັງ? ວ່າເປັນຫຍັງ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຈົ້າ, ການເພື່ອນ E-ພະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ແມ່ນການຂ້າທ່ານຄືຫມາເປັນ! [ຂ້າພະເຈົ້າສໍາລັບການ, ຂອງລັດຖະບານ, ບໍລິສັດ, ສະຖາບັນ, typography ໃນໂລກ] ວ່າ, ສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລໍ້າລວຍ typographical, ແລະການຈັດຕັ້ງ (ການຄຸ້ມຄອງ, ຂອງເວັບໄຊຕ໌ເປັນ,), [ໂດຍຜ່ານສະກຸນເງິນຂອງເດີນທາງໄປສຶກເປັນຫນີ້ສິນ, ການສ້າງຕັ້ງຈາກຂອງ ບໍ່ມີຫຍັງ, ໂດຍພຣະເຈົ້າພະບາອານ Rothschild, ກອງທຶນສາກົນ owl] ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ, ການພິມ, ໃນພຣະນາມຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, Unius Rei, ອທະນາຄານ, ໂດຍ 1000 Auriti (Auro), ທ່ານສາມາດໃຫ້, ເພື່ອໃຫ້ທຸກໆຄົນໄດ້, ກ່ຽວກັບການດາວໄດ້, ເຊັ່ນ, ການຊົດເຊີຍສໍາລັບນະຄອນຫຼວງ dormant, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສູນເສຍ, ແລະວ່າພວກເຂົາເຈົ້າ stole ທະນາຄານໄດ້!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

rex Arabiae [capram anniculam] dei Allah pussy in asino, sicut vos emere ad usuram pecuniam, quam Pharisaei creavit ex nihilo? Ut quid, Deus, Creator omnipotens, occidere canis est? [i quaero, de imperio, corporis, institutionem, minim est in mundo], quod nulla causa documentorum pecuniae typographicam, et, (procuratio of a web site), [per monetæ de debito illo, daemon, et cum ex nihil per Rothschild Baal, IMF noctuae] permittas me iungat in nomine meo, Uníus Rei ripam notis Auriti a M (Diskografie) tibi licet, omnem hominem in tellure, ut recompensationem sopitam urbem amissa, et furati ripis!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saūda Arābija karalis [vecā kaza] par dievu Allah, fucked, uz ass, piemēram, jūs pēc tam nopirkt, uz procentiem, naudu, kas, farizeji, tika izveidota, no nekā? Tas ir tāpēc, Dievs Tas Kungs, Visuvarenais Radītājs, ir gatavojas nogalināt jums kā suns! [Es meklēju, jebkuras valdības, korporācija, iestāde, tipogrāfija pasaulē], ka, lai cashing izmaksu drukas, un organizatoriskās (vadība, ar, tīmekļa vietnes), [ar valūtas parāda dēmona, kas izveidota no nekas, ko dievs Baal Rothschild, SVF pūce], lai ļauj man, drukāšanas, manā vārdā, Unius REI, naudaszīmes, par 1000 Auriti (Auro), jūs varat sniegt, lai ikviena persona, uz planētas, piemēram, kompensācija par neaktīvā kapitālu, kas ir zaudēti, un ka viņi nozaga bankām!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudo Arabijos karalius [sena ožka] dievo Allah, fucked, į užpakalį, kaip jūs tada pirkti, už palūkanas, pinigų, kurie, fariziejai, buvo sukurta iš nieko? Štai kodėl Viešpats Dievas, Visagalis Kūrėjas, ketina tave nužudyti, kaip šuo! [aš ieškau, bet vyriausybė, korporacija, institucija, spausdinimas pasaulyje], kad išgryninimo išlaidas spausdinimo ir organizacines (valdymas, kurio, svetainėje), [per skolos demonas valiuta, sukurtas iš nieko, iki dievo Baal Rothschild, TVF pelėda] leisti man, spausdinti, mano vardu, uNIUS REI, banknotai, kurį 1000 Auriti (Auro), galite duoti, kad kiekvienam asmeniui, dėl planetos, pavyzdžiui, kompensacija už ramybės kapitalo, kuris buvo prarastas, ir kad jie pavogė bankai!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Саудиска Арабија крал [стара коза] на Бог Аллах, заебана, во газ, како, тогаш купи, во интерес, пари, кои, фарисеите, беа создадени, од ништо? Тоа е причината зошто, Господ Бог, Семоќниот Творец, се случува да те убие како куче! [Јас барам, од која било влада, корпорација, институција, типографија во светот] дека за cashing трошоци печатарските, и организациски (менаџмент, на, веб-сајт), [преку валутата на демонот на долгот, создадени од на ништо, од страна на бог Ваал Ротшилд, ММФ був] за да ми дозволат, од печат, во Мое име, Unius РЕИ, банкноти, од 1000 Auriti (Евро), може да даде, за секој човек, на планетата, како такви, надомест за хибернација капитал, кои биле изгубени, и дека тие украле банки!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

saudi arabia raja [kambing lama] tuhan Allah, fucked, ke dalam pantat, seperti, anda membeli, dengan faedah, wang, yang, orang-orang Farisi, telah dicipta, daripada apa-apa? Itulah sebabnya, Tuhan Allah Yang Maha Kuasa Pencipta, akan membunuh anda seperti anjing! [saya ingin mencari, mana-mana kerajaan, perbadanan, institusi, tipografi di dunia] bahawa, untuk menunaikan kos tipografi, dan organisasi (pengurusan, daripada, laman web), [melalui mata wang setan hutang, dicipta daripada satu apa-apa, dengan dewa Baal Rothschild, IMF burung hantu] untuk membolehkan saya, cetak, atas nama saya, Unius REI, nota bank, sebanyak 1000 Auriti (Auro), anda boleh memberi, untuk setiap orang, di planet ini, seperti, pampasan bagi modal tidak aktif, yang telah hilang, dan bahawa mereka mencuri Bank!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

king Għarabja Sawdita [mogħoż qodma] ta 'god Allah, fucked, fil ħmar, bħal, inti mbagħad tixtri, fuq l-imgħax, flus, li, l-Pharisees, ġew maħluqa, ta' xejn? C'est pourquoi, il-Mulej Alla, il-Ħallieq Almighty, se joqtlu inti bħal kelb! [i am tfittex għal, ta 'kull gvern, korporazzjoni, istituzzjoni, tipografija fid-dinja] li, għall cashing ispejjeż tipografiċi, u organizzattivi (ġestjoni, ta', is-sit web), [permezz tal-munita ta 'l-dimostrazzjoni dejn, maħluqa minn ta' xejn, mill-alla Baal Rothschild, IMF kokka] biex jippermettu me, stampati, f'ismi, Unius REI, noti bankarji, minn 1000 Auriti (Auro), inti tista 'tagħti, għal kull persuna, fuq il-pjaneta, bħal, kumpens għall-kapital reqdin, li ġew mitlufa, u li seraq il-Banek!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Hauti Arapia kingi [koati tawhito] o te atua Allah, fucked, ki kaihe, rite, ka hoko koutou, i te moni, he moni, i hanga nei e, te Parihi,, i roto i tetahi o? E ai, te Ariki, te Atua, te Kaha Rawa Kaihanga, te haere ki te patu ia koe, ano he kuri! [ahau ka titiro i hoki, o tetahi kāwanatanga, kaporeihana, institution, patotuhinga i roto i te ao] e, tāwhai utu typographical, me te whakahaere (te whakahaere, o te, pae tukutuku), [i roto i te moni o te rewera nama, i hanga i o kahore, i te atua Paara Rothschild, IMF ruru] ki te tuku i ahau, o tā, i roto i toku ingoa, Unius rei, notes pēke, i te 1000 Auriti (Auro), ka taea e hoatu e koe, ki te tangata katoa, i runga i te ao, pēnei i te, utu mo te pane te hohe, i kua ngaro, a ka tahaetia e ratou te Banks!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

बूड मध्ये, fucked देव अल्लाह सौदी अरेबिया राजा [जुन्या शेळी], जसे, आपण नंतर काहीही बाहेर, व्याज येथे निर्माण झाले, परुशी, एक पैसा, खरेदी? त्या का, प्रभु देव, सर्वसमर्थ क्रिएटर, एक कुत्रा सारखे आपण ठार करणार आहे! [मी शोधत आहे कोणत्याही सरकारी, महापालिकेचे, संस्था, जगात मुद्रणशैली च्या] खर्च (एका, वेबसाईटचा, व्यवस्थापन) टायपोग्राफि संबंधित, आणि संस्थात्मक कॅशिंग साठी, [, कर्ज भूत च्या चलन माध्यमातून च्या तयार, की काहीही, देव बाल Rothschild करून, IMF घुबड], मला, मुद्रण च्या, माझ्या नावाने, Unius REI, बँक नोट्स, 1000 Auriti (Auro) द्वारे, आपण जसे, ग्रहावर, प्रत्येक व्यक्तीस, देऊ शकता परवानगी देणे सुप्त गमावले गेले आहेत जे राजधानी, आणि ते बँका चोरले की भरपाई!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

илжиг рүү fucked нь бурхан Аллах Саудын Араб хаан [настай ямаа] шиг, та дараа нь ч гарч, хүү нь, бий болсон бөгөөд энэ нь фарисайчууд, мөнгө, худалдан авах? Ийм учраас, Их Эзэн Бурхан, Бүхнийг Чадагч Бүтээгч, нохой шиг чамайг алах гэж байна шүү дээ! [би хайж буй зүйл бол аль ч Засгийн газар, корпораци, байгууллага, дэлхийн Typography нь] зардал (нэг, вэб сайт, менежмент) хэвлэлийн, зохион байгуулалтын cashing нь [өрийн чөтгөрт эзэмдүүлсэн валют замаар нь үүссэн нь юу ч биш, бурхан Баал Ротшилд-аар, ОУВС-гийн үүлө], би, хэвлэх, миний нэрээр Unius REI банкны тэмдэглэл 1000 Auriti (Auro)-аар, та ийм байдлаар манай гариг ​​дээр хүн бүрт өгч чадна зөвшөөрөх унтаа алдсан авсан нийслэл, тэд банкаас хулгайлсан нь нөхөн!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

गधा मा गडबड, देवता अल्लाह को साउदी अरब राजा [पुराना बाख्रा],, जस्तै, तपाईं त केहि पनि बाहिर, ब्याज मा, सृष्टि भएका थिए, जो फरिसीहरू, एक पैसा,, खरीद? त्यो किन, प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता, एक कुकुर जस्तै तपाईं मार्न जाने हो त! [म, देख रहयो कुनै पनि सरकार, निगम, संस्था, संसारमा typography को] लागत (एक, वेब साइट को, व्यवस्थापन) मुद्रण, र संगठनात्मक भुना लागि, [, ऋण दानव को मुद्रा माध्यम को सृष्टि, कि केही, देव बाल Rothschild द्वारा, आईएमएफ उल्लू], मलाई, मुद्रण को, मेरो नाम मा, युनियस REI, बैंक नोटहरू, 1000 Auriti (ओरो) द्वारा, तपाईं जस्तै, ग्रह मा, हरेक व्यक्तिलाई, दिन सक्नुहुन्छ अनुमति निष्क्रिय गरिएको छ गुमाएका थिए जो राजधानी,, र तिनीहरूले बैंक चुरा कि क्षतिपूर्ति!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

saudi arabia kongen [gammel geit] av en gud Allah, knullet, i rumpa, som du så kjøpe, mot renter, penger, som, fariseerne, ble opprettet, ut av ingenting? Det er derfor, Gud Herren, den allmektige skaper, kommer til å drepe deg som en hund! [Jeg leter etter, av enhver regjering, selskap, institusjon, typografi i verden] at, for innløse kostnader typografiske, og organisatoriske (forvaltning, av en, nettsted), [gjennom valuta av gjelden demon, laget fra av ingenting, av guden Baal Rothschild, IMF ugle] for å tillate meg, av trykk, i mitt navn, UNIUS REI, sedler, etter 1000 Auriti (Auro), du kan på planeten som gir, til hver person,,, kompensasjon for sovende kapital, som har gått tapt, og at de stjal Banker!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Саудовская Аравия король [старый козел] бога Аллаха, трахал, в задницу, как, вы затем купить, под проценты, а деньги, которые, фарисеи, были созданы, из ничего? Вот почему, Господь Бог, Всевышний Творец, собирается убить тебя, как собаку! [я ищу, из любого правительства, корпорации, учреждения, типография в мире], что для обналичивания расходы типографские и организационные (управление, из, веб-сайт), [через валюте долга демона, созданная из из ничего, богом Ваал Ротшильд, МВФ сова] не позволить мне, из печати, на мое имя, Unius REI, банкноты, на 1000 Auriti (Auro), вы можете дать, чтобы каждый человек, на планете, такие как, компенсация за покоя капитала, которые были потеряны, и что они украли Банки!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

saudi arabia rey [vieja cabra] de un dios Alá, jodido, en el culo, como, a continuación, comprar, con intereses, un dinero, que, los fariseos, se crearon, de la nada? Por eso, el Señor Dios, el Creador Todopoderoso, se te va a matar como a un perro! [i estoy buscando, de cualquier gobierno, corporación, institución, la tipografía en el mundo] que, para cobrar los costos tipográficos, y de organización (gestión, de un sitio web), [a través de la moneda del demonio de la deuda, creado a partir de nada, por el dios Baal Rothschild, el FMI lechuza] para permitir que yo, de impresión, en mi nombre, Unius REI, billetes de banco, por 1.000 Auriti (Auro), te puedo dar, a cada persona, en el planeta, tales como, compensación por el capital inactivo, que se han perdido, y que se robaron los bancos!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

Saudi-Arabien König [alte Ziege] eines Gottes Allah, gefickt, in den Arsch, wie, sie dann zu kaufen, bei Interesse, ein Geld, das die Pharisäer, angelegt wurden, aus dem Nichts? Das ist, warum, Gott der Herr, der allmächtige Schöpfer, wird Sie wie ein Hund zu töten! [ich suche, einer Regierung, Unternehmen, Institution, Typografie in der Welt], dass für die Einlösung Kosten typografische, und organisatorischen (Management, einer, Website), [durch die Währung des Schulden Dämon aus der erstellten nichts, von dem Gott Baal Rothschild, IWF Eule], mir zu erlauben, von Print-, in meinem Namen, unius REI, Banknoten, um 1000 Auriti (Auro), die Sie geben können, zu jeder Person, auf dem Planeten, wie Vergütung für stille Hauptstadt, die verloren gegangen sind, und dass sie die Banken gestohlen!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it

eşek içine becerdin bir tanrı Allah Suudi Arabistan kralı [eski keçi], gibi, o yoktan, faizle, oluşturulan, Ferisiler, bir para, satın al? Bu nedenle, Rab Tanrı, Yüce Yaratıcı, bir köpek gibi seni öldürecek mi! [i arıyorum, herhangi bir devlet, şirket, kurum, dünyada tipografi arasında] maliyetleri (bir web sitesinin, yönetimi) yazım ve örgütsel bozdururken için, [borç iblis para birimi üzerinden ve oluşturulan bu hiçbir şey, tanrı Baal Rothschild tarafından, IMF baykuş], bana, baskı, benim adıma, uNiUs REI, banknotlar, 1000 Auriti (Auro) tarafından, sen gibi, gezegendeki her bir kişi için, verebilir izin uyuyan kaybolmuş sermaye, ve onlar Bankalar çaldığı için tazminat!
lorenzo_scarola@fastwebnet.it